Yıl: 2021 Cilt: 26 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 281 - 299 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Öz:
Geleceğin nesillerine yön verecek önemli aktörlerden biri olan öğretmenlere, öğrencilerde istenilen nitelikleri geliştirmelerinde en fazla destek sağlayacak unsur öğretim programlarıdır. Bu nedenle öğretmenlerin kendi branşının öğretim programını tanıması ve hayata geçirebilme becerisi, eğitimde başarının temellerinden birisidir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeylerine yönelik algı seviyelerinin bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Tarama modelinin kullanıldığı çalışma, 2019-2020 yılı yaz döneminde Google Form Portalı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya gönüllü 351 öğretmen katılmıştır. Çalışmada Keskin (2020) tarafından geliştirilen “Öğretim Programı Okuryazarlık Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin çözümünde Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testlerinden yararlanılmıştır. Çalışmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerin program okuryazarlığı algı düzeylerinin hem alt boyut puanlarında hem de toplam puanda yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenlerinin cinsiyetlerine, eğitim düzeylerine, mesleki kıdemlerine ve görev yaptıkları kademeye göre program okuryazarlık düzeylerine yönelik algı seviyelerinde anlamlı farklılık bulunmazken; yaş, mezun olunan bölüm, çalıştıkları kurum türü, lisans döneminde öğretim programları ile ilgili ders alma durumları, öğretim programları ile ilgili hizmet içi eğitim alma durumları, öğretim programlarına verdikleri önem düzeyi ve öğretim programlarından yararlanma sıklıklarına göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: Öğretim programı okuryazarlığı Öğretmen Öğretim programı Beden eğitimi ve spor öğretmeni Beden eğitimi ve spor

Investigating Physical Education Teachers Perceptions About Their Curriculum Literacy Levels According to Some Variables

Öz:
Curriculum supports teachers the most while teaching necessary skills to shape and guide their students’ future. Therefore, success in education depends on teachers’ having detailed information about curriculum and putting that information into practice in various learning environments. This study aims to examine physical education and sports teachers’ perception about their curriculum literacy levels according to some variables. The data were collected through Curriculum Literacy Perception Scale, developed by Keskin (2020), via Google Form Portal during 2019-2020 Summer semester from 351 physical education and sports teachers. Since the data did not display a normal distribution, non-parametric statistical techniques were used for analysis. Mann-Whitney U test was used for pairwise comparisons and Kruskal Wallis H Test for comparisons involving more than two variables. The findings revealed high levels of curriculum perception levels in sub dimensions and the overall score. The study found no significant differences in physical education and sports teachers’ perception level about their curriculum literacy levels according to “gender”, “educational background”, “length of service”, and “type of school”; however, there were significant differences in the variables “age”, “type of institution”, “curriculum-related courses in undergraduate education”, curriculum-related in-service training programs”, “importance given to curricula” and “employing curriculum in teaching”.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ATLI K, KARADAĞ Ö, Mirzeoğlu A (2021). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. , 281 - 299.
Chicago ATLI KADİR,KARADAĞ Öznur,Mirzeoğlu Ayşe Dilşad Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. (2021): 281 - 299.
MLA ATLI KADİR,KARADAĞ Öznur,Mirzeoğlu Ayşe Dilşad Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. , 2021, ss.281 - 299.
AMA ATLI K,KARADAĞ Ö,Mirzeoğlu A Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. . 2021; 281 - 299.
Vancouver ATLI K,KARADAĞ Ö,Mirzeoğlu A Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. . 2021; 281 - 299.
IEEE ATLI K,KARADAĞ Ö,Mirzeoğlu A "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi." , ss.281 - 299, 2021.
ISNAD ATLI, KADİR vd. "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". (2021), 281-299.
APA ATLI K, KARADAĞ Ö, Mirzeoğlu A (2021). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online), 26(2), 281 - 299.
Chicago ATLI KADİR,KARADAĞ Öznur,Mirzeoğlu Ayşe Dilşad Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online) 26, no.2 (2021): 281 - 299.
MLA ATLI KADİR,KARADAĞ Öznur,Mirzeoğlu Ayşe Dilşad Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online), vol.26, no.2, 2021, ss.281 - 299.
AMA ATLI K,KARADAĞ Ö,Mirzeoğlu A Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online). 2021; 26(2): 281 - 299.
Vancouver ATLI K,KARADAĞ Ö,Mirzeoğlu A Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online). 2021; 26(2): 281 - 299.
IEEE ATLI K,KARADAĞ Ö,Mirzeoğlu A "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi." Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online), 26, ss.281 - 299, 2021.
ISNAD ATLI, KADİR vd. "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online) 26/2 (2021), 281-299.