Yıl: 2021 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 54 - 70 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21031/epod.860431 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye’de Sosyoekonomik Düzey ve Okullar Arası Başarı Farklarının Akademik Başarı ile İlişkisi

Öz:
Eğitim sistemlerinin performansları günümüzde ulusal ve uluslararası başarı izleme çalışmaları ile yakındanizlenmektedir. Bu izleme sürecinde ülkelerin akademik performansının yanı sıra eğitimde eşitlik konusundakidurumları da değerlendirilmektedir. Sosyoekonomik düzey ve okullar arası başarı farklarının akademik başarı ileilişkisi bu değerlendirmeler arasında öne çıkmaktadır. Türkiye’de yapılan eğitim tartışmalarında da okullar arasıbaşarı farkları kronik bir sorun olarak öne çıkmakta, sosyoekonomik farklılıkların da bu sorunu oluşturanunsurlardan biri olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışmada, 2011, 2015 ve 2019 TIMSS döngülerine ait verilerkullanılarak Türkiye’de öğrencilerin sosyoekonomik düzey ve okullar arası başarı farklarının akademik başarı ileilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çok düzeyli regresyon analizi kullanılmıştır. Eldeedilen bulgular, 2011 ile 2019 döngüleri arasında ortalama puan artmasına rağmen sosyoekonomik özellikler ilebaşarı arasındaki ilişkinin benzer düzeyde kaldığını, 2019 döngüsünde kısmen azaldığını göstermiştir. Bu sonuç,Türkiye’nin TIMSS performansı artmasına rağmen sosyoekonomik özelliklerin performans ile ilişkisinin bu artışaeşlik etmediğini göstermektedir. Araştırma bulgularının ortaya koyduğu diğer bir sonuç da her iki sınıf düzeyindede okullar arası başarı farklarının 2019 döngüsünde artmasıdır. Sonuçlar, Türkiye’nin TIMSS performansındagörülen anlamlı artışın 8. sınıf düzeyinde büyük bir iyileşmeye işaret ettiğini, sosyoekonomik özelliklerin başarıdaaçıkladığı varyansın kısmen azalmasının da eşitlik açısından olumlu olduğunu ancak okullar arası başarıfarklarının azalması için önemli gelişim alanlarının olduğunu göstermektedir. TIMSS 2019 döngüsünde kısmenzayıflamasına rağmen sosyoekonomik özellikler ile akademik başarıyla arasında hala anlamlı bir ilişkinin olması,öğrencilerin sosyoekonomik dezavantajlarının destek programları aracılığıyla telafi edilmesinin önemli olduğunugöstermektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
7
6
APA Suna H, Ozer M (2021). Türkiye’de Sosyoekonomik Düzey ve Okullar Arası Başarı Farklarının Akademik Başarı ile İlişkisi. , 54 - 70. 10.21031/epod.860431
Chicago Suna Hayri Eren,Ozer Mahmut Türkiye’de Sosyoekonomik Düzey ve Okullar Arası Başarı Farklarının Akademik Başarı ile İlişkisi. (2021): 54 - 70. 10.21031/epod.860431
MLA Suna Hayri Eren,Ozer Mahmut Türkiye’de Sosyoekonomik Düzey ve Okullar Arası Başarı Farklarının Akademik Başarı ile İlişkisi. , 2021, ss.54 - 70. 10.21031/epod.860431
AMA Suna H,Ozer M Türkiye’de Sosyoekonomik Düzey ve Okullar Arası Başarı Farklarının Akademik Başarı ile İlişkisi. . 2021; 54 - 70. 10.21031/epod.860431
Vancouver Suna H,Ozer M Türkiye’de Sosyoekonomik Düzey ve Okullar Arası Başarı Farklarının Akademik Başarı ile İlişkisi. . 2021; 54 - 70. 10.21031/epod.860431
IEEE Suna H,Ozer M "Türkiye’de Sosyoekonomik Düzey ve Okullar Arası Başarı Farklarının Akademik Başarı ile İlişkisi." , ss.54 - 70, 2021. 10.21031/epod.860431
ISNAD Suna, Hayri Eren - Ozer, Mahmut. "Türkiye’de Sosyoekonomik Düzey ve Okullar Arası Başarı Farklarının Akademik Başarı ile İlişkisi". (2021), 54-70. https://doi.org/10.21031/epod.860431
APA Suna H, Ozer M (2021). Türkiye’de Sosyoekonomik Düzey ve Okullar Arası Başarı Farklarının Akademik Başarı ile İlişkisi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 12(1), 54 - 70. 10.21031/epod.860431
Chicago Suna Hayri Eren,Ozer Mahmut Türkiye’de Sosyoekonomik Düzey ve Okullar Arası Başarı Farklarının Akademik Başarı ile İlişkisi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 12, no.1 (2021): 54 - 70. 10.21031/epod.860431
MLA Suna Hayri Eren,Ozer Mahmut Türkiye’de Sosyoekonomik Düzey ve Okullar Arası Başarı Farklarının Akademik Başarı ile İlişkisi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, vol.12, no.1, 2021, ss.54 - 70. 10.21031/epod.860431
AMA Suna H,Ozer M Türkiye’de Sosyoekonomik Düzey ve Okullar Arası Başarı Farklarının Akademik Başarı ile İlişkisi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 2021; 12(1): 54 - 70. 10.21031/epod.860431
Vancouver Suna H,Ozer M Türkiye’de Sosyoekonomik Düzey ve Okullar Arası Başarı Farklarının Akademik Başarı ile İlişkisi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 2021; 12(1): 54 - 70. 10.21031/epod.860431
IEEE Suna H,Ozer M "Türkiye’de Sosyoekonomik Düzey ve Okullar Arası Başarı Farklarının Akademik Başarı ile İlişkisi." Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 12, ss.54 - 70, 2021. 10.21031/epod.860431
ISNAD Suna, Hayri Eren - Ozer, Mahmut. "Türkiye’de Sosyoekonomik Düzey ve Okullar Arası Başarı Farklarının Akademik Başarı ile İlişkisi". Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 12/1 (2021), 54-70. https://doi.org/10.21031/epod.860431