Yıl: 2021 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 613 - 627 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.20409/berj.2021.341 İndeks Tarihi: 18-11-2021

Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Etkileri: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği

Öz:
Üniversiteler, bulundukları kentin yalnızca toplumsal ve kültürel gelişimini değilekonomik gelişimini de olumlu etkilemektedirler. Bulundukları kentlerde, özellikleöğrenci harcamaları sayesinde kentin ekonomik büyümesine katkı sağlamaktadırlar. Buçalışmanın amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Bursa ekonomisi üzerindeki doğrudan,dolaylı ve uyarılmış etkilerini araştırmaktır. Çalışmada, üniversitenin harcamabirimlerinden derlenen bilgiler ve öğrenci harcamalarını hesaplamak üzere üniversiteninkent merkezindeki yerleşkelerde öğrenim gören 381 öğrenciye uygulanan anket sonucuelde edilen veriler kullanılmıştır. Verilerin analiz sonuçlarına göre, Bursa UludağÜniversitesi 2018 yılında Bursa ekonomisine toplam 1,21 milyar TL doğrudan ve dolaylıgelir, 13.870 kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam katkısı sağlamıştır. Sonuç olarak, BursaUludağ Üniversitesi’nin kent ekonomisi üzerindeki uyarılmış gelir etkisi 2,57 milyar TL,uyarılmış istihdam etkisi ise 21.227 çalışan olarak tahmin edilmiştir.
Anahtar Kelime:

The Effects of Universities on Local Economy: The Case Study of Bursa Uludag University

Öz:
Universities have a positive influence on the cities not only in terms of cultural and social aspects but also in economic aspects. Due to students’ expenditures, universities make a contribution to urban economic growth in the cities where they located. The main goal of this study is to investigate the direct, indirect, and induced effects of Bursa Uludag University on the Bursa economy. In this study, the information compiled from spending units of the university, and data gathering from 381 students of Bursa Uludag University are used. According to data analyzing results, Bursa Uludag University created a total of 1.21 billion Turkish Lira (TL) direct and indirect income, and 13,870 direct and indirect employment in the Bursa economy in 2018. As a result, induced income effect and induced employment effect of Bursa Uludag University are estimated as 2.57 billion TL and 21,227 employees respectively.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA GÜRSEL V, TUNCEL C, Geldimyradov S (2021). Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Etkileri: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği. , 613 - 627. 10.20409/berj.2021.341
Chicago GÜRSEL VOLKAN,TUNCEL Cem Okan,Geldimyradov Serdar Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Etkileri: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği. (2021): 613 - 627. 10.20409/berj.2021.341
MLA GÜRSEL VOLKAN,TUNCEL Cem Okan,Geldimyradov Serdar Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Etkileri: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği. , 2021, ss.613 - 627. 10.20409/berj.2021.341
AMA GÜRSEL V,TUNCEL C,Geldimyradov S Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Etkileri: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği. . 2021; 613 - 627. 10.20409/berj.2021.341
Vancouver GÜRSEL V,TUNCEL C,Geldimyradov S Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Etkileri: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği. . 2021; 613 - 627. 10.20409/berj.2021.341
IEEE GÜRSEL V,TUNCEL C,Geldimyradov S "Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Etkileri: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği." , ss.613 - 627, 2021. 10.20409/berj.2021.341
ISNAD GÜRSEL, VOLKAN vd. "Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Etkileri: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği". (2021), 613-627. https://doi.org/10.20409/berj.2021.341
APA GÜRSEL V, TUNCEL C, Geldimyradov S (2021). Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Etkileri: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği. Business and Economics Research Journal, 12(3), 613 - 627. 10.20409/berj.2021.341
Chicago GÜRSEL VOLKAN,TUNCEL Cem Okan,Geldimyradov Serdar Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Etkileri: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği. Business and Economics Research Journal 12, no.3 (2021): 613 - 627. 10.20409/berj.2021.341
MLA GÜRSEL VOLKAN,TUNCEL Cem Okan,Geldimyradov Serdar Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Etkileri: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği. Business and Economics Research Journal, vol.12, no.3, 2021, ss.613 - 627. 10.20409/berj.2021.341
AMA GÜRSEL V,TUNCEL C,Geldimyradov S Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Etkileri: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği. Business and Economics Research Journal. 2021; 12(3): 613 - 627. 10.20409/berj.2021.341
Vancouver GÜRSEL V,TUNCEL C,Geldimyradov S Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Etkileri: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği. Business and Economics Research Journal. 2021; 12(3): 613 - 627. 10.20409/berj.2021.341
IEEE GÜRSEL V,TUNCEL C,Geldimyradov S "Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Etkileri: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği." Business and Economics Research Journal, 12, ss.613 - 627, 2021. 10.20409/berj.2021.341
ISNAD GÜRSEL, VOLKAN vd. "Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Etkileri: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği". Business and Economics Research Journal 12/3 (2021), 613-627. https://doi.org/10.20409/berj.2021.341