Noktasal Kaynaklar İçin Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Faktörleri ve Envanterinin Belirlenmesi: Metal Sektörü İçin Örnek Bir Çalışma

Yıl: 2021 Cilt: 33 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 337 - 346 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7240/jeps.537152 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Noktasal Kaynaklar İçin Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Faktörleri ve Envanterinin Belirlenmesi: Metal Sektörü İçin Örnek Bir Çalışma

Öz:
Hava kalitesinin korunması için yürütülen çalışmalar ve yasal uygulamalar, günümüzde çevre bilincinin artması ile daha daönemli hale gelmiştir. Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması gibi çevre dostu düzenlemeler ile hava kalitesininiyileştirilmesi artık ülke politikalarında yer almaktadır. Hava kalitesinin yükseltilmesine yönelik yasal düzenlemelerinhazırlanmasında mevcut durumun ortaya konması büyük önem taşımaktadır. Atmosfere verilen kirliliğin miktarının doğruolarak tespit edilebilmesi ve illerin temiz hava eylem planlarının hazırlanabilmesi için ulusal ölçekte, kaynaklarına göre havakirleticilerinin emisyon envanterinin hesaplanması, ulusal ve uluslararası sorumluluklar gereği atmosfere verdiğimizemisyonların belirli periyotlarda raporlanması gerekmektedir. Bu nedenle, emisyon envanterinin belirli bir düzen içerisinde,kirlilik kaynaklarına ait veriler ve yerel emisyon faktörleri kullanılarak hazırlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, MarmaraBölgesi pilot bölge seçilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte ülkemizde ilk defa ulusal emisyon envanteri geliştirilmesiprojesi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadaki noktasal kaynaklar için yapılan kısım bu makalede anlatılmış ve metal sektörüyleilgili elde edilen sonuçlar verilmiştir. Marmara Bölgesi’ndeki metal sektörünün emisyon envanteri hesaplamasında 27 tesisin128 emisyon kaynak bilgisi kullanılmıştır. Ulusal emisyon faktörleriyle yapılan hesaplamalara göre emisyon değerleri; CO için46.849 ton/yıl, SO2 için 7.589 ton/yıl, NOx için 8.906 ton/yıl ve TSP için 1.759 ton/yıl bulunmuştur.
Anahtar Kelime: noktasal kaynaklar metal sektörü Hava kirliliği emisyon envanteri Türkiye emisyon faktörü

Estimation of National Air Pollution Emission Factors and Inventory for Point Sources: Case Study for the Metal Sector

Öz:
The studies and legal policies carried out for the protection of air quality have become more critical with the increasing of environmental awareness today. Improving air quality with environmentally friendly regulations like promoting renewable energy use are now included in the country's policies. Evaluation of the current situation is of great importance in determining the policy for the improvement of air quality. In order to accurately determine the amount of emitted pollutants to the atmosphere and prepare clean air action plans for the cities, it is necessary to calculate the emission inventory of air pollutants according to their sources and to report the emissions emitted to the atmosphere at specific periods under the national and international responsibilities. Therefore, it is necessary to prepare the emission inventory in a particular order using information from sources of pollution and local emission factors. In this study, the Marmara Region was selected as the pilot region and the Development of National Emission Inventory project implemented for the first time in our country with the Ministry of Environment and Urbanization. The part for the point sources in this study is explained in this paper, and the results related to the metal industry are given. 128 emission sources of 27 plants were used in the calculation of the emission inventory of the metal sector in the Marmara Region. Emission values according to calculations made with national emission factors are as follows; 46,849 ton/year for CO, 7,589 ton/year for SO2, 8,906 ton/year for NOx, and 1,759 ton/year for TSP.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • [1] WHO. (2014). World Health Organization. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/ 2014/air-pollution/en/.
 • [2] Pope, C.A., Dockery, D.W. (20069. Health Effects of Fine Particulate Air Pollution: Lines That Connect. J. Air and Waste Management, 56: 709-742.
 • [3] OECD. (2014). The Cost of Air Pollution: Health Impacts of Road Transport. OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264210448-en.
 • [4] Levy, J.I., Buonocore, J.J., Stackelberg, von, K. (2010). Evaluation of the public health impacts of traffic congestion: a health risk assessment. Environmental Health, 9(1), 65. doi:10.1186/1476-069X-9-65.
 • [5] EPA. (2003). United States Environmental Protection Agency. Principles and Practices of Air Pollution Control, Student Manual, Second Edition, Chapter 8.
 • [6] EMEP/EEA. (2013). Air pollutant emission inventory guidebook, Technical guidance to prepare national emission inventories. European Environment Agency, Doi: 10.2800/92722.
 • [7] Elbir, T., Müezzinoğlu, A., Bayram, A., Seyfioğlu, R., Demircioğlu, H. (2001). Ege Bölgesi Hava Kirletici Emisyon Envanteri. DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 3: 21-27.
 • [8] Canpolat, B.R., Atimtay, A.T., Munlafalioglu, I., Kalafatoglu, E., Ekinci, E. (2002). Emission Factors of Cement Industry in Turkey. Water, Air and Soil Pollution, 138: 235-252.
 • [9] Elbir, T.; Muezzinoglu, A. (2004). Estimation of emission strengths of primary air pollutants in the city of Izmir, Turkey. Atmospheric Environment, 38, (13): 1851-1857.
 • [10] Karademir, A. (2006). Evaluation of the potential air pollution from fuel combustion in industrial boilers in Kocaeli, Turkey. Fuel, 85: 1894–1903. Doi:10.1016/j.fuel.2006.01.026.
 • [11] Çetin, Ş., Karademir, A., Pekey, B., Ayberk, S. (2007). Inventory of emissions of primary air pollutants in the city of Kocaeli, Turkey. Environ Monit Assess, 128: 165–175. DOI 10.1007/s10661-006-9302-x.
 • [12] Vardar, N., Yumurtacı, Z. (2010). Emissions estimation for lignite-fired power plants in Turkey. Energy Policy, 38: 243-252.
 • [13] İm U., Incecik, S., Markasis, K., Kindap, T., Poupkou, A., Yenigun, O., Odman, M.T., Topcu, S., Tayanc, M., Melas, D. (2009). An investigation of high summertime ozone levels in Istanbul. 30th NATO/SPS International Technical Meeting on Air Pollution Modeling and its Application, 18-22 May 2009, San Francisco, USA.
 • [14] İm, U., Markakis, K., Unal, A., Kindap, T., Poupkou, A., Incecik, S., Yenigun, O., Melas, D., Theodosi, C., Mihalopoulos, N. (2010). Study of a winter PM episode in Istanbul using the high resolution WRF/CMAQ modeling system. Atmospheric Environment, 44: 3085- 3094.
 • [15] Markakis, K., Im, U., Unal, A., Melas, D., Yenigun, O., Incecik, S. (2012). Compilation of a GIS based high spatially and temporally resolved emission inventory for the greater Istanbul area, Atmospheric Pollution Research, 3: 112-125.
 • [16] Alyuz, U., Alp, K. (2014). Emission Inventory of Primary Air Pollutants in 2010 from Industrial Processes in Turkey. Science of the Total Environment, V(488-489): 369-381.
 • [17] Ozdemir, H., Unal, A., Kindap, T., Turuncoglu, U.U., Durmusoglu, Z.O., Khan, M., Tayanc, M., Karaca, M. (2011). Quantification of the urban heat island under a changing climate over Anatolian Peninsula, Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-011-0515-8.
 • [18] Ozdemir, H., Pozzoli, L., Kindap, T., Demir, G., Mertoglu, B., Mihalopoulos, N., Theodosi, C., Kanakidou, M., Im, U., Unal, A. (2014). Spatial and temporal analysis of black carbon aerosols in Istanbul megacity. Science of The Total Environment, V(473–474): 451-458.
 • [19] Gürtepe, İ.Ç., Köksal, C.E. (2014). Ulusal hava kirleticileri emisyon envanteri. Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi, 3: 22-28.
 • [20] TCCMBS. (2020). T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği. https://www.mevzuat.gov.tr/.
 • [21] İSO. (2017). İstanbul Sanayi Odası. http://www.iso.org.tr/kurumsal/tarihce-veturkiye-ekonomisindeki-yeri/.
 • [22] TÜİK. (2016). Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=103 5.
 • [23] Ekonomi Bakanlığı. (2016). Demir-Çelik, Demir-Çelikten Eşya Sektörü. İhracat Genel Müdürlüğü - Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı.
APA Ozdemir H, AKTAŞ M, YALCIN I, Alyuz U, Ökten H, Ozcan H, KÖKSAL C, Cetinturk Gurtepe I, Demir G, Unal A (2021). Noktasal Kaynaklar İçin Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Faktörleri ve Envanterinin Belirlenmesi: Metal Sektörü İçin Örnek Bir Çalışma. , 337 - 346. 10.7240/jeps.537152
Chicago Ozdemir Huseyin,AKTAŞ MUHAMMET ALİ,YALCIN IBRAHIM ERTUGRUL,Alyuz Ummugulsum,Ökten Hatice,Ozcan H Kurtulus,KÖKSAL Canan Esin,Cetinturk Gurtepe Irde,Demir Goksel,Unal Alper Noktasal Kaynaklar İçin Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Faktörleri ve Envanterinin Belirlenmesi: Metal Sektörü İçin Örnek Bir Çalışma. (2021): 337 - 346. 10.7240/jeps.537152
MLA Ozdemir Huseyin,AKTAŞ MUHAMMET ALİ,YALCIN IBRAHIM ERTUGRUL,Alyuz Ummugulsum,Ökten Hatice,Ozcan H Kurtulus,KÖKSAL Canan Esin,Cetinturk Gurtepe Irde,Demir Goksel,Unal Alper Noktasal Kaynaklar İçin Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Faktörleri ve Envanterinin Belirlenmesi: Metal Sektörü İçin Örnek Bir Çalışma. , 2021, ss.337 - 346. 10.7240/jeps.537152
AMA Ozdemir H,AKTAŞ M,YALCIN I,Alyuz U,Ökten H,Ozcan H,KÖKSAL C,Cetinturk Gurtepe I,Demir G,Unal A Noktasal Kaynaklar İçin Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Faktörleri ve Envanterinin Belirlenmesi: Metal Sektörü İçin Örnek Bir Çalışma. . 2021; 337 - 346. 10.7240/jeps.537152
Vancouver Ozdemir H,AKTAŞ M,YALCIN I,Alyuz U,Ökten H,Ozcan H,KÖKSAL C,Cetinturk Gurtepe I,Demir G,Unal A Noktasal Kaynaklar İçin Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Faktörleri ve Envanterinin Belirlenmesi: Metal Sektörü İçin Örnek Bir Çalışma. . 2021; 337 - 346. 10.7240/jeps.537152
IEEE Ozdemir H,AKTAŞ M,YALCIN I,Alyuz U,Ökten H,Ozcan H,KÖKSAL C,Cetinturk Gurtepe I,Demir G,Unal A "Noktasal Kaynaklar İçin Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Faktörleri ve Envanterinin Belirlenmesi: Metal Sektörü İçin Örnek Bir Çalışma." , ss.337 - 346, 2021. 10.7240/jeps.537152
ISNAD Ozdemir, Huseyin vd. "Noktasal Kaynaklar İçin Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Faktörleri ve Envanterinin Belirlenmesi: Metal Sektörü İçin Örnek Bir Çalışma". (2021), 337-346. https://doi.org/10.7240/jeps.537152
APA Ozdemir H, AKTAŞ M, YALCIN I, Alyuz U, Ökten H, Ozcan H, KÖKSAL C, Cetinturk Gurtepe I, Demir G, Unal A (2021). Noktasal Kaynaklar İçin Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Faktörleri ve Envanterinin Belirlenmesi: Metal Sektörü İçin Örnek Bir Çalışma. International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), 33(3), 337 - 346. 10.7240/jeps.537152
Chicago Ozdemir Huseyin,AKTAŞ MUHAMMET ALİ,YALCIN IBRAHIM ERTUGRUL,Alyuz Ummugulsum,Ökten Hatice,Ozcan H Kurtulus,KÖKSAL Canan Esin,Cetinturk Gurtepe Irde,Demir Goksel,Unal Alper Noktasal Kaynaklar İçin Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Faktörleri ve Envanterinin Belirlenmesi: Metal Sektörü İçin Örnek Bir Çalışma. International journal of advances in engineering and pure sciences (Online) 33, no.3 (2021): 337 - 346. 10.7240/jeps.537152
MLA Ozdemir Huseyin,AKTAŞ MUHAMMET ALİ,YALCIN IBRAHIM ERTUGRUL,Alyuz Ummugulsum,Ökten Hatice,Ozcan H Kurtulus,KÖKSAL Canan Esin,Cetinturk Gurtepe Irde,Demir Goksel,Unal Alper Noktasal Kaynaklar İçin Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Faktörleri ve Envanterinin Belirlenmesi: Metal Sektörü İçin Örnek Bir Çalışma. International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), vol.33, no.3, 2021, ss.337 - 346. 10.7240/jeps.537152
AMA Ozdemir H,AKTAŞ M,YALCIN I,Alyuz U,Ökten H,Ozcan H,KÖKSAL C,Cetinturk Gurtepe I,Demir G,Unal A Noktasal Kaynaklar İçin Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Faktörleri ve Envanterinin Belirlenmesi: Metal Sektörü İçin Örnek Bir Çalışma. International journal of advances in engineering and pure sciences (Online). 2021; 33(3): 337 - 346. 10.7240/jeps.537152
Vancouver Ozdemir H,AKTAŞ M,YALCIN I,Alyuz U,Ökten H,Ozcan H,KÖKSAL C,Cetinturk Gurtepe I,Demir G,Unal A Noktasal Kaynaklar İçin Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Faktörleri ve Envanterinin Belirlenmesi: Metal Sektörü İçin Örnek Bir Çalışma. International journal of advances in engineering and pure sciences (Online). 2021; 33(3): 337 - 346. 10.7240/jeps.537152
IEEE Ozdemir H,AKTAŞ M,YALCIN I,Alyuz U,Ökten H,Ozcan H,KÖKSAL C,Cetinturk Gurtepe I,Demir G,Unal A "Noktasal Kaynaklar İçin Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Faktörleri ve Envanterinin Belirlenmesi: Metal Sektörü İçin Örnek Bir Çalışma." International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), 33, ss.337 - 346, 2021. 10.7240/jeps.537152
ISNAD Ozdemir, Huseyin vd. "Noktasal Kaynaklar İçin Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Faktörleri ve Envanterinin Belirlenmesi: Metal Sektörü İçin Örnek Bir Çalışma". International journal of advances in engineering and pure sciences (Online) 33/3 (2021), 337-346. https://doi.org/10.7240/jeps.537152