Yıl: 2005 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 95 - 106 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İdeal performans değerlendirme formu tasarımında analitik hiyerarşi yöntemi yaklaşımı

Öz:
Bu çalışmada, günümüz insan kaynakları uygulamalarından biri olan performans değerlendirme sistemi için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin ve etkinliklerinin çok ölçütlü bir karar problemi olmasından kaynaklanan sorun ve eksiklikleri gidermeye yönelik bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde performans değerlendirme sistemi, yöntemleri ve bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, analitik hiyerarşi yönteminin yapısı, genel kullanım alanları, sağladığı avantajlar ve performans değerlendirme yöntemlerini incelemek için oluşturulan ölçütler ve alternatifler anlatılmıştır. Son bölümde ise AHP ile incelenen performans değerlendirme yöntemlerinden ideal bir performans değerlendirme formu tasarımının adımları ve oluşturulan yeni performans değerlendirme formu verilmiştir.
Anahtar Kelime:

The analytic hierarchy process method approach to design ideal performance evaluation form

Öz:
In this study, a research is conducted to overcome the problems and deficiencies associated with the multi-criteria nature of the performance evaluation methods, which are used in the context of evaluation methods, being one of the human resource planning applications. The first part of the research deals with performance evaluation systems, methods, indicating the advantages and drawbacks of these methods. The second part explains the structure of the Analytical Hierarchy Methods, application areas in general, its main advantages, as well as the criteria and the alternatives used to examine the performance evaluation methods. In the last part of the study, the proposed new performance evaluation form and the steps to plan an ideal performance evaluation form are given.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1.Barutçugil,Prof.Dr.İ.,"Performans Yönetimi", Kariyeryayınları, 2.basım, İstanbul, 2002.
 • 2.Sabuncuoğlu,Z.,"İnsan KaynaklarıYönetimi", 1.Basım, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2000.
 • 3.Canıtez,B., "Performans Değerlendirme",Türk Psikoloji Bülteni, Sayı 16,2000.
 • 4.Eren, E., "Yönetim Psikolojisi", Beta Yayınlan,İstanbul, 1993.
 • 5.Kahya, Doç.Dr.E.,"Performans Değerlemesi",Osman Gazi Üniversitesi, Ders Notları,Eskişehir.
 • 6.William,J.S.,"Production Operations Management", Sixth Edition, Irwin, McGraw-Hill, USA, 1999, pp.320.
 • 7.Bingöl, D., "İnsan Kaynakları Yönetimi", Beta Yayınları, 4.basım, İstanbul, 1998. 8.Fındıkçı, İ.,"lnsan Kaynakları Yönetimi", Alfa Yayınları, İstanbul, Kasım 1999.
 • 9.İzgören, A.Ş., "İş Yaşamında 100 Kanguru", Academyplus Yayınları, Ankara, 2000.
 • 10.Kaynak, T., "İnsan Kaynakları Planlaması", Process", Alfa Yayınları, İstanbul, 1996.
 • 11.Gasimov, R.,"Karar Analizi", Başkent Üniversitesi, Ders Notları, Ankara, 2003.
 • 12.Saaty, T.L., "The Analytic Hierarchy and Analytic Network Processes", The Conference notes, Kore, Japan, 1999.
 • 13.Saaty T.L., "The Analytic Hierarchy Me Graw-Hill International Book Company,USA, 1980.
 • 14.Akal, Z., "İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi", Mpm yayınları, 4.basım, Ankara, 2000.
 • 15.Randle, W., Monroe W. H., "Better Ways to Measure Executive Performance", Management Methods, Vol. 19, No.4, 1998.
APA Eraslan E, ALGÜN O (2005). İdeal performans değerlendirme formu tasarımında analitik hiyerarşi yöntemi yaklaşımı. , 95 - 106.
Chicago Eraslan Ergün,ALGÜN Onur İdeal performans değerlendirme formu tasarımında analitik hiyerarşi yöntemi yaklaşımı. (2005): 95 - 106.
MLA Eraslan Ergün,ALGÜN Onur İdeal performans değerlendirme formu tasarımında analitik hiyerarşi yöntemi yaklaşımı. , 2005, ss.95 - 106.
AMA Eraslan E,ALGÜN O İdeal performans değerlendirme formu tasarımında analitik hiyerarşi yöntemi yaklaşımı. . 2005; 95 - 106.
Vancouver Eraslan E,ALGÜN O İdeal performans değerlendirme formu tasarımında analitik hiyerarşi yöntemi yaklaşımı. . 2005; 95 - 106.
IEEE Eraslan E,ALGÜN O "İdeal performans değerlendirme formu tasarımında analitik hiyerarşi yöntemi yaklaşımı." , ss.95 - 106, 2005.
ISNAD Eraslan, Ergün - ALGÜN, Onur. "İdeal performans değerlendirme formu tasarımında analitik hiyerarşi yöntemi yaklaşımı". (2005), 95-106.
APA Eraslan E, ALGÜN O (2005). İdeal performans değerlendirme formu tasarımında analitik hiyerarşi yöntemi yaklaşımı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20(1), 95 - 106.
Chicago Eraslan Ergün,ALGÜN Onur İdeal performans değerlendirme formu tasarımında analitik hiyerarşi yöntemi yaklaşımı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 20, no.1 (2005): 95 - 106.
MLA Eraslan Ergün,ALGÜN Onur İdeal performans değerlendirme formu tasarımında analitik hiyerarşi yöntemi yaklaşımı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, 2005, ss.95 - 106.
AMA Eraslan E,ALGÜN O İdeal performans değerlendirme formu tasarımında analitik hiyerarşi yöntemi yaklaşımı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2005; 20(1): 95 - 106.
Vancouver Eraslan E,ALGÜN O İdeal performans değerlendirme formu tasarımında analitik hiyerarşi yöntemi yaklaşımı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2005; 20(1): 95 - 106.
IEEE Eraslan E,ALGÜN O "İdeal performans değerlendirme formu tasarımında analitik hiyerarşi yöntemi yaklaşımı." Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20, ss.95 - 106, 2005.
ISNAD Eraslan, Ergün - ALGÜN, Onur. "İdeal performans değerlendirme formu tasarımında analitik hiyerarşi yöntemi yaklaşımı". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 20/1 (2005), 95-106.