Yıl: 2021 Cilt: 166 Sayı: 166 Sayfa Aralığı: 121 - 130 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 23-10-2021

Amisos’tan Bir Grup MaltızTutacı Üzerine Gözlemler

Öz:
Literatürde portatif mangal veya ocak olarak da tanımlanan maltızlar kullanıldığı yere ve döneme bağlı olarak farklı şekil ve boyutlarda karşımıza çıkarlar. Pişmiş toprak veya farklı materyalden yapılabilen maltızların, günlük kullanımının yanı sıra kült amaçlı olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Form olarak, günlük kullanılan örneklerle büyük ölçüde benzer bir yapıya sahip olan bu maltızların, tutaç veya kulp olarak tanımlanan yükseltilmiş desteklerinin çoğunlukla iç ve bazen de dış yüzünde, kabartma olarak yapılmış figürlere yer verilmiştir. Çalışma konusunu söz konusu bu maltız tutaçları oluşturmaktadır. Samsun Müzesi envanterinde bulunan maltız tutaçları satın alma yoluyla müzeye kazandırılmış olmakla birlikte Amisos antik kentinin sınırları içinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Çalışmaya konu olan maltız tutaçlarının üretildikleri yeri tespit etmek ve bir kronoloji oluşturmak oldukça güç olmakla birlikte, benzer örneklerle karşılaştırma yoluna gidilerek tarihlendirilmeye çalışılmış ve elde edilen sonuçlarla mevcut literatüre katkı sağlanması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelime:

OBSERVATIONS ON A GROUP OF BRAZIER HANDLES FROM THE AMISOS

Öz:
Braziers, which are also defined as portable cooking stove in the literature, appear in differentshapes and sizes depending on the place and period of use. It is known that braziers, which canbe made of terracotta or different materials, are used for cult purposes as well as for daily use. Asa form, these braziers, which have a substantially similar structure with the examples used in dailyuse, mostly include figures made in relief on the inner and sometimes outer surfaces of the raisedsupports, which are defined as handles or handles. The subject of study is these braziers handles.Although the braziers handles in the inventory of Samsun Museum were brought to the museumthrough purchase, it is understood that they are located in the ancient city of Amisos. Although itis very difficult to determine the place where the blaziers handles were produced and to create achronology, it was tried to be dated by comparing them with similar examples and it was aimed tocontribute to the existing literature with the results obtained.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Ashkenazi, D., M. Fischer, A. Stern ve O. Tal 2012. “Technology of an ancient ship brazier- A unique example from the southern Levant”, Skyllis 12/1: 85-93.
 • Aslan E. 2015. “2014 Yılı Knidos Sualtı Araştırmaları’nda Elde Edilen İlk Bulguların Değerlendirilmesi”, Mediterranean Journal of Humanities V/I: 101-123.
 • Aslan, E. 2017. “Antikçağ Gemi Tipi Maltızlar”, TINA Denizcilik Arkeolojisi Dergisi 8: 10-23.
 • Brommer, F., 1959. Satyrspielen. Bilder griechischer Vasen, Walter de Gruyter, Berlin.
 • Burr, D. 1933. “The Terracotta figurines”, Hesperia 2/2: 184-194.
 • Conze, A. 1890. “Griechische Kohlenbecken”, Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts 5: 118-141.
 • Cronin-Allanic, R. 2016-2017. “From Halicarnassus to Cork. The story of how a collection of objects from Halicarnassus and Cnidus found their way to Queen’s College Cork in the 1860s”, Classics Ireland 23-24: 31-49.
 • Çaylak Türker, A. 2019. “Ceramic braziers from Çanakkale”, ÇOMÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4/1: 101-110.
 • Doksanaltı, E. M. ve E. Aslan 2018. “Comparison of a ‘Ship-type’ Brazier found in Knidos underwater research and ‘Ship-type’ Braziers of the Roman Imperial Period”, Rei Cretariæ Romanæ Favtorvm Acta 45: 659-666.
 • Erhat, A. 1993. Mitoloji Sözlüğü. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Furtwängler, A. 1891. “Zu den Köpfen der griechischen Kohlenbecken”, Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts 6: 110-124.
 • Grimal, P. 1997. Mitoloji Sözlüğü. Yunan Roma. (Çev. S. Tamgüç), Sosyal Yayınlar, İstanbul.
 • Gunneweg J. ve I. Perlman 1984. “Hellenistic Braziers from Israel: Results of Pottery Analysis”, Israel Exploration Journal 34/4: 232-238.
 • Hamilton, E. 1996. Mitologya. (Çev. Ü. Tamer), Varlık Yayınları, İstanbul.
 • Kerényi, K. ve K. G. Lanckoroński 1941. Der Mythos der Hellenen in Meisterwerken der Münzkunst. Pantheon Akademische Verlagsanstalt, Leipzig.
 • Leonard, M. R. 1973. “Braziers in the Bodrum Museum”, American Journal of Archaeology 77/1: 19-25.
 • Mosyak, A., E. Galili, D. Daniel, I. Rozinsky, B. Rosen ve G. Yossifon 2017. “Thermodynamics of a brazier cooking system modeled to mimic the lead brazier of a Roman ship”, Journal of Archaeological Science, Reports 16: 19-26.
 • Nocoń, K. 2016. “A Hellenistic brazier from the Jagiellonian University Institute of Archaeology collection of antiquities”, Studies in Ancient Art and Civilization 20: 103-114.
 • Preller, L. 1894. Griechische Mythologie: Theogonie und Goetter. Weidmannsche Buchhandlung, Berlin.
 • Rahmani, L. Y. 1984. “Hellenistic Brazier Fragments from Israel”, Israel Exploration Journal 34/4: 224-231.
 • Regev, D. 2009-2010. “Akko-Ptolemais, a Phoenician city: The Hellenistic pottery”, Mediterranean Archaeology 22/23: 115-191.
 • Rotroff, S. I. 2006. Hellenistic pottery: the plain wares. The Athenian Agora 33. Princeton, NJ.
 • Scheffer, C. 2014. “Cooking stands and braziers in Greek sanctuaries", OpAthRom 7: 175-184.
 • Sparkes, B. A. 1962. “The Greek Kitchen”, The Journal of Hellenic Studies 82: 121-137.
 • Şahin, M. 2000. “Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Mangal Tutacı”, Adalya IV: 61-90.
 • Şahin, M. 2001. “Hellenistic braziers in the British Museum: trade contacts between ancient Mediterranean cities”, Anatolian Studies 51: 91-132.
 • Şahin, M. 2003. Hellenistische Kohlenbecken mit figürlich verzierten Attaschen aus Knidos. Knidos-Studien Band 3, Bibliopolis Verlag, Möhnesee.
 • Thomas, R. I. 2015. Naukratis: Portable stoves and braziers in terracotta. British Museum, Online Research Catalogue (https://www.britishmuseum.org).
 • Tsakirgis, B. 2007. “Fire and smoke: hearths, braziers and chimneys in the Greek house”, British School at Athens Studies 15: 225-231.
APA TEMÜR A (2021). Amisos’tan Bir Grup MaltızTutacı Üzerine Gözlemler. , 121 - 130.
Chicago TEMÜR Akın Amisos’tan Bir Grup MaltızTutacı Üzerine Gözlemler. (2021): 121 - 130.
MLA TEMÜR Akın Amisos’tan Bir Grup MaltızTutacı Üzerine Gözlemler. , 2021, ss.121 - 130.
AMA TEMÜR A Amisos’tan Bir Grup MaltızTutacı Üzerine Gözlemler. . 2021; 121 - 130.
Vancouver TEMÜR A Amisos’tan Bir Grup MaltızTutacı Üzerine Gözlemler. . 2021; 121 - 130.
IEEE TEMÜR A "Amisos’tan Bir Grup MaltızTutacı Üzerine Gözlemler." , ss.121 - 130, 2021.
ISNAD TEMÜR, Akın. "Amisos’tan Bir Grup MaltızTutacı Üzerine Gözlemler". (2021), 121-130.
APA TEMÜR A (2021). Amisos’tan Bir Grup MaltızTutacı Üzerine Gözlemler. Arkeoloji ve Sanat, 166(166), 121 - 130.
Chicago TEMÜR Akın Amisos’tan Bir Grup MaltızTutacı Üzerine Gözlemler. Arkeoloji ve Sanat 166, no.166 (2021): 121 - 130.
MLA TEMÜR Akın Amisos’tan Bir Grup MaltızTutacı Üzerine Gözlemler. Arkeoloji ve Sanat, vol.166, no.166, 2021, ss.121 - 130.
AMA TEMÜR A Amisos’tan Bir Grup MaltızTutacı Üzerine Gözlemler. Arkeoloji ve Sanat. 2021; 166(166): 121 - 130.
Vancouver TEMÜR A Amisos’tan Bir Grup MaltızTutacı Üzerine Gözlemler. Arkeoloji ve Sanat. 2021; 166(166): 121 - 130.
IEEE TEMÜR A "Amisos’tan Bir Grup MaltızTutacı Üzerine Gözlemler." Arkeoloji ve Sanat, 166, ss.121 - 130, 2021.
ISNAD TEMÜR, Akın. "Amisos’tan Bir Grup MaltızTutacı Üzerine Gözlemler". Arkeoloji ve Sanat 166/166 (2021), 121-130.