Yıl: 2021 Cilt: 22 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 725 - 747 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.784925 İndeks Tarihi: 19-10-2021

Özel Yetenekli Öğrencilerin Atık Yönetimi Temalı Doğa Eğitimine KatılmaNedenleri ve Eğitim Sonrası Görüşleri

Öz:
Giriş: Okul dışı öğrenme ortamlarından olan doğa eğitimi ve bilim kampları, özel yetenekli öğrencilere yönelik zenginleştirilmiş programlar hazırlama fırsatı sunar. TÜBİTAK’ın desteklediği bu çalışmada, özel yetenekli öğrenciler için hazırlanan atık yönetimi temalı doğa eğitimine öğrencilerin katılma nedenleri ve sonrasında görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıyla yürütülen araştırmanın çalışma grubu, İstanbul ilindeki BİLSEM’lere kayıtlı 29 özel yetenekli 5. sınıftan 6. sınıfa geçmiş öğrencilerdir. 2019 yılı haziran ayında 5 gün süren projeye dair öğrencilerin görüşleri, içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan başvuru formu ve proje değerlendirme formu ile katılımcı günlükleri aracılığıyla toplanmıştır.Bulgular: Bulgular öğrencilerin çoğunlukla projeye bilgi edinmek, çeşitli becerilerini geliştirmek ve doğaya olan sevgileri sebebiyle katıldıklarını göstermiştir. Projeye katılırken atıklar ile ilgili bilgi düzeylerinin ise temel ve orta düzey olduğu görülmüştür. Ayrıca projeye yönelik olumlu görüşleri olduğu, atık yönetimi konusunda üst düzey bilgi edindikleri, düşünme becerilerini geliştirdikleri, sosyal ve duygusal doyuma ulaştıkları, çevre farkındalığı kazandıkları ortaya çıkmıştır.Tartışma: Elde edilen bulgular alan yazın ile karşılaştırıldığında, birçok çalışmanın bu çalışmayı desteklediği görülmüştür. Araştırmanın özel yeteneklilerde okul dışı öğretim ve doğa eğitimi uygulamaları ile benzer projelere hazırlık aşamasına katkıda bulunması beklenmektedir. Sonuç olarak, özel yetenekli öğrencilerin istek, ilgi ve merakları doğrultusunda katıldıkları atık yönetimi temalı doğa eğitiminin onların üst düzey bilgi edinmelerine, düşünme becerilerini geliştirmelerine, sosyal ve duygusal olarak doyuma ulaştıklarına, çevreye yönelik farkındalık kazanmalarına katkısı olduğu görülmüştür. Özel yetenekli öğrencilerin çevre eğitimi ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılanması amacıyla çevre sorunlarını temele alan zenginleştirilmiş ya da farklılaştırılmış etkinlikler, programlar hazırlanabilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Ceylan Ö, Aslan Z (2021). Özel Yetenekli Öğrencilerin Atık Yönetimi Temalı Doğa Eğitimine KatılmaNedenleri ve Eğitim Sonrası Görüşleri. , 725 - 747. 10.21565/ozelegitimdergisi.784925
Chicago Ceylan Özge,Aslan Zeynep Özel Yetenekli Öğrencilerin Atık Yönetimi Temalı Doğa Eğitimine KatılmaNedenleri ve Eğitim Sonrası Görüşleri. (2021): 725 - 747. 10.21565/ozelegitimdergisi.784925
MLA Ceylan Özge,Aslan Zeynep Özel Yetenekli Öğrencilerin Atık Yönetimi Temalı Doğa Eğitimine KatılmaNedenleri ve Eğitim Sonrası Görüşleri. , 2021, ss.725 - 747. 10.21565/ozelegitimdergisi.784925
AMA Ceylan Ö,Aslan Z Özel Yetenekli Öğrencilerin Atık Yönetimi Temalı Doğa Eğitimine KatılmaNedenleri ve Eğitim Sonrası Görüşleri. . 2021; 725 - 747. 10.21565/ozelegitimdergisi.784925
Vancouver Ceylan Ö,Aslan Z Özel Yetenekli Öğrencilerin Atık Yönetimi Temalı Doğa Eğitimine KatılmaNedenleri ve Eğitim Sonrası Görüşleri. . 2021; 725 - 747. 10.21565/ozelegitimdergisi.784925
IEEE Ceylan Ö,Aslan Z "Özel Yetenekli Öğrencilerin Atık Yönetimi Temalı Doğa Eğitimine KatılmaNedenleri ve Eğitim Sonrası Görüşleri." , ss.725 - 747, 2021. 10.21565/ozelegitimdergisi.784925
ISNAD Ceylan, Özge - Aslan, Zeynep. "Özel Yetenekli Öğrencilerin Atık Yönetimi Temalı Doğa Eğitimine KatılmaNedenleri ve Eğitim Sonrası Görüşleri". (2021), 725-747. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.784925
APA Ceylan Ö, Aslan Z (2021). Özel Yetenekli Öğrencilerin Atık Yönetimi Temalı Doğa Eğitimine KatılmaNedenleri ve Eğitim Sonrası Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 22(3), 725 - 747. 10.21565/ozelegitimdergisi.784925
Chicago Ceylan Özge,Aslan Zeynep Özel Yetenekli Öğrencilerin Atık Yönetimi Temalı Doğa Eğitimine KatılmaNedenleri ve Eğitim Sonrası Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 22, no.3 (2021): 725 - 747. 10.21565/ozelegitimdergisi.784925
MLA Ceylan Özge,Aslan Zeynep Özel Yetenekli Öğrencilerin Atık Yönetimi Temalı Doğa Eğitimine KatılmaNedenleri ve Eğitim Sonrası Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.22, no.3, 2021, ss.725 - 747. 10.21565/ozelegitimdergisi.784925
AMA Ceylan Ö,Aslan Z Özel Yetenekli Öğrencilerin Atık Yönetimi Temalı Doğa Eğitimine KatılmaNedenleri ve Eğitim Sonrası Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2021; 22(3): 725 - 747. 10.21565/ozelegitimdergisi.784925
Vancouver Ceylan Ö,Aslan Z Özel Yetenekli Öğrencilerin Atık Yönetimi Temalı Doğa Eğitimine KatılmaNedenleri ve Eğitim Sonrası Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2021; 22(3): 725 - 747. 10.21565/ozelegitimdergisi.784925
IEEE Ceylan Ö,Aslan Z "Özel Yetenekli Öğrencilerin Atık Yönetimi Temalı Doğa Eğitimine KatılmaNedenleri ve Eğitim Sonrası Görüşleri." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 22, ss.725 - 747, 2021. 10.21565/ozelegitimdergisi.784925
ISNAD Ceylan, Özge - Aslan, Zeynep. "Özel Yetenekli Öğrencilerin Atık Yönetimi Temalı Doğa Eğitimine KatılmaNedenleri ve Eğitim Sonrası Görüşleri". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 22/3 (2021), 725-747. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.784925