BİR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl: 2021 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 281 - 295 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.35232/estudamhsd.919458 İndeks Tarihi: 29-07-2022

BİR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Çocuklarda ihmal-istismar belirtisi olabilecek değişiklikleri fark etme konusunda kritik önemi olan öğretmenlerin bu sorumlulukları yerine getirebilmeleri içinbilgi ve risk tanıma düzeylerinin yeterli olması çok önemlidir. Bu çalışma, öğretmen adaylarının çocuk hakları ve çocuk ihmal-istismarı ile ilgili bilgi vegörüşlerini saptamak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmaya bir eğitim fakültesinde 2017-2018 öğretim yılında okuyan 2.169 öğrenci katılmıştır. Verilertoplam 72 sorudan oluşan bir anket formu aracılığı ile gözlem altında toplanmış, IBM SPSS v24.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Dağılım ölçütleri,sayı ve yüzde dağılımları verilmiştir. Gruplar arası karşılaştırmalar için değişken türüne göre Ki-kare, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testlerikullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Katılımcıların dörtte üçü Çocuk Hakları Sözleşmesini okumamıştır. İhmal-istismar vakası ilekarşılaştığında hangi mercilere başvurması gerektiğini bildiğini belirtenlerin yüzdesi %44,3 olup bu kişilerin en sık verdiği yanıt “kolluk kuvvetleri”dir (%53).Katılımcıların sadece %9,5’i konuyla ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olduklarını düşünmektedir. Çocuk haklarıyla ilgili toplam 19 soruya verilen doğru yanıtortalaması 14,0±2,0 (en küçük-en büyük=0-19), çocuk ihmal-istismarıyla ilgili toplam 25 soruya verilen doğru yanıt ortalaması 14,9±3,5’tir (en küçük-enbüyük= 0-24). Kadın katılımcıların ve herhangi bir ihmal-istismar vakasına tanık olanların doğru yanıt sayıları anlamlı şekilde daha yüksektir. PsikolojikDanışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencilerinin çocuk hakları ile ilgili, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin de çocuk ihmal-istismar ile ilgilidoğru yanıt sayıları diğer bölümlerden anlamlı derecede yüksektir (sırasıyla p<0,001; p<0,001). Öğrencilerin bilgi ve farkındalıklarının artırılması içinmüfredata bu konularla ilgili dersler konmalıdır.
Anahtar Kelime: çocuk ihmali çocuk istismarı Çocuk hakları öğrenciler öğretmen adayları eğitim fakültesi

Evaluation of the knowledge and opinions of the students of a faculty of education about children’s rights, child abuse and neglect

Öz:
It is very important for teachers, who have critical importance in recognizing the changes that may be signs of abuse-neglect in children, to have sufficient knowledge and risk recognition levels to fulfill their responsibilities. This study was conducted to determine the knowledge and opinions of teacher candidates about children's rights and child abuse-neglect. 2,169 students attending a faculty of education in the 2017-2018 academic year participated in this research. The data were collected through a questionnaire form consisting of 72 questions, under observation and analyzed by using IBM SPSS v24.0 statistics program. Distribution measures, number and percentage distributions were given. For intergroup comparisons, Chi-square, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests were used according to variable type. The level of significance was accepted as p<0.05. Three quarters of the participants have not read the Convention on the Rights of the Child. The percentage of participants who stated that they know which authorities to apply when faced with a case of abuse-neglect is 44.3%, and the most frequent response is "law-enforcement officers" (53%). Only 9.5% of the participants think that they have sufficient knowledge on the subject. Correct response average given to 19 questions on children's rights is 14.0±2.0 (minimum-maximum=0-19), and correct answers given to a total of 25 questions about child abuse/neglect is 14.9±3.5 (minimum-maximum=0-24). The number of correct answers is significantly higher for female participants and those who witnessed any case of abuse-neglect. The number of correct answers regarding the child rights of the Psychological Counseling and Guidance Department students and the Preschool Education Department students about child abuse-neglect is significantly higher than the other departments (p<0.001; p<0.001, respectively). Courses related to these subjects should be included in the curriculum in order to increase the knowledge and awareness of the students. It will also be beneficial to ensure an effective coordination in the individual, social and global context in terms of preventing child neglect and abuse
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Çoban T, GUCİZ DOGAN B, kavaklı d, Korkmaz A, has akdağ f, Bahadır B, Deniz A, Banko Bal Ç, ilhan iyi t, Guler Yildiz T, ESEN ÇOBAN A, Gonen M, Turan F (2021). BİR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 281 - 295. 10.35232/estudamhsd.919458
Chicago Çoban Tülin,GUCİZ DOGAN Bahar,kavaklı duygu,Korkmaz Ali Can,has akdağ fahriye,Bahadır Busra,Deniz Aysegul,Banko Bal Çağla,ilhan iyi tülay,Guler Yildiz Tulin,ESEN ÇOBAN Aysel,Gonen Mubeccel,Turan Figen BİR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2021): 281 - 295. 10.35232/estudamhsd.919458
MLA Çoban Tülin,GUCİZ DOGAN Bahar,kavaklı duygu,Korkmaz Ali Can,has akdağ fahriye,Bahadır Busra,Deniz Aysegul,Banko Bal Çağla,ilhan iyi tülay,Guler Yildiz Tulin,ESEN ÇOBAN Aysel,Gonen Mubeccel,Turan Figen BİR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2021, ss.281 - 295. 10.35232/estudamhsd.919458
AMA Çoban T,GUCİZ DOGAN B,kavaklı d,Korkmaz A,has akdağ f,Bahadır B,Deniz A,Banko Bal Ç,ilhan iyi t,Guler Yildiz T,ESEN ÇOBAN A,Gonen M,Turan F BİR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2021; 281 - 295. 10.35232/estudamhsd.919458
Vancouver Çoban T,GUCİZ DOGAN B,kavaklı d,Korkmaz A,has akdağ f,Bahadır B,Deniz A,Banko Bal Ç,ilhan iyi t,Guler Yildiz T,ESEN ÇOBAN A,Gonen M,Turan F BİR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2021; 281 - 295. 10.35232/estudamhsd.919458
IEEE Çoban T,GUCİZ DOGAN B,kavaklı d,Korkmaz A,has akdağ f,Bahadır B,Deniz A,Banko Bal Ç,ilhan iyi t,Guler Yildiz T,ESEN ÇOBAN A,Gonen M,Turan F "BİR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.281 - 295, 2021. 10.35232/estudamhsd.919458
ISNAD Çoban, Tülin vd. "BİR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". (2021), 281-295. https://doi.org/10.35232/estudamhsd.919458
APA Çoban T, GUCİZ DOGAN B, kavaklı d, Korkmaz A, has akdağ f, Bahadır B, Deniz A, Banko Bal Ç, ilhan iyi t, Guler Yildiz T, ESEN ÇOBAN A, Gonen M, Turan F (2021). BİR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Eskişehir Türk dünyası uygulama ve araştırma merkezi halk sağlığı dergisi (Online), 6(3), 281 - 295. 10.35232/estudamhsd.919458
Chicago Çoban Tülin,GUCİZ DOGAN Bahar,kavaklı duygu,Korkmaz Ali Can,has akdağ fahriye,Bahadır Busra,Deniz Aysegul,Banko Bal Çağla,ilhan iyi tülay,Guler Yildiz Tulin,ESEN ÇOBAN Aysel,Gonen Mubeccel,Turan Figen BİR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Eskişehir Türk dünyası uygulama ve araştırma merkezi halk sağlığı dergisi (Online) 6, no.3 (2021): 281 - 295. 10.35232/estudamhsd.919458
MLA Çoban Tülin,GUCİZ DOGAN Bahar,kavaklı duygu,Korkmaz Ali Can,has akdağ fahriye,Bahadır Busra,Deniz Aysegul,Banko Bal Çağla,ilhan iyi tülay,Guler Yildiz Tulin,ESEN ÇOBAN Aysel,Gonen Mubeccel,Turan Figen BİR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Eskişehir Türk dünyası uygulama ve araştırma merkezi halk sağlığı dergisi (Online), vol.6, no.3, 2021, ss.281 - 295. 10.35232/estudamhsd.919458
AMA Çoban T,GUCİZ DOGAN B,kavaklı d,Korkmaz A,has akdağ f,Bahadır B,Deniz A,Banko Bal Ç,ilhan iyi t,Guler Yildiz T,ESEN ÇOBAN A,Gonen M,Turan F BİR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Eskişehir Türk dünyası uygulama ve araştırma merkezi halk sağlığı dergisi (Online). 2021; 6(3): 281 - 295. 10.35232/estudamhsd.919458
Vancouver Çoban T,GUCİZ DOGAN B,kavaklı d,Korkmaz A,has akdağ f,Bahadır B,Deniz A,Banko Bal Ç,ilhan iyi t,Guler Yildiz T,ESEN ÇOBAN A,Gonen M,Turan F BİR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Eskişehir Türk dünyası uygulama ve araştırma merkezi halk sağlığı dergisi (Online). 2021; 6(3): 281 - 295. 10.35232/estudamhsd.919458
IEEE Çoban T,GUCİZ DOGAN B,kavaklı d,Korkmaz A,has akdağ f,Bahadır B,Deniz A,Banko Bal Ç,ilhan iyi t,Guler Yildiz T,ESEN ÇOBAN A,Gonen M,Turan F "BİR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ." Eskişehir Türk dünyası uygulama ve araştırma merkezi halk sağlığı dergisi (Online), 6, ss.281 - 295, 2021. 10.35232/estudamhsd.919458
ISNAD Çoban, Tülin vd. "BİR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARI, ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Eskişehir Türk dünyası uygulama ve araştırma merkezi halk sağlığı dergisi (Online) 6/3 (2021), 281-295. https://doi.org/10.35232/estudamhsd.919458