Yıl: 2021 Cilt: 31 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 84 - 92 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 19-10-2021

Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, prematüre bebeği olan annelerinanksiyete düzeyi ve yaşam kalitesinin bebeklerin motor gelişimdüzeyine olan etkisini tespit etmektir. Yöntem: Çalışmaya,cinsiyet ayrımı olmaksızın 37 haftanın altında doğan 26 pretermbebek ve anneleri alındı. Anne ve bebeklerin her ikisi aynı anda,bebeklerin term döneme ulaştığı 37-40 hafta arasındaki dönemdedeğerlendirilmişlerdir. Annelere, doğumdan sonra Doğum SonuYaşam Kalitesi Ölçeği (DSYKÖ) ve Durumluk ve Sürekli KaygıÖlçeği (DSKÖ) uygulanmıştır. Term döneme ulaşan bebeğin motordeğerlendirmesi için “Test of Infant Motor Performance (TIMP)”kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza alınan prematüre bebekleringestasyonel haftası 31-36 (ort:34.4±1,88) hafta arasında, doğumağırlıkları ortalama 2024,88± 455,104 gr idi. Yapılan korelasyonanalizinde annelerin DSYKÖ ve DSKÖ ile bebeklerin TIMP skorlarıarasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Annelerinyaşam kalitesi düzeyi bebeklerin motor gelişim performansınıetkilememektedir. Bebeklerin motor gelişim düzeyinin bebeğingestasyonel haftası ve doğum ağırlığı gibi bebeğin kendiyle ilgilidurumlardan daha fazla etkilenebileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelime:

Evaluation of the Relationship Between Postnatal Quality of Life and Anxiety Level of Premature Mothers and Motor Performance Level of Term Babies

Öz:
Aim: The aim of this study was to determine effect of anxiety level and quality of life of mothers with premature infant on motor development levels of babies. Method: 26 preterm infants that were under 37 weeks and their mothers were included in this study without any gender discrimination. Both the mother and the infants were evaluated at the same time during the period between 37-40 weeks when the infants reached the term. “Maternal Postpartum Quality of Life (MAPP-QOL) Questionnaire”, “State Trait Anxiety Inventory (STAI)” were given to the mothers after birth. Test of Infant Motor Performance (TIMP) was used for motor evaluation of the infant reaching the term. Findings: The gestational week of premature infants included in our study was between 31-36 (mean: 34.4±1,88) weeks and mean birth weight was 2024,88±455,104 gr. There was no significant difference between the mothers’ STAI and MAPP-QOL and the babies’ TIMP scores in the correlation analysis (p>0.05). Result: Quality of life of mothers does not affect the motor development performance of infants. We think that the motor development level of infants may be affected more than the infant’s self-related conditions such as gestational week and birth weight of the baby.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Kinney MV, JE Lawn Eds CP Howson. March Of Dimes, PMNCH, Save The Children, WHO. Born Too Soon: The Global Action Report On Preterm Birth. World Health Organization [online]. 2012, 13(5), 1–126.
 • 2. Özbek A., Miral S. Çocuk ruh sağlığı açısından prematürite. 2003, 317–327.
 • 3. Roth A.M. Retinal vascular development in premature infants. American Journal of Ophthalmology. 1977, 84, 636– 640.
 • 4. Kerımoğlu G., Kavuncuoğlu S., Arslan G., Kocaman C., Yıldız H., Aksüyek E., Kaya A. Prematüre bebeklerin uzun dönemdeki nöromotor gelişimleri. SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi. 2004, 14(1), 33–39.
 • 5. Güngor İ., Oskay Ü, Bejı NK. Biopsychosocial risk factors for preterm birth and postpartum emotional well-being: A case-control study on Turkish women without chronic illnesses. Journal of Clinical Nursing [online]. 2011, 20(5–6), 653–665.
 • 6. Davis L, Edwards H., Mohay H., Wollin J. The impact of very premature birth on the psychological health of mothers. Early Human Development [online]. 2003, 73(1–2), 61–70.
 • 7. Norhayati M. N., Nik Hazlina N., Asrenee et al. Magnitude and risk factors for postpartum symptoms: A literature review. Journal of Affective Disorders [online]. 2015, 175, 34–52.
 • 8. Erdem Ö., Celepkolu T. Risk Factors and Causes of Postpartum Depression. Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care [online]. 2014, 8(3), 101.
 • 9. Vigod S. N., Villegas L., Dennis C. L., Ross L. E. Prevalence and risk factors for postpartum depression among women with preterm and low-birth-weight infants: A systematic review. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology [online]. 2010, 117(5), 540–550.
 • 10. Amorim M., Silva S., Kelly-Irvıng M., et al. Quality of life among parents of preterm infants: a scoping review. Quality of Life Research [online]. 2018, 27(5), 1119–1131.
 • 11. Amorim M., Alves E, Kelly-Irvıng M., et al. Quality of life of parents of very preterm infants 4 months after birth: a mixed methods study. Health and quality of life outcomes [online]. 2018, 16(1), 178.
 • 12. Staneva A., Bogossian F., Pritchard M. Wittkowski A. The effects of maternal depression, anxiety, and perceived stress during pregnancy on preterm birth: A systematic review. Women and Birth [online]. 2015, 28(3), 179–193.
 • 13. McLean A., Townsend A., Clark J., Sawyer M. G., Baghurst P., Haslam R., Whaites L. Quality of life of mothers and families caring for preterm infants requiring home oxygen therapy: A brief report. Journal of Paediatrics and Child Health [online]. 2000, 36(5), 440–444.
 • 14. Lecompte A., Öner N. Durumluk-Sürekli Kaygı Envanterinin Türkçe’ye Adaptasyon ve Standardizasyonu ile İlgili Bir Çalışma. In: IX. Milli Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Çalışmaları. 1975, s. 457–462.
 • 15. Kamile A., Ege E. Doğum Sonu YaşaKali̇tesi̇Ölçeği̇Ni̇n Türkçe UyarlamasininGeçerli̇k Güveni̇rli̇ği̇. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences [online]. 2012, 15(3), 214–222.
 • 16. Moura S., Araujo A., Prado M. et al. Factors associated with the quality of life of mothers of preterm infants with very low birth weight: a 3-year follow-up study. Quality of Life Research. 2017, 26(5), 1349–1360.
 • 17. Özvarol O., Bilir Göksügür S., BEKDAŞ M., Tarakçı N., Altunhan H. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Preterm Yenidoğanların Retrospektif Analizi. Journal of Contemporary Medicine [online]. 2015, 0(0), 180–188.
 • 18. Campbell S.K., Kolobe T.HA., Osten E.T, Lenke M., Girolami G.L. Construct Validity of the Test of Infant Motor Performance. Physical Therapy. 1995, 75(7), 585–596.
 • 19. Svennıngsen N, Can G, Gedikoğlu G ve ark. Yenidoğan ve Hastalıkları, Pediatri. B.m.: İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 1989.
 • 20. Yıldırım-Sarı H., Çiğdem Z. Gestasyon Haftalarına Göre Bebeğin Gelişimsel Bakımının Planlanması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi [online]. 2013, 6(1), 40–48.
 • 21. Hediger M. L., Overpeck M.D., Ruan J.W., Troendle J. F. Birthweight and gestational age effects on motor and social development. Paediatric and Perinatal Epidemiology [online]. 2002, 16(1), 33–46.
 • 22. Khan N. Z., Muslima H, Parveen M., Bhattacharya M., Begum N., Chowdhury S., Jahan M., Darmstadt G.L. Neurodevelopmental outcomes of preterm infants in Bangladesh. Pediatrics [online]. 2006, 118(1), 280–289.
 • 23. Hack M, Kleın N.K, Taylor H.G. Long-term developmental outcomes of low birth weight infants. The future of children. 1995, 176–196.
 • 24. Black M.M., Sazawal S., Black R. E., Khosla S., Kumar J., Menon V. Cognitive and motor development among SGA infants. Pediatrics [online]. 2004, 113(5), 417–428. ISSN 1937-1209.
 • 25. ROBERTSON C, ETCHES P, Kyle J. Eight-year school performance and growth of preterm, small for gestational age infants:a comparative study with subjects matched for birth weight or for gestational age. The Journal of pediatrics. 1990, 116(1), 19–26.
 • 26. Ranke M.B, Vollmer Β, Traunecker R. et all. Growth and development are similar in VLBW children born appropriate and small for gestational age:an interim report on 97 preschool children. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2007, 20(9), 1017–1026.
 • 27. Edhborg M, Seimyr L, Lundh W., Witstrom A.M. Child-Difficult Parenthood? Comparisons between Families with A “Depressed” Mother and Non-Depressed Mother 2 Month Postpartum. J Reprod Infant Psychol. 2000, 18(3), 225–238.
APA ÇÖMÜK BALCI N, Fidan H, DOĞAN İ, Turan O, Anuk Ince D, Ecevit A (2021). Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. , 84 - 92.
Chicago ÇÖMÜK BALCI NILAY,Fidan Hande,DOĞAN İLKNUR EZGİ,Turan Ozden,Anuk Ince Deniz,Ecevit Ayse Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. (2021): 84 - 92.
MLA ÇÖMÜK BALCI NILAY,Fidan Hande,DOĞAN İLKNUR EZGİ,Turan Ozden,Anuk Ince Deniz,Ecevit Ayse Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. , 2021, ss.84 - 92.
AMA ÇÖMÜK BALCI N,Fidan H,DOĞAN İ,Turan O,Anuk Ince D,Ecevit A Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. . 2021; 84 - 92.
Vancouver ÇÖMÜK BALCI N,Fidan H,DOĞAN İ,Turan O,Anuk Ince D,Ecevit A Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. . 2021; 84 - 92.
IEEE ÇÖMÜK BALCI N,Fidan H,DOĞAN İ,Turan O,Anuk Ince D,Ecevit A "Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi." , ss.84 - 92, 2021.
ISNAD ÇÖMÜK BALCI, NILAY vd. "Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi". (2021), 84-92.
APA ÇÖMÜK BALCI N, Fidan H, DOĞAN İ, Turan O, Anuk Ince D, Ecevit A (2021). Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum, 31(1), 84 - 92.
Chicago ÇÖMÜK BALCI NILAY,Fidan Hande,DOĞAN İLKNUR EZGİ,Turan Ozden,Anuk Ince Deniz,Ecevit Ayse Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum 31, no.1 (2021): 84 - 92.
MLA ÇÖMÜK BALCI NILAY,Fidan Hande,DOĞAN İLKNUR EZGİ,Turan Ozden,Anuk Ince Deniz,Ecevit Ayse Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum, vol.31, no.1, 2021, ss.84 - 92.
AMA ÇÖMÜK BALCI N,Fidan H,DOĞAN İ,Turan O,Anuk Ince D,Ecevit A Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum. 2021; 31(1): 84 - 92.
Vancouver ÇÖMÜK BALCI N,Fidan H,DOĞAN İ,Turan O,Anuk Ince D,Ecevit A Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum. 2021; 31(1): 84 - 92.
IEEE ÇÖMÜK BALCI N,Fidan H,DOĞAN İ,Turan O,Anuk Ince D,Ecevit A "Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi." Sağlık ve Toplum, 31, ss.84 - 92, 2021.
ISNAD ÇÖMÜK BALCI, NILAY vd. "Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi". Sağlık ve Toplum 31/1 (2021), 84-92.