Yıl: 2021 Cilt: 27 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 28 - 33 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/dentalsci.2019-72687 İndeks Tarihi: 22-10-2021

Diş Hekimi Asistanlarının Endodontik ve Protetik Materyaller Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması

Öz:
Amaç: Diş hekimi asistanlarının ve stajyer ağız ve diş sağlığıteknikerliği öğrencilerinin protetik diş tedavisinde ve endodontik tedavide kullanılan malzemelerin teorik bilgi düzeylerinin karşılaştırılmalıolarak değerlendirilmesi ve genel bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma 18-60 yaş arasında olan 144kişiye 15 soruluk anket şeklinde uygulanmıştır. Katılımcılar hastanedediş hekimi asistanı olarak çalışan yardımcı personellerle yüksek okuldaokuyan ağız ve diş sağlığı teknikerliği stajyer öğrencilerinden rastgeleolarak seçildi. Anket; demografik bilgiler, endodontik ve protetik malzemeler ile ilgili teorik sorular ve de diş hekimliği alanındaki genelbilgi düzeylerini ölçen sorular içermektedir. Elde edilen veriler ki-karetesti ile istatistiksel olarak analiz edildi. Bulgular: Anket sonuçlarınagöre katılımcıların 112’si (%77) kadındır. Stajyer ağız ve diş sağlığıteknikerliği öğrencilerinin hem endodontik hemde protetik diş tedavisine ait malzemelerle ilgili teorik bilgi düzeylerinin diş hekimi asistanıolarak çalışan yardımcı personelden yüksek olduğu görüldü (p=0,001p=0,013). Katılımcıların protetik malzemeleri endodontik malzemelerden daha yüksek oranda bildiği görüldü (p=0,020). Diğer veriler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi (p>0,05). Sonuç:Diş hekimi asistanlarının diş hekimliği malzemeleriyle ilgili teorik bilgidüzeyleri stajyer ağız ve diş sağlığı teknikerliği öğrencilerinden dahadüşük olduğu görüldü. Teorik bilgi seviyesinin zamanla unutulabileceğinden belirli zaman aralıklarında yapılacak olan tekrarların veya eğitimlerin, unutulan bazı bilgilerin yenilenmesini açısından önemliolabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelime:

Evaluating the Knowledge Levels of Dental Asistants About Endodontics and Prosthodontics Materials: A Survey Study

Öz:
Objective: The aim of this study was to compare the theoretical knowledge levels of dental assistants and dental assistant school students regarding prosthodontics and endodontics materials and to determine the general dentistry knowledge levels. Material and Methods: The study was conducted on a survey of 15 questions to 144 participants aged between 18-60 years. Participants were randomly selected from the asistants working as dental assistant at the hospital and intern dental assistant students. Survey included demographic information, theoretic questions about endodontic materials and prosthetic materials. The obtained data were analyzed statistically using chi-square test. Results: According to the results, 112 (77%) of the participants were women. The level of theoretical knowledge of both endodontic and prosthetic dental materials was found higher among intern dental assistants students than assistants working in the hospital (p=0.001 p=0.013). It was found that the participants knew the prosthetic materials at a higher rate than the endodontic materials (p=0.020). There was no statistically significant difference between the other datas (p>0.05). Conclusion: Theoretical knowledge levels of dental assistants about dental materials can be forgotten over time in working years. Based on this assumption, it might be suggested that trainings about material knowledge could be held at certain time intervals for reviewing some forgotten information.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Kracher C, Breen C, McMahon K, Gagliardi L, Miyasaki C, Landsberg K, et al. The Evolution of the Dental Assisting Profession. J Dent Educ. 2017;81(9):eS30-eS37.[Crossref] [PubMed]
 • 2. Jones JD, Snyder NC. Role of the dental hygienist in the prosthodontic practice. J Prosthet Dent. 1984;52(6):885-8.[Crossref] [PubMed]
 • 3. Beriat Çelebi N. Diş hekimliği uygulamalarında ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin rolü, görevleri. Varlı Uzun G, editör. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri için Dört Elli Diş Hekimliği. 1. Baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri. 2016.p.9-12. [Link]
 • 4. Kılıçarslan MA. Dört Elli Diş Hekimliğinde Yardımcı Personel Ve Klinik Yöntemi. 1.Baskı. Ankara: Palme Yayıncılık; 2013. [Link] 5. Dental Assisting National Board, Inc. Press Releases, 2015. [Link]
 • 6. Mustafa EA, Humam AK, Al-Mosuli TA. Evaluatıon Of Dental Assıstant Awareness Concernıng Infectıon Control Polıcy Of Blood Borne Dıseases. J Int Dent Med Res. 2015;8(1):21-4. [Link]
 • 7. Brahler CJ, Walker D. Learning scientific and medical terminology with a mnemonic strategy using an illogical association technique. Adv Physiol Educ. 2008;32(3):219-24.[Crossref] [PubMed]
 • 8. Aslam A, Panuganti V, Nanjundasetty JK, Halappa M, Krishna VH. Knowledge and attitude of endodontic postgraduate students toward sterilization of endodontic files: A cross-sectional study. Saudi Edu J. 2014;4(1):18- 22.[Crossref]
 • 9. Gutmann ME, Gutmann JL. The dental hygienist as a co-therapist in the endodontic practice. J Endod. 1999;25(4):272-4.[Crossref] [PubMed]
 • 10. Bagg J, Sweeney CP, Roy KM, Sharp T, Smith A. Cross infection control measures and the treatment of patients at risk of Creutzfeldt Jakob disease in UK general dental practice. Br Dent J. 2001;191(2):87-90.[Crossref] [PubMed]
 • 11. Enabulele JE, Omo JO. Sterilization in endodontics: Knowledge, attitude, and practice of dental assistants in training in Nigeria-A cross sectional study. Saudi Endod J. 2018;8(2):106-10.[Crossref]
 • 12. Sede MA, Enabulele JE. Mercury hygiene and amalgam waste management: Knowledge and practice of trainee dental nurses. Ghana Dent J. 2015;12(1):12-4.[Link]
 • 13. Azodo CC, Ezeja EB, Ehizele AO. Factors influencing the selection of dental nursing as a profession. Benin Postgrad Med. 2009;11(1): 27-36. [Crossref]
 • 14. Champine JM, Inglehart MR, Furgeson D, Halaris JF, Fitzgerald M, Danciı TE, Kinney JS. Loss of idealism or realistic optimism? A cross-sectional analysis of dental hygiene students' and registered dental hygienists' professional identity perceptions. Int J Dent Hygiene. 2017;1-11.[Crossref] [PubMed]
APA YUSUFOĞLU S, ÜNSAL G (2021). Diş Hekimi Asistanlarının Endodontik ve Protetik Materyaller Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması. , 28 - 33. 10.5336/dentalsci.2019-72687
Chicago YUSUFOĞLU Selen İNCE,ÜNSAL Gökçe Diş Hekimi Asistanlarının Endodontik ve Protetik Materyaller Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması. (2021): 28 - 33. 10.5336/dentalsci.2019-72687
MLA YUSUFOĞLU Selen İNCE,ÜNSAL Gökçe Diş Hekimi Asistanlarının Endodontik ve Protetik Materyaller Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması. , 2021, ss.28 - 33. 10.5336/dentalsci.2019-72687
AMA YUSUFOĞLU S,ÜNSAL G Diş Hekimi Asistanlarının Endodontik ve Protetik Materyaller Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması. . 2021; 28 - 33. 10.5336/dentalsci.2019-72687
Vancouver YUSUFOĞLU S,ÜNSAL G Diş Hekimi Asistanlarının Endodontik ve Protetik Materyaller Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması. . 2021; 28 - 33. 10.5336/dentalsci.2019-72687
IEEE YUSUFOĞLU S,ÜNSAL G "Diş Hekimi Asistanlarının Endodontik ve Protetik Materyaller Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması." , ss.28 - 33, 2021. 10.5336/dentalsci.2019-72687
ISNAD YUSUFOĞLU, Selen İNCE - ÜNSAL, Gökçe. "Diş Hekimi Asistanlarının Endodontik ve Protetik Materyaller Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması". (2021), 28-33. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2019-72687
APA YUSUFOĞLU S, ÜNSAL G (2021). Diş Hekimi Asistanlarının Endodontik ve Protetik Materyaller Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 27(1), 28 - 33. 10.5336/dentalsci.2019-72687
Chicago YUSUFOĞLU Selen İNCE,ÜNSAL Gökçe Diş Hekimi Asistanlarının Endodontik ve Protetik Materyaller Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 27, no.1 (2021): 28 - 33. 10.5336/dentalsci.2019-72687
MLA YUSUFOĞLU Selen İNCE,ÜNSAL Gökçe Diş Hekimi Asistanlarının Endodontik ve Protetik Materyaller Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.27, no.1, 2021, ss.28 - 33. 10.5336/dentalsci.2019-72687
AMA YUSUFOĞLU S,ÜNSAL G Diş Hekimi Asistanlarının Endodontik ve Protetik Materyaller Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2021; 27(1): 28 - 33. 10.5336/dentalsci.2019-72687
Vancouver YUSUFOĞLU S,ÜNSAL G Diş Hekimi Asistanlarının Endodontik ve Protetik Materyaller Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2021; 27(1): 28 - 33. 10.5336/dentalsci.2019-72687
IEEE YUSUFOĞLU S,ÜNSAL G "Diş Hekimi Asistanlarının Endodontik ve Protetik Materyaller Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması." Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 27, ss.28 - 33, 2021. 10.5336/dentalsci.2019-72687
ISNAD YUSUFOĞLU, Selen İNCE - ÜNSAL, Gökçe. "Diş Hekimi Asistanlarının Endodontik ve Protetik Materyaller Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması". Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 27/1 (2021), 28-33. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2019-72687