Yıl: 2021 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 767 - 786 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21666/muefd.996395 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Matematik Dersine İlişkin Görüşleri

Öz:
Bu araştırmanın amacı, ortaokul matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitimmatematik dersine ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırma nitel araştırmayöntemine göre tasarlanmıştır. Nitel araştırmalar, belli bir stratejiye dayalı olandesenlere göre yürütülür. Bu araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır.Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemeyöntemi kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik ise kıdem, cinsiyet, öğrenim durumu veuzaktan eğitime yönelik hizmet içi eğitim alma kriterlerine göre sağlanmıştır. Bunagöre, Milli Eğitim Bakanlığında çalışmakta olan 10 ortaokul matematik öğretmeniaraştırmaya dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşmeformu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formlarından elde edilen verilernitel veri çözümleme yöntemlerinden içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Ortaokulmatematik öğretmenleri uzaktan eğitim matematik dersinde, öğrencilerin interneterişiminin olmaması, öğrencilerin teknolojik araçlara (bilgisayar, tablet, akıllıtelefon) sahip olmaması, internet altyapı sorunu ve öğrenci devamsızlığıproblemleriyle karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Matematik öğretmenleri öğrenciöğrenci etkileşiminin kısıtlı olduğunu, öğretim programındaki kazanımlara yeterinceerişilmediğini ve uzaktan eğitim matematik dersinin yararlı olmadığını ifadeetmişlerdir. Öğrencilere ek kaynaklar ve materyal verilmesi, öğrencilerin internetininyeterli olmasına ilişkin önerilerde bulunmuşlardır.
Anahtar Kelime: uzaktan eğitim ortaokul matematik öğretmenleri matematik eğitimi

Opinions of Middle School Mathematics Teachers about Distance Education Mathematics Lessons

Öz:
The purpose of the current study is to investigate the opinions of middle school mathematics teachers about distance education mathematics lessons. The study was designed in line with the qualitative research method. Qualitative research is conducted according to designs based on a certain strategy. The current study employed the phenomenological design. The maximum variation sampling method, one of the purposive sampling methods, was used in the study. Maximum diversity was achieved on the basis of the criteria of seniority, gender, education level and inservice training for distance education. Correspondingly, 10 middle school mathematics teachers working in schools affiliated to the Ministry of National Education were included in the study. A semi-structured interview form was used as the data collection tool. The data obtained from the semi-structured interview forms were analysed through content analysis, one of the qualitative data analysis methods. The middle school mathematics teachers stated that they encountered problems such as lack of internet access, students not having technological tools (computer, tablet, smart phone), internet infrastructure problem and student absenteeism in distance education mathematics lessons. The mathematics teachers stated that student-student interaction was limited, that the objectives set in the curriculum were not sufficiently achieved and that the distance education mathematics lessons were not useful. They made suggestions about providing students with additional resources and materials and ensuring that students have internet access.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
8
20
10
APA tican c, toksoy gökoğlu s (2021). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Matematik Dersine İlişkin Görüşleri. , 767 - 786. 10.21666/muefd.996395
Chicago tican canses,toksoy gökoğlu selda derya Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Matematik Dersine İlişkin Görüşleri. (2021): 767 - 786. 10.21666/muefd.996395
MLA tican canses,toksoy gökoğlu selda derya Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Matematik Dersine İlişkin Görüşleri. , 2021, ss.767 - 786. 10.21666/muefd.996395
AMA tican c,toksoy gökoğlu s Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Matematik Dersine İlişkin Görüşleri. . 2021; 767 - 786. 10.21666/muefd.996395
Vancouver tican c,toksoy gökoğlu s Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Matematik Dersine İlişkin Görüşleri. . 2021; 767 - 786. 10.21666/muefd.996395
IEEE tican c,toksoy gökoğlu s "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Matematik Dersine İlişkin Görüşleri." , ss.767 - 786, 2021. 10.21666/muefd.996395
ISNAD tican, canses - toksoy gökoğlu, selda derya. "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Matematik Dersine İlişkin Görüşleri". (2021), 767-786. https://doi.org/10.21666/muefd.996395
APA tican c, toksoy gökoğlu s (2021). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Matematik Dersine İlişkin Görüşleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 767 - 786. 10.21666/muefd.996395
Chicago tican canses,toksoy gökoğlu selda derya Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Matematik Dersine İlişkin Görüşleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8, no.2 (2021): 767 - 786. 10.21666/muefd.996395
MLA tican canses,toksoy gökoğlu selda derya Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Matematik Dersine İlişkin Görüşleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, 2021, ss.767 - 786. 10.21666/muefd.996395
AMA tican c,toksoy gökoğlu s Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Matematik Dersine İlişkin Görüşleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 8(2): 767 - 786. 10.21666/muefd.996395
Vancouver tican c,toksoy gökoğlu s Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Matematik Dersine İlişkin Görüşleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 8(2): 767 - 786. 10.21666/muefd.996395
IEEE tican c,toksoy gökoğlu s "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Matematik Dersine İlişkin Görüşleri." Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, ss.767 - 786, 2021. 10.21666/muefd.996395
ISNAD tican, canses - toksoy gökoğlu, selda derya. "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Matematik Dersine İlişkin Görüşleri". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8/2 (2021), 767-786. https://doi.org/10.21666/muefd.996395