Yıl: 2020 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 45 - 53 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 15-11-2021

Türkiye’de Sağlık Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Öz:
Gelişmekte olan ülkelerde nüfus yapısındaki değişiklikler, ortak kamu sağlığı problemleri ve sağlık göstergeleri gibinedenlerle her geçen yıl artan sağlık harcamaları, sağlık sistemlerinin yeniden planlanmasına yol açmıştır. Ülkeler kamukaynaklarının önemli bir kısmını sağlık harcamalarına ayırmaktadırlar. Sağlık harcamalarının tüm dünya da hızla artmayadevam etmesi nedeniyle hem kamu hem de özel sektörde sağlık hizmetlerinin finansmanıyla ilgili tartışmalar ve kaynakbulma çabaları devam etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de hakkaniyetli ve adil bir şekildevatandaşlarına daha kaliteli ve çağdaş sağlık hizmeti sunmak amacıyla yapısal reformlar gerçekleşmiştir. ÇalışmamızdaTürkiye’de sağlık sisteminde yaşanan dönüşümü ve bu dönüşümün yansımalarını ele alarak, 1980’lerde izlenen neo-liberaldönüşüm politikalarının sağlık hizmetlerine yansımaları tanımlanarak, dönüşüm sürecini etkileriyle analiz etmekamaçlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Problems and Solutions of the Health System in Turkey

Öz:
Increasing health expenditures each year due to changes in population structure, common public health problems and health indicators in developing countries have led to the re-planning of health systems. Countries devote a significant portion of their public resources to health expenditures. As health expenditures continue to increase rapidly all over the world, discussions and funding efforts regarding the financing of health services in both public and private sectors are continuing. As in developing countries, structural reforms have been implemented in Turkey in order to provide better quality and contemporary health care to its citizens in a fair and equitable manner. In our study, it is aimed to analyze the effects of the transformation process by addressing the transformation in the health system in Turkey and the reflections of the neoliberal transformation policies pursued in the 1980s by defining the reflections on health services.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
APA Bulut A, SENGÜL H (2020). Türkiye’de Sağlık Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. , 45 - 53.
Chicago Bulut Arzu,SENGÜL HALIL Türkiye’de Sağlık Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. (2020): 45 - 53.
MLA Bulut Arzu,SENGÜL HALIL Türkiye’de Sağlık Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. , 2020, ss.45 - 53.
AMA Bulut A,SENGÜL H Türkiye’de Sağlık Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. . 2020; 45 - 53.
Vancouver Bulut A,SENGÜL H Türkiye’de Sağlık Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. . 2020; 45 - 53.
IEEE Bulut A,SENGÜL H "Türkiye’de Sağlık Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri." , ss.45 - 53, 2020.
ISNAD Bulut, Arzu - SENGÜL, HALIL. "Türkiye’de Sağlık Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri". (2020), 45-53.
APA Bulut A, SENGÜL H (2020). Türkiye’de Sağlık Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD), 9(1), 45 - 53.
Chicago Bulut Arzu,SENGÜL HALIL Türkiye’de Sağlık Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD) 9, no.1 (2020): 45 - 53.
MLA Bulut Arzu,SENGÜL HALIL Türkiye’de Sağlık Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD), vol.9, no.1, 2020, ss.45 - 53.
AMA Bulut A,SENGÜL H Türkiye’de Sağlık Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD). 2020; 9(1): 45 - 53.
Vancouver Bulut A,SENGÜL H Türkiye’de Sağlık Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD). 2020; 9(1): 45 - 53.
IEEE Bulut A,SENGÜL H "Türkiye’de Sağlık Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri." Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD), 9, ss.45 - 53, 2020.
ISNAD Bulut, Arzu - SENGÜL, HALIL. "Türkiye’de Sağlık Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri". Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD) 9/1 (2020), 45-53.