ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULANMESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ VE SINIF İÇİ DÜZENLEMELERİN ÖĞRETMENLERVE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yıl: 2020 Cilt: 20 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1272 - 1289 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.56791-646980 İndeks Tarihi: 30-10-2021

ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULANMESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ VE SINIF İÇİ DÜZENLEMELERİN ÖĞRETMENLERVE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Öz:
Çalışma, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların öğrenim gördüğü özel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenlere verilen mesleki beceri eğitimi ile sınıf içi düzenlemelerin özel eğitim öğretmenleri ile öğrencilere etkilerini inceleyen ön testson test olarak desenlenmiş deneysel bir araştırmadır. Çalışmaya 25 özel eğitim sınıfında görev yapan 40 öğretmen ile 110 öğrenci katılmıştır. Mesleki beceri eğitimi, formatörler aracılığı ile öğretmenlere sunulmuştur. Eğitimin içeriğinde; teknoloji kullanımı, öğretimsel uyarlamalar, okuma-yazma öğretimi, sınıf yönetimi, istenmeyen davranışların azaltılması, cinsel eğitim ve kendini koruma, matematik öğretimi, sosyal beceri öğretimi ile dikkat ve yaratıcılığın geliştirilmesi yer almaktadır. Sınıf içi düzenlemeler kapsamında, özel eğitim sınıfları teknolojik donanım ve materyal sağlanarak standart hâle getirilmiştir. Sunulan eğitim programının ve sınıf içi düzenlemelerin öğretmen mesleki tükenmişlik, mesleki yetkinlik ve mesleki sosyal destek düzeyleri ile öğrencilerin akademik başarıları ile sosyal ve davranış özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre tükenmişliğin duygusal tükenmişlik ve başarısızlık boyutunda anlamlı azalma, mesleki yetkinliğin yedi alt boyutu ile mesleki desteğin aile desteği ve etkili öğretim alt boyutlarında anlamlı yükselme olmuştur. Öğrencilerin davranış problemlerinde alanlarında anlamlı azalmalar olurken akademik becerilerde bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Araştırma sonuçları, mesleki becerileri geliştirecek eğitim programlarının ve sınıf içi düzenlemelerin sunulan özel eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırdığını göstermektedir. Bu nedenle benzer programların yaygınlaştırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

THE EFFECT OF PROFESSIONAL SKILLS TRAINING FOR SPECIAL EDUCATION TEACHERS AND IN-CLASS ARRANGEMENTS ON TEACHERS AND STUDENTS

Öz:
This study aimed to evaluate the impact of vocational skills training and in-class arrangements on teachers and students inspecial education classes via pre and post evaluation research design. A total of 40 special education teachers and 110 studentswith mild intellectual disability were included in the study. The training program was delivered to teachers by ten highly skilledprofessionals. The content of training included use of technology, instructional adaptations, literacy teaching, classroommanagement, reduction of problem behaviors, sexual education, mathematics teaching, social skills teachings, and creativity.In regards to in-class arrangements, special education classes were standardized by the provision of technological equipmentand materials. The impact of the training and in-class arrangements on teacher’s burnout, professional efficacy and professionalsocial support levels as well as students' academic success and social and behavioral characteristics was analyzed. Overall,training plus in-class arrangements resulted in significantly improved scores on emotional exhaustion and failure dimensionsof burnout, on seven domains of professional efficacy and family support and effective teaching domains of professionalsupport. Considering students, a significant reduction was noted in problem behaviors, hyperactivity, insecurity anxiousnessand aggressive behavior after interventions, whereas academic success remained similar. In conclusion, findings indicate thepotential of professional skills training programs and effective in-class arrangements in improving the quality of specialeducation services, supporting widespread use of such programs.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ERDEM H (2020). ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULANMESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ VE SINIF İÇİ DÜZENLEMELERİN ÖĞRETMENLERVE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. , 1272 - 1289. 10.17240/aibuefd.2020.20.56791-646980
Chicago ERDEM Hatice ŞENGÜL ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULANMESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ VE SINIF İÇİ DÜZENLEMELERİN ÖĞRETMENLERVE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. (2020): 1272 - 1289. 10.17240/aibuefd.2020.20.56791-646980
MLA ERDEM Hatice ŞENGÜL ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULANMESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ VE SINIF İÇİ DÜZENLEMELERİN ÖĞRETMENLERVE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. , 2020, ss.1272 - 1289. 10.17240/aibuefd.2020.20.56791-646980
AMA ERDEM H ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULANMESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ VE SINIF İÇİ DÜZENLEMELERİN ÖĞRETMENLERVE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. . 2020; 1272 - 1289. 10.17240/aibuefd.2020.20.56791-646980
Vancouver ERDEM H ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULANMESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ VE SINIF İÇİ DÜZENLEMELERİN ÖĞRETMENLERVE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. . 2020; 1272 - 1289. 10.17240/aibuefd.2020.20.56791-646980
IEEE ERDEM H "ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULANMESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ VE SINIF İÇİ DÜZENLEMELERİN ÖĞRETMENLERVE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ." , ss.1272 - 1289, 2020. 10.17240/aibuefd.2020.20.56791-646980
ISNAD ERDEM, Hatice ŞENGÜL. "ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULANMESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ VE SINIF İÇİ DÜZENLEMELERİN ÖĞRETMENLERVE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". (2020), 1272-1289. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020.20.56791-646980
APA ERDEM H (2020). ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULANMESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ VE SINIF İÇİ DÜZENLEMELERİN ÖĞRETMENLERVE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1272 - 1289. 10.17240/aibuefd.2020.20.56791-646980
Chicago ERDEM Hatice ŞENGÜL ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULANMESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ VE SINIF İÇİ DÜZENLEMELERİN ÖĞRETMENLERVE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20, no.3 (2020): 1272 - 1289. 10.17240/aibuefd.2020.20.56791-646980
MLA ERDEM Hatice ŞENGÜL ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULANMESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ VE SINIF İÇİ DÜZENLEMELERİN ÖĞRETMENLERVE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, 2020, ss.1272 - 1289. 10.17240/aibuefd.2020.20.56791-646980
AMA ERDEM H ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULANMESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ VE SINIF İÇİ DÜZENLEMELERİN ÖĞRETMENLERVE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(3): 1272 - 1289. 10.17240/aibuefd.2020.20.56791-646980
Vancouver ERDEM H ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULANMESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ VE SINIF İÇİ DÜZENLEMELERİN ÖĞRETMENLERVE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(3): 1272 - 1289. 10.17240/aibuefd.2020.20.56791-646980
IEEE ERDEM H "ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULANMESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ VE SINIF İÇİ DÜZENLEMELERİN ÖĞRETMENLERVE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, ss.1272 - 1289, 2020. 10.17240/aibuefd.2020.20.56791-646980
ISNAD ERDEM, Hatice ŞENGÜL. "ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULANMESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ VE SINIF İÇİ DÜZENLEMELERİN ÖĞRETMENLERVE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20/3 (2020), 1272-1289. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020.20.56791-646980