Yıl: 2019 Cilt: 162 Sayı: 162 Sayfa Aralığı: 83 - 90 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-10-2021

Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Kemik Buluntuları

Öz:
Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) kazıları 2009 yılından itibaren Avcılar İlçesi Firuzköy yarımadasındasürdürülmektedir. Kazılarda bazilikal planlı iki büyük yapı kompleksi, sarnıç, antik yollar, limanyapıları gibi kamusal ve dinî yapılar ortaya çıkarılmaktadır. Kazılan alandaki yapılar MÖ 4.- MS 13.yüzyıllar arasına tarihlenmektedir. Bu makalede tanıtılacak olan küçük buluntu grubu kazı açmalarınınMS 9-11. yüzyıllar arasına tarihlenen tabakalarında açığa çıkarılan kemik nesnelerdir. Nesnelerbazen bir elbise düğmesi bazen de bir bıçak sapı gibi günlük hayatta çok geniş alanlarda kullanılanişlenmiş parçalardan oluşmaktadır. Geç Antik Dönem’e tarihlenen kemik eserler, süs eşyası, giyimkuşam aksesuarı, mutfak gereci, tıp aleti, ilaç kutusu ve oyun taşı gibi gruplanabilmektedir. Eserlerinbenzerleri başta Yenikapı kazıları olmak üzere birçok çağdaş dönem kazılarında bulunduğundanBathonea (?) kazıları kemik eserlerinin analojik karşılaştırılması yapılabilmiştir. Küçükçekmece GölHavzası (Bathonea) kazıları kemik eserleri, benzer üretimlerin dağılım ve yayılımlarına ait yeni bir bölgeolarak katkı sunmaktadır.
Anahtar Kelime:

KÜÇÜKÇEKMECE LAKE’S BASIN (BATHONEA) BONE OBJEC

Öz:
Küçükçekmece Lake’s Basin (Bathonea) excavations are carried out since 2009 on the Firuzköy peninsula of Avcılar district. A number of architectural remains, both secular and religious, such as with basilical plans two building complexes, a martyrion, a church, a cistern, roads from antiquity, harbors were uncovered. They are dated to a period starting from the 4th century BC to 13th century AD. In this report objects made of bone, which came from a stratum dated to 9th to 11th centuries AD will be presented. These artefacts dated to the Late Antiquity were produced for everyday use, such as buttons of apparels, handles of knifes, ornamental pieces, kitchen utensils, drug boxes, game stones etc.. Because similar findings were recovered from contemporary excavations, such as those carried out in Yenikapı, it was possible to make analogical comparisons of Bathonea’s findings. Küçükçekmece Lake’s Basin (Bathonea) excavations’ bone objects add additional information about the spread of these types of goods during the above mentioned time period.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Ayalon, E. 2005. The Bone and Ivory Industry at Caesarea. The Assemblage of Bone and Ivory Artifacts from Caesarea Maritima, Israel 1st- 13th Centuries CE. BAR International Series 1457, Oxford.
 • Aydıngün, Ş. 2009a. “İstanbul İli 2007 Yılı Tarih Öncesi Çağlar Yüzey Araştırması Sonuçları”, Araştırma Sonuçları Toplantısı 26/1: 411-426.
 • Aydıngün, Ş. 2009b. “Küçükçekmece Gölü’nde Arkeolojik Araştırmalar”, M. Y. Yılmaz (yay.) Dünden Bugüne Küçükçekmece: 251-263. Küçükçekmece Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İstanbul.
 • Aydıngün, Ş. 2017a. “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları İlk Beş Yıllık Değerlendirme 2010-2015”, Kazı Sonuçları Toplantısı 38/1: 371-388.
 • Aydıngün, Ş. 2017b. “Nehir-Göl-Deniz Birleşiminde Bir Kazı Yeri (İlk Beş Yıllık Çalışma)”, Ş. Aydıngün (yay.) İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları / Excavations of Küçükçekmece Lake Basin (Bathonea): 1-68. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
 • Aydıngün, Ş. 2018. “Arkeolojik Verilerle Avcılar’ın Yüz Binlerce Yıl Öncesine Uzanan Geçmişi”, Uluslararası Avcılar Sempozyumu. Bütün Yol Avcılar’dan Geçer (15-16 Mart 2018): 263-314.
 • Aydıngün, Ş. ve A. E. Bilgili 2016. “İstanbul Tarih Öncesi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları ve Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazılarının İstanbul’a Katkıları”, Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi: 374-389. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Kültür A.Ş.) Yayınları, İstanbul.
 • Bercero, J. B. De H. 2002. From Barcinoto Barcinona (1st to 7th centuries), The Archaeological Remains of Plaça del Rei in Barcelona. Barcelona.
 • Bíró, M. T., A. M. Choyke, L. Vass ve Á. Vecsey 2012. Aquincumi Csonttárgyak / Bone Objects in Aquincum. Aquincumi Múzeum, Budapest.
 • Clair, St. A. 2003. Carving as Craft: Palatine East and the Greco-Roman Bone and Ivory Carving Tradition. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Londra.
 • Davidson, G. R. 1952. Corinth Results of Excavations Conducted By The American School of Classical Studies At Athens, Vol. XII: The Minor Object. The School, Princeton, New Jersey.
 • Denker, A. vd. 2011. İstanbul’daki Bizans Sarayları: Byzantine Palaces In Istanbul. İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul.
 • Emiroğlu, K. 2001. Gündelik Hayatımızın Tarihi. Dost Kitabevi, Ankara.
 • Enez, A. 2019. Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Metal Buluntuları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Ergün, G. 2013. Beycesultan Höyük Tunç Çağı Ağırşakları ve Dokuma Ağırlıkları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Ersoy, A. 2017. Antik Dönemden Osmanlı Dönemine Smyrna / İzmir Kemik Objeleri. Ege Yayınları, İstanbul.
 • Eyice, S. 1978. “Tarihte Küçükçekmece”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 6-7: 57-121.
 • Fazlıoğlu, İ. 2001. Eskiçağda Dokuma. Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, İstanbul.
 • Garan, H. 2015. Antik Çağ’da Kemik Endüstrisi ve Perge’de Bulunmuş Kemik Eserler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Gilmour, H. Garth. 1997. “The Nature and Function of Astragalus Bonesfrom Archaeological Contexts in the Levant And EasternMediterranean”, Oxford Journal of Archaeology 16/2: 167-175.
 • Karaca, E. 2009. Allianoi Kemik Eserleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Luik, H. 2016. “Bone Working In The Suburbs Of Medieval And Early Modern Tallinn, Estonia”, S. Vitezović (yay.) Close to the Bone: Current Studies in Bone Technologies: 178-187. Institute of Archaeology, Belgrade.
 • MacGregor, A. 1985. Bone, Antler, Ivory and Horn: The Technology of Skeletal Materials Since the Roman Period. Routledge, Londra.
 • Oyarçin, K, F. Kızılyalçın ve H. Özkan 2018. "Antik Çağ Oyunlarında Kemiğin Kullanımı", Tarih Okulu Dergisi XXXV: 207-225.
 • Özdemir, A. 2010. Kalkolitik Smintheion (Gülpınar) Yerleşiminde Hasırcılık ve Dokumacılık. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Papanikola Bakirtzi, D. 2002. Everyday Life in Byzantium. Kapon Editions, Athens.
 • Petković, S. 1995. The Roman Items of Bone And Antler from The Territory of Upper Moesia. Arheološki Institut, Beograd.
 • Sevim, C. ve E. Gönül 2012. “Tarihsel Süreç İçerisinde Oyuncağın Gelişimi ve Seramik Oyuncaklar”, Sanat ve Tasarım Dergisi 1/2: 23-31.
 • Smith, W. 1870. Dictionary of Greek and Roman Antiquities. Harper, Oxford.
 • Tkalčec, T. 2016. “Life in A Mediaeval Castle: Bone Artefacts As Indicators Of Handicraft And Leisure”, S. Vitezović (yay.) Close to the Bone: Current Studies in Bone Technologies: 356-397. Institute of Archaeology, Belgrade.
 • Vladkova, P. 2018. Novae, Bone, Horn and Antler Objects. Dar-RH.
APA Karaca E, KAYA Ö, ÖZKAN H, Aydıngün ş (2019). Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Kemik Buluntuları. , 83 - 90.
Chicago Karaca Ergün,KAYA Ömer,ÖZKAN Halil,Aydıngün şengül Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Kemik Buluntuları. (2019): 83 - 90.
MLA Karaca Ergün,KAYA Ömer,ÖZKAN Halil,Aydıngün şengül Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Kemik Buluntuları. , 2019, ss.83 - 90.
AMA Karaca E,KAYA Ö,ÖZKAN H,Aydıngün ş Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Kemik Buluntuları. . 2019; 83 - 90.
Vancouver Karaca E,KAYA Ö,ÖZKAN H,Aydıngün ş Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Kemik Buluntuları. . 2019; 83 - 90.
IEEE Karaca E,KAYA Ö,ÖZKAN H,Aydıngün ş "Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Kemik Buluntuları." , ss.83 - 90, 2019.
ISNAD Karaca, Ergün vd. "Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Kemik Buluntuları". (2019), 83-90.
APA Karaca E, KAYA Ö, ÖZKAN H, Aydıngün ş (2019). Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Kemik Buluntuları. Arkeoloji ve Sanat, 162(162), 83 - 90.
Chicago Karaca Ergün,KAYA Ömer,ÖZKAN Halil,Aydıngün şengül Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Kemik Buluntuları. Arkeoloji ve Sanat 162, no.162 (2019): 83 - 90.
MLA Karaca Ergün,KAYA Ömer,ÖZKAN Halil,Aydıngün şengül Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Kemik Buluntuları. Arkeoloji ve Sanat, vol.162, no.162, 2019, ss.83 - 90.
AMA Karaca E,KAYA Ö,ÖZKAN H,Aydıngün ş Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Kemik Buluntuları. Arkeoloji ve Sanat. 2019; 162(162): 83 - 90.
Vancouver Karaca E,KAYA Ö,ÖZKAN H,Aydıngün ş Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Kemik Buluntuları. Arkeoloji ve Sanat. 2019; 162(162): 83 - 90.
IEEE Karaca E,KAYA Ö,ÖZKAN H,Aydıngün ş "Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Kemik Buluntuları." Arkeoloji ve Sanat, 162, ss.83 - 90, 2019.
ISNAD Karaca, Ergün vd. "Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Kemik Buluntuları". Arkeoloji ve Sanat 162/162 (2019), 83-90.