Yıl: 2005 Cilt: 11 Sayı: 42 Sayfa Aralığı: 237 - 253 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlikleri Üzerine Değerlendirmeleri

Öz:
Araştırma, öğretmen adaylarının arkadaşlarını, okul uygulama öğretmenlerini, kendilerini ve fakülte öğretim elemanlarını öğretmenlik yeterlikleri açısından değerlendirmeleri üzerine odaklanmıştır. Ölçme aracı olarak YÖK'ün Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu'ndaki bazı ölçütlerden yararlanılmıştır. Ölçeğin uyarlanması ve faktör analizi araştırmacılar tarafından yapılmıştır. 33 soruluk ölçek, araştırmada, öğretmen adaylarının arkadaşlarına, okul uygulama öğretmenlerine ve kendilerine yönelik öğretmenlik yeterlikleri ile ilgili değerlendirmeleri alma amacıyla üç boyutlu olarak uygulanmıştır. Araştırma çalışma grubunu 172 Ortaöğretim Sosyal ve Fen-Matematik Alanlar Eğitimi bölümlerinde öğrenim gören tezsiz yüksek lisans öğretmen adayları oluşturmaktadır. Öğretmen adayları, arkadaşlarını, okul uygulama öğretmenlerini, kendilerini ve fakülte öğretim elemanlarını öğretmenlik niteliklerinde yeterli olarak değerlendirmektedirler. Öğretmen adayları öğretmenlik yeterlikleri açısından bir ölçütte arkadaşının, 8 ölçütte kendisinin ve 18 ölçütte ise okul uygulama öğretmeninin daha yeterli olduğu görüşündedirler. Bayan öğretmen adayları erkeklere göre kendilerini, genel olarak daha yeterli değerlendirmektedir.
Anahtar Kelime: öğretmenlik öğretmen görüşleri öğretmen öz yeterliği öğretmen adayları

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Atıcı, M.(2001). Öğretmen yetkinliği. Ankara: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi Bahar. Sayı 26. s. 195-209.
 • Baksan, G.A. ( 2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma. Ankara: H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi.Sayv. 20. s.16-25.
 • Ceyhan, AA (2003). Tezsiz yüksek lisans programındaki öğretmen adaylarının devam ettikleri programa ve öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 13, Sayı: 2.S.43-58.
 • Cope, P. Ve Stephen, C. (2001). A role for practising teachers in initial teacher education. Teaching and Teacher Education . Vol.17. p.913-924
 • Demirel, Ö. (1999). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: PEGEMA yayıncılık.
 • Deniz,S.; Görgen,İ. Ve Şahin, N. (2003). Tezsiz yüksek lisans programına dayalı öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin öğretmen adayları ve öğretim elemanlarının görüşleri. İzmir.DEÜ Eğitimde Bilime Katkı Lisansüstü Eğitim Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri. S.27.
 • Erden,M. (1998) Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: ALKIM yayınları.
 • Hayes, D. (2001). The impact of mentoring and tutoring on student primary teachers' achievements: a case study. Mentoring & Tutoring Vol. 9, No. l.p.5-21.
 • Holligan, C. (1997). Theory in initial teacher education: students' perspectives on its utility a case study. British Educational Research Journal. Vol. 23(4). p.533-551.
 • MEB(2004).Temel eğitime destek projesi "öğretmen eğitimi bileşeni" öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri taslağı. http://oyegm.meb.gov.tr/yet/ adresinden 14 Temmuz 2004'de alınmıştır.
 • Korkmaz, A. ( 2004). Son öğretmen yetiştirme modeli. Ankara: Gazi Üniversitesi XII. Eğitim Bilimleri Kontesi. Cilt-1. s.467-485.
 • Korthagen,F.AJ (2004).In Search of good teachers: towards a more holistic approach in teacher education Teachingand Teacher Education. Vol.20, p. 77-97.
 • Küçükahmet,L. (1999) Öğretmenlik Mesleğine Giriş. (Ed.Küçükahmet,L.) İstanbul:Alkım Yayınevi.
 • Lunenberg,M. (2002). Designing a curriculum for teacher educators. European Journal of Teacher Education, Vol.25 no. 2(3). p. 264-277.
 • Rimn-Kaufman, S.; Sara,E. Ve Sawyer,B. (2004). Primary grade teachers self-efficacy belief, attitudes towards teaching, and discipline and teaching practice priorities in relation to the responsive classroom approach. Elementary School Journal. Vol.l04(4),p.321-342.
 • Sönmez,V. (2003). Eğitimin Tarihsel Temelleri. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. (Ed. Sönmez,V.).Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Stephenson, J. (1995). Significant others: the primary student view of practice in schools. Educational Studies, Vol.21(3). (323-335).
 • Sünbül,AM. (2001). Bir meslek olarak öğretmenlik. Öğretmenlik Mesleğine Giriş (Ed. Demirel,Ö ve Kaya,Z.)Ankara: PEGEMA yayıncılık, s.223-254.
 • Şeker.H; Deniz,S. ve Görgen, İ. (2004). Öğretmen yeterlikleri ölçeği. Ankara: Milli Eğitim, Yıl 32, Sayı 164. s. 105-118.
 • Uçan, A. (2001). Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimde Toplam Kalite Paneli. Ankara.
 • Yeung,K. Ve Watkins,D.(2000). Hong kong teachers' personal construction of teaching efficacy. Educational Psychology. Vol.20(2). p.213-236.
 • YÖK (1998). Eğitim Fakültelerindeki Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Ankara.
 • YÖK(2004).Öğretmen eğitiminde kalite. http://www.yok.gov.tr/egitim/ ogretmen/ogretmen.htm. adresinden 10 Haziran 2004' de alınmıştır.
APA ŞEKER H, DENİZ S, GÖRGEN İ (2005). Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlikleri Üzerine Değerlendirmeleri. , 237 - 253.
Chicago ŞEKER Hasan,DENİZ Sabahattin,GÖRGEN İzzet Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlikleri Üzerine Değerlendirmeleri. (2005): 237 - 253.
MLA ŞEKER Hasan,DENİZ Sabahattin,GÖRGEN İzzet Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlikleri Üzerine Değerlendirmeleri. , 2005, ss.237 - 253.
AMA ŞEKER H,DENİZ S,GÖRGEN İ Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlikleri Üzerine Değerlendirmeleri. . 2005; 237 - 253.
Vancouver ŞEKER H,DENİZ S,GÖRGEN İ Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlikleri Üzerine Değerlendirmeleri. . 2005; 237 - 253.
IEEE ŞEKER H,DENİZ S,GÖRGEN İ "Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlikleri Üzerine Değerlendirmeleri." , ss.237 - 253, 2005.
ISNAD ŞEKER, Hasan vd. "Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlikleri Üzerine Değerlendirmeleri". (2005), 237-253.
APA ŞEKER H, DENİZ S, GÖRGEN İ (2005). Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlikleri Üzerine Değerlendirmeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 11(42), 237 - 253.
Chicago ŞEKER Hasan,DENİZ Sabahattin,GÖRGEN İzzet Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlikleri Üzerine Değerlendirmeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 11, no.42 (2005): 237 - 253.
MLA ŞEKER Hasan,DENİZ Sabahattin,GÖRGEN İzzet Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlikleri Üzerine Değerlendirmeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.11, no.42, 2005, ss.237 - 253.
AMA ŞEKER H,DENİZ S,GÖRGEN İ Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlikleri Üzerine Değerlendirmeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2005; 11(42): 237 - 253.
Vancouver ŞEKER H,DENİZ S,GÖRGEN İ Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlikleri Üzerine Değerlendirmeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2005; 11(42): 237 - 253.
IEEE ŞEKER H,DENİZ S,GÖRGEN İ "Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlikleri Üzerine Değerlendirmeleri." Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 11, ss.237 - 253, 2005.
ISNAD ŞEKER, Hasan vd. "Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlikleri Üzerine Değerlendirmeleri". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 11/42 (2005), 237-253.