Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 68 - 72 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/urology.2021-81497 İndeks Tarihi: 12-11-2021

Distal Hipospadias Cerrahisinde Flep Sayısının Prognoza Etkisi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma

Öz:
Amaç: Hipospadias onarımlarında flep uygulamaları sıkça kullanılanbir yöntemdir. Bu çalışmada, hipospadias cerrahisinde tek veyaçift flep kullanımının prognoza etkisini araştırdık. Gereç ve Yöntemler:Çalışmamızda, 2014 ile 2020 yılları arasında 2 merkezde (Van YüzüncüYıl Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Kliniği ile Bingöl KadınDoğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği) tekcer rah tarafından Snodgrass yöntemi ile yapılan distal hipospadias vakalarıretrospektif olarak değerlendirildi Sütür hattını desteklemek içinkullanılan flep sayısına göre tek ve çift şeklinde 2 gruba ayrıldı. Her 2grup darlık, fistül, enfeksiyon, ödem ve kanama açısından karşılaştırıldı.Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 40 hastanın yaş ortalaması3,9±3,2 yıl idi. Bu hastaların 25’inde tek flep, 15’inde çift flep kullanıldığıgörüldü. Tek flep kullanılan hastaların 3’ünde (%12) fistül geliştiğigözlenirken, çift flep kullanılan hastaların hiçbirinde fistülgelişmediği görüldü. Darlık, enfeksiyon, ödem ve kanama açısındanise gruplar arasında farklılık yok idi. Sonuç: Distal hipospadias cerrahisindeçift flep kullanımı fistül oranını azaltırken, diğer komplikasyonlaraçısından farklılık göstermemektedir.
Anahtar Kelime:

The Effect of Flap Number on Prognosis in Distal Hypospadias Surgery: A Retrospective Cross-sectional Study

Öz:
Objective: Flap applications are frequently used method in hypospadias repairs. In this study, we investigated the effect of using single or double flaps in hypospadias surgery on prognosis. Material and Methods: In our study, cases of distal hypospadias performed with Snodgrass method by a single surgeon in two centers (Van Yuzuncu Yil University Pediatric Surgery Clinic and Bingol Maternity and Children’s Hospital Pediatric Surgery Clinic) between 2014 and 2020 were evaluated retrospectively They were divided into two groups as single and double according to the number of flaps used to support the suture line. Both groups were compared in terms of stenosis, fistula, infection, edema and bleeding. Results: The mean age of 40 patients included in the study was 3.9±3.2 years. It was observed that single flap was used in 25 of these patients and double flaps were used in 15 of them. It was observed that fistula developed in three (12%) patients in which a single flap was used, while no fistula developed in any of the patients in whom double flaps were used. There was no difference between the groups in terms of stenosis, infection, edema and bleeding. Conclusion: While the use of double flaps in distal hypospadias surgery decreases the rate of fistula, it does not differ in terms of other complications.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA AVCI V, DEMIR M (2021). Distal Hipospadias Cerrahisinde Flep Sayısının Prognoza Etkisi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma. , 68 - 72. 10.5336/urology.2021-81497
Chicago AVCI Veli,DEMIR MURAT Distal Hipospadias Cerrahisinde Flep Sayısının Prognoza Etkisi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma. (2021): 68 - 72. 10.5336/urology.2021-81497
MLA AVCI Veli,DEMIR MURAT Distal Hipospadias Cerrahisinde Flep Sayısının Prognoza Etkisi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma. , 2021, ss.68 - 72. 10.5336/urology.2021-81497
AMA AVCI V,DEMIR M Distal Hipospadias Cerrahisinde Flep Sayısının Prognoza Etkisi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma. . 2021; 68 - 72. 10.5336/urology.2021-81497
Vancouver AVCI V,DEMIR M Distal Hipospadias Cerrahisinde Flep Sayısının Prognoza Etkisi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma. . 2021; 68 - 72. 10.5336/urology.2021-81497
IEEE AVCI V,DEMIR M "Distal Hipospadias Cerrahisinde Flep Sayısının Prognoza Etkisi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma." , ss.68 - 72, 2021. 10.5336/urology.2021-81497
ISNAD AVCI, Veli - DEMIR, MURAT. "Distal Hipospadias Cerrahisinde Flep Sayısının Prognoza Etkisi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma". (2021), 68-72. https://doi.org/10.5336/urology.2021-81497
APA AVCI V, DEMIR M (2021). Distal Hipospadias Cerrahisinde Flep Sayısının Prognoza Etkisi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma. Journal of Reconstructive Urology, 11(2), 68 - 72. 10.5336/urology.2021-81497
Chicago AVCI Veli,DEMIR MURAT Distal Hipospadias Cerrahisinde Flep Sayısının Prognoza Etkisi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma. Journal of Reconstructive Urology 11, no.2 (2021): 68 - 72. 10.5336/urology.2021-81497
MLA AVCI Veli,DEMIR MURAT Distal Hipospadias Cerrahisinde Flep Sayısının Prognoza Etkisi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma. Journal of Reconstructive Urology, vol.11, no.2, 2021, ss.68 - 72. 10.5336/urology.2021-81497
AMA AVCI V,DEMIR M Distal Hipospadias Cerrahisinde Flep Sayısının Prognoza Etkisi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma. Journal of Reconstructive Urology. 2021; 11(2): 68 - 72. 10.5336/urology.2021-81497
Vancouver AVCI V,DEMIR M Distal Hipospadias Cerrahisinde Flep Sayısının Prognoza Etkisi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma. Journal of Reconstructive Urology. 2021; 11(2): 68 - 72. 10.5336/urology.2021-81497
IEEE AVCI V,DEMIR M "Distal Hipospadias Cerrahisinde Flep Sayısının Prognoza Etkisi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma." Journal of Reconstructive Urology, 11, ss.68 - 72, 2021. 10.5336/urology.2021-81497
ISNAD AVCI, Veli - DEMIR, MURAT. "Distal Hipospadias Cerrahisinde Flep Sayısının Prognoza Etkisi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma". Journal of Reconstructive Urology 11/2 (2021), 68-72. https://doi.org/10.5336/urology.2021-81497