Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 39 Sayfa Aralığı: 327 - 338 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30794/pausbed.666305 İndeks Tarihi: 21-10-2021

KÜLTÜR VE ENDÜSTRİNİN ARAKESİTİNDE ULUSAL MODAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK

Öz:
Tekstil ve konfeksiyon endüstrisi pek çok gelişmekte olan ülke için lokomotif endüstrilerden biridir. Ancak uluslararası pazardakiyoğun rekabet ortamı, ülkeleri katma değeri yüksek ürünler üretmeye ve bu ürünleri uluslararası arenada görünür kılmayazorlamaktadır. Bu uğurda geliştirilen stratejilerden biri de tekstil ve konfeksiyon endüstrisini nitel bakımdan geliştirerekkatma değeri yüksek moda ürünleri üretmektir. Böylece ülkeler bir yandan ihracatlarını arttırmayı öte yandan da ülkeninyaratıcı ve yenilikçi gücünü dünyaya göstermeyi hedeflemektedir. Sözü edilen stratejinin can damarı ulusal bir tekstil ve modaplanı çerçevesinde eşgüdümlü uygulamalar aracılığıyla ulusal bir moda kimliği inşa etmekte yatmaktadır. İkinci Dünya Savaşısonrasında Fransız modasının üstünlüğüne meydan okuyan İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere1990’lardan günümüze Japonya, Belçika, Brezilya, Çin gibi ülkeler benzer bir stratejiyi farklı taktiklerle uygulamaktadır. Buçalışmanın amacı kültür ve endüstrinin ara kesitinde yer alan ulusal moda kavramını Fransız, İtalyan, İngiliz ve Amerikan modasistemlerinin özgün yapılanmaları içinde inceleyerek kavramın önemini ortaya koymaktır.
Anahtar Kelime:

RE-THINKING NATIONAL FASHION AT THE INTERSECTION OF CULTURE AND INDUSTRY

Öz:
The textile and apparel industry is a locomotive industry for lots of developing countries. However, high competitiveness in the international market forces national industries to produce value-added products and make them preferable to international buyers. To realistically achieve this goal, one of the common strategies employed is upgrading the textile and apparel industry into a value creation industry to produce value-added fashion products. In this way, national industries aim to give rise to export and show the creativeness and innovativeness of their countries to the world. The vital point of this strategy lies in constructing a national fashion identity in the frame of a national textile and fashion plan. Particularly Italy, the United States, and the United Kingdom that challenged the superiority of French fashion after World War II and, from the 1990s to today, countries like Japan, Belgium, Brazil, and China employ a similar strategy with different tactics. This study aims to interrogate the concept of national fashion with examples of French, Italian, British, and American fashion systems at the intersection of culture and industry.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
2
2
2
 • Aage, T. ve Belussi, F. (2008). “From Fashion to Design: Creative Networks in Industrial Districts”, Industry and Innovation, 15/5, 475-491.
 • Anderson, B. (1993). Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, (Çev: İ. Savaşır), Metis, İstanbul.
 • Arığ, A. (2007). Atatürk Türkiyesi’nde Kılık Kıyafette Çağdaşlaşma, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Arnold, R. (2009). Fashion: A Very Short Introduction, Oxford Univetsity Press, Oxford, İngiltere.
 • Aydoğdu, G. (2012). Hazır Giyim Ve Konfeksiyon Raporu, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana. (8. 5. 2014) http:// www.cka.org.tr/dosyalar/tekstil.pdf
 • Baizerman, S., Eicher, J. B. ve Cerny, C. (1993). “Eurocentrism in the Study of Ethnic Dress”, Dress, 20, 19-32.
 • Breward, C. (2004). Fashion. Oxford University Press, Oxford, İngiltere.
 • Breward, C. (2005). London Fashion. Encyclopedia. (10.05.2019) https://www.encyclopedia.com/fashion/ encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/london-fashion
 • Breward, C. (2010). “Fashion Cities”, Encyclopedia of World Dress and Fashion: Global Perspectives (Ed: J. B. Eicher ve P. G. Tortora), Oxford University Press, Oxford, İngiltere.
 • British Council. (2016). The Power of Fashion. (15.05.2019) https://www.britishcouncil.org/research-policyinsight/insight-articles/power-fashion
 • Cannon, A. (1998). “The Cultural and Historical Contexts of Fashion”, Consuming Fashion: Adorning the Transnational Body (Ed: S. Niessen ve A. Bryden), Berg, Oxford, İngiltere.
 • Craik, J. (1993). The Face of Fashion: Cultural Studies in Fashion, Routledge, Londra, İngiltere.
 • Craik, J. (2009). Fashion: The Key Concepts, Berg, Oxford, İngiltere.
 • Crane, D. ve Bovone, L. (2006). “Approaches to Material Culture: The Sociology of Fashion and Clothing”, Poetics, 34, 319-333.
 • Creigh-Tyte, A. (2005). “Measuring Creativity: A Case Study in the UK’s Designer Fashion Sector”, Cultural Trends, 14/2, 157-183.
 • Dallabona, A. (2014). “Narratives of Italian craftsmanship and the luxury fashion industry: Representations of Italianicity in discourses of production”, Global Fashion Brands: Style, Luxury & History, 1/1, 215-228.
 • Davis, F. (1997). Moda, Kültür, Kimlik, (Çev: Ö. Arıkan), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Djelic, M. L. ve Ainamo, A. (1999). “The Coevolution on New Organizational Forms in the Fashion Industry: A Historical and Comparative Study of France, Italy, and the United States”, Organization Science, 10/5, 622- 637.
 • Fiske, J. (2012). Popüler Kültürü Anlamak, (Çev: S. İrvan), Parşömen, İstanbul.
 • Gereffi, G. ve Memedovic, O. (2003). The Global Apparel Value Chain: What Prospects for Upgrading by Developing Countries, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı, Viyana.
 • Griswold, W. (1994). Cultures and Society in a Changing World, Pine Forge Press, Thousand Oaks, ABD.
 • Jansen, M. A. ve Craik, J. (2016). “Introduction”, Modern Fashion Traditions: Negotiating Tradition and Modernity through Fashion, (Ed: M. A. Jansen ve J. Craik), Bloomsbury, Londra, İngiltere.
 • Kaiser, S. (2012). Fashion and Cultural Studies, Berg, Oxford, İngiltere.
 • Kawamura, Y. (2016). Moda-loji: Moda Çalışmalarına Giriş, (Çev: Ş. Özüdoğru), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • King, C. W. ve Ring, L. J. (1980). “The Dynamics of Style and Taste Adoption and Diffusion: Contributions and Fashion Theory”, Advances in Consumer Research, 7/1, 13-16.
 • Kumar, K. (2010). Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, (Çev: M. Küçük), Dost Kitabevi, Ankara.
 • Ling, W. (2010). “‘Fashionalisation’: Why So Many Cities Host Fashion Weeks”, Fashion Capital: Style, Economies, Sites and Cultures (Ed: J. Berry), Inter-Disciplinary Press, Oxford, İngiltere.
 • Lipovetsky, G. (1989). The Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy, (Çev: C. Porter), Pricenton University Press, Pricenton, ABD.
 • Majima, S. (2008). “From Haute Couture to High Street: The Role of Shows and Fairs in Twentieth-century Fashion”, Textile History, 39/1, 70-91.
 • Major, J. S. ve Steele, V. (2017). “Fashion industry”, Encyclopaedia Britannica. (24.10.2018) https://www. britannica.com/art/fashion-industry/Fashion-retailing-marketing-and-merchandising#ref1086321
 • McRobbie, A. (1998). British Fashion Design: Rag Trade or Image Industry? Routledge, Londra, İngiltere.
 • McRobbie, A. (2002). “Fashion Culture: Creative Work, Female Individualization”, Feminist Review, 71, 52-62.
 • Melendez, M. (2005). “Visualizing Difference: The Rhetoric of Clothing in Colonial Spanish America”. The Latin America Fashion Reader, (Ed: R. A. Root), Berg, Oxford, İngiltere.
 • Mukerji, C. (1997). Territorial Ambitions and the Gardens of Versailles. Cambridge University Press, Cambridge, İngiltere.
 • Özüdoğru, Ş. (2012). “Belçika modasının yükselişinde sanatsallaştırma kavramının rolü”, 1. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Akdeniz Sanat Dergisi Özel Sayısı-I, 163-165.
 • Paulicelli, E. (2014). “Italian fashion: Yesterday, Today and Tomorrow”, Journal of Modern Italian Studies, 20/1, 1-9.
 • Pedroni, M. (2013). “The Crossroad between Production and Consumption: An Introduction to Fashion as a Cultural Industry”, From Production to Consumption: The Cultural Industry of Fashion, (Ed: M. Pedroni), Interdisciplinary Press, Oxford, İngiltere.
 • Petty, F. (2019). “Fashion, breexit, and British identitiy”. I-D. (15.05.2019) https://id.vice.com/en_uk/article/ a3baz8/fashion-brexit-and-british-identity
 • Rantisi, N. M. (2004). “The Ascendance of New York Fashion”, International Journal of Urban and Regional Research, 28/1, 86-106.
 • Reilly, A. (2014). Key Concepts for the Fashion Industry, Bloomsbury, Londra, İngiltere.
 • Reinach, S.S. (2010a). “Italian and Chinese Agendas in the Global Fashion Industries”, The Fashion History Reader: Global Perspectives, (Ed: G. Riello ve P. McNeil), Routledge, Londra, İngiltere.
 • Reinach, S. S. (2010b). “If You Speak Fashion You Speak Italian: Notes on Present Day Italian Fashion Identity”, Critical Studies in Fashion and Beauty, 1/2, 203-2015.
 • Riello, G. ve McNeil, P. (2010). “Introduction: The History of Fashion Reader: Global Perspectives”, The Fashion History Reader: Global Perspectives, (Ed: G. Riello ve P. McNeil), Routledge, Londra, İngiltere.
 • Ross, A. (2004). “Made in Italy: The Trouble with Craft Capitalism”, Antipode, 36/2, 209-216.
 • Simmel, G. (2003). Modern Kültürde Çatışma, (Çev: Tanıl Bora), İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Skov, L. (1996). “Fashion Trends, Japonisme and Postmodernism”, Theory, Culture & Society, 13/3, 129-151.
 • Skov, L. ve Melchoir, M. R. (2011). “Letter from Editors”, Fashion Theory, 15/2, 133-136.
 • Slade, T. (2016). “Neither East or West: Japanese Fashion in Modernity”, Modern Fashion Traditions: Negotiating Tradition and Modernity through Fashion, (Ed: M. A. Jansen ve J. Craik), Bloomsbury,
 • Sonay Şeftalici, H. (2005). Terziden tasarımcıya. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
 • Sproles, G. B. (1981). “Analyzing Fashion Life Cycles: Principles and Perspectives”, The Journal of Marketing, 45/4, 116-124.
 • Steele, V. (2003). Fashion, Italian style, Yale University Press, New Haven, ABD.
 • Steele, V. (2005). Encyclopedia of Clothing and Fashion, Thomson Gale, New York, ABD.
 • Svendsen, L. (2006). Fashion: A Philosophy, (Çev: J. Irons), Reaktion Books, Londra, İngiltere.
 • Taylor, L. (2004). Establishing Dress History, Manchester University Press, Manchester, İngiltere.
 • Torlo, E. (2010). “British Attitudes to Indian and European Dress”, The Fashion History Reader: Global Perspectives, (Ed: G. Riello ve P. McNeil), Routledge, Londra, İngiltere.
 • Tortora, P. G. (2010). “History and Development of Fashion”, Encyclopedia of World Dress and Fashion: Global Perspectives, (Ed: J. B. Eicher ve P. G. Tortora), Oxford University Press, Oxford, İngiltere.
 • Türk Dil Kurumu. (Tarihsiz). “Moda” maddesi. (24.10.2019) https://sozluk.gov.tr
 • Vatandaş, C. (2010). Ulusal Kimlik: Türk Ulusçuluğunun Doğuşu, Açılım Kitap, İstanbul.
 • Vollmer, J. E. (2010). “Cultural Authentication in Dress”, Encyclopedia of World Dress and Fashion: Global Perspectives, (Ed: J. B. Eicher ve P. G. Tortora), Oxford University Press, Oxford, İngiltere.
 • Votolato, G. (2010). “Nice Threads: Identity and Utility in American Fashion”, The Fashion History Reader: Global Perspectives, (Ed: G. Riello ve P. McNeil), Routledge, Londra, İngiltere.
 • Waquet, D. ve Laporte, M. (2011). Moda, (Çev: I. Ergüden), Dost Kitabevi, Ankara.
 • Wilson, E. (2003). Adorned in Dreams: Fashion and Modernity, I. B. Tauris, Londra, İngiltere.
 • Yüksel, A. H. (1987). Atatürkçü Düşünce Sisteminde Kültürel İletişimin Modele Dayalı Boyutları, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir.
 • Yüksel, A. H. (1989). “Atatürkçü Düşünce Sistemine Dayalı Toplumsal Kültür Anlayışı ve Kültürel İletişim”, Atatürk Yolu, 4, 577-593.
APA Özüdoğru Ş, YÜKSEL A (2020). KÜLTÜR VE ENDÜSTRİNİN ARAKESİTİNDE ULUSAL MODAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK. , 327 - 338. 10.30794/pausbed.666305
Chicago Özüdoğru Şakir,YÜKSEL AHMET HALUK KÜLTÜR VE ENDÜSTRİNİN ARAKESİTİNDE ULUSAL MODAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK. (2020): 327 - 338. 10.30794/pausbed.666305
MLA Özüdoğru Şakir,YÜKSEL AHMET HALUK KÜLTÜR VE ENDÜSTRİNİN ARAKESİTİNDE ULUSAL MODAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK. , 2020, ss.327 - 338. 10.30794/pausbed.666305
AMA Özüdoğru Ş,YÜKSEL A KÜLTÜR VE ENDÜSTRİNİN ARAKESİTİNDE ULUSAL MODAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK. . 2020; 327 - 338. 10.30794/pausbed.666305
Vancouver Özüdoğru Ş,YÜKSEL A KÜLTÜR VE ENDÜSTRİNİN ARAKESİTİNDE ULUSAL MODAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK. . 2020; 327 - 338. 10.30794/pausbed.666305
IEEE Özüdoğru Ş,YÜKSEL A "KÜLTÜR VE ENDÜSTRİNİN ARAKESİTİNDE ULUSAL MODAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK." , ss.327 - 338, 2020. 10.30794/pausbed.666305
ISNAD Özüdoğru, Şakir - YÜKSEL, AHMET HALUK. "KÜLTÜR VE ENDÜSTRİNİN ARAKESİTİNDE ULUSAL MODAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK". (2020), 327-338. https://doi.org/10.30794/pausbed.666305
APA Özüdoğru Ş, YÜKSEL A (2020). KÜLTÜR VE ENDÜSTRİNİN ARAKESİTİNDE ULUSAL MODAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(39), 327 - 338. 10.30794/pausbed.666305
Chicago Özüdoğru Şakir,YÜKSEL AHMET HALUK KÜLTÜR VE ENDÜSTRİNİN ARAKESİTİNDE ULUSAL MODAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.39 (2020): 327 - 338. 10.30794/pausbed.666305
MLA Özüdoğru Şakir,YÜKSEL AHMET HALUK KÜLTÜR VE ENDÜSTRİNİN ARAKESİTİNDE ULUSAL MODAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.39, 2020, ss.327 - 338. 10.30794/pausbed.666305
AMA Özüdoğru Ş,YÜKSEL A KÜLTÜR VE ENDÜSTRİNİN ARAKESİTİNDE ULUSAL MODAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 0(39): 327 - 338. 10.30794/pausbed.666305
Vancouver Özüdoğru Ş,YÜKSEL A KÜLTÜR VE ENDÜSTRİNİN ARAKESİTİNDE ULUSAL MODAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 0(39): 327 - 338. 10.30794/pausbed.666305
IEEE Özüdoğru Ş,YÜKSEL A "KÜLTÜR VE ENDÜSTRİNİN ARAKESİTİNDE ULUSAL MODAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK." Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.327 - 338, 2020. 10.30794/pausbed.666305
ISNAD Özüdoğru, Şakir - YÜKSEL, AHMET HALUK. "KÜLTÜR VE ENDÜSTRİNİN ARAKESİTİNDE ULUSAL MODAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 39 (2020), 327-338. https://doi.org/10.30794/pausbed.666305