Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 44 Sayfa Aralığı: 252 - 266 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 18-11-2021

Sosyal Medya Platformlarında Dijital Detoks: Deneysel Bir Araştırma

Öz:
Sosyal medya kullanımının son on yıllık süre zarfında geldiği yer incelendiğinde bu kullanımının giderek yaygınlaştığını vegünlük yaşam faaliyeti içinde kendine yer bulduğunu söylemek mümkündür. İnsan hayatının değişmez bir parçası haline gelen“çevrimiçi” olma alışkanlığı bir yaşam olgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu olgu sonucunda günlük hayatta yapılan işlevselaktivitelerin büyük bir bölümü elde edilen çevrimiçi olma alışkanlığından dolayı etkinliğini kaybetmektedir. Çevrimiçi olmaalışkanlığı gün geçtikçe bir bağımlılık olarak yoluna devam ederken bu bağımlılık sonucu etkinliğin yanında duygu durumu vemeşguliyet kavramlarını temsil eden birçok davranışta da insan hayatını etkileyen olumsuzluklar gün yüzüne çıkmaktadır. Birsosyalleşme aracı olarak kullanılan sosyal medya platformları ile kullanıcılar sanal ortamda oluşturulan bu ütopik dünyanın içindeyer almak istemekte ve gelişmelerden sürekli haberdar olmak duygusu içinde hareket etmektedirler. Bireyler, yeniliklerden vegelişmelerden sürekli haberdar olma arzuları sonucunda birtakım kazanımlar elde ettiklerini düşünseler de aslında bu sürekli maruzkalma beraberinde olumsuzlukları da getirmektedir. Hayatımızın en güzel anlarının tadını çıkarmak yerine sürekli belgelemekleuğraştığımızı vurgulayan uzmanlar aslında bir gıda metaforu olan “detoks”u teknoloji bağımlılığından “arınma” olarak da elealmışlardır. Yaşamın sadece cep telefonu ve sosyal medya hesaplarından ibaret olmadığını göstermek, bireylere farkındalıkkazandırmak amacıyla yapılan bu çalışma, bir vakıf üniversitesinde İletişim ve Tasarımı bölümünde öğrenim gören 15 öğrenci ilegerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, katılımcıların sosyal medya hesaplarını bir hafta süresince kapatılıp dijital detoks yapmalarıistenmiş olup, bu sürecin öncesinde ve sonrasında neler hissettiklerinden ve hayatlarında meydana gelen/gelmeyen değişimlerdenbahsedilmiştir. Katılımcılardan Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarının şifreleri istenmiş ve her katılımcının ilgiliplatformlardaki şifreleri değiştirilmiş, böylelikle hesaplarına erişimleri engellenmiştir. Katılımcıların, dijital beslenme eğilimleri öntest /son-test uygulanarak ölçülmüştür. Sonrasında ise öğrenciler ile bu süre zarfındaki bağımlılık, meşguliyet ve duygu durumlarıile ilgili edinimleri ve deneyimleri ile ilgili sorular yöneltilmiş görüşme yapılmıştır. Katılımcılar gönüllülük esas alınarakbelirlenmiştir. Her bir katılımcıya “Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu” verilmiş olup, çalışma sırasında ve sonrasındaisimlerinin ve diğer kişisel verilerinin gizli kalacağı, hiçbir dijital ortamda kaydedilmeyeceği ve paylaşılmayacağı belirtilmiştir. Bubağlamda gerçekleşen görüşmeler sonucunda, dijital detoks sonrası bireylerde verimlilik, üretkenlik ve aile içi iletişim konularındagüçlenmeler ve pozitif yönlü farkındalık söz konusudur. Elde edilen bu farkındalık, merak ve yalnızlık hissiyatı ile yok olmakta vebireylerin sosyal medya platformlarından uzaklaşamayarak bu platformları kullanmanın oluşturduğu bir bağımlılık göstergesi ortayaçıkmaktadır
Anahtar Kelime:

Digital Detox in Social Media Platforms: An Experimental Research

Öz:
When examining the place where social media usage has come in the last decade, it is not hard to see that this usage has become more widespread and has found itself in daily life. The habit of being “online”, which has become an indispensable part of human life, appears as a phenomenon of life. As a result of this phenomenon, most of the functional activities performed in daily life lose their effectiveness due to the online habit. While the habit of being online continues to be an addiction day by day, as a result of this addiction, the negative effects affecting human life appear in many behaviors that represent the concepts of emotional state and occupation. With the social media platforms used as a socialization tool, users want to take part in this virtual utopian world created and act in a sense of being constantly informed about the developments. Although they think that they have gained some gains as a result of their desire to be constantly informed about innovations and developments, continuous exposure brings along negativities. The experts, who emphasized that we are constantly trying to document instead of enjoying the best moments of our lives, also handled “detox”, a food metaphor, as “purification” from technology addiction. This study, which aims to show that life is not only about mobile phones and social media accounts, but also to raise awareness among individuals, was carried out with 15 students studying at the Communication and Design department of a foundation university. In this study, the participants were asked to close their social media accounts for a week and perform digital detox, and what they felt before and after this process and the changes that occurred / did not happen in their lives. The passwords of Facebook, Instagram and Twitter accounts were asked from the participants and each participant's passwords on the relevant platforms were changed, thereby preventing them from accessing their accounts. The digital feeding tendencies of the participants were measured by applying pre-test / post-test. Afterwards, students were interviewed with questions about their acquisitions and experiences regarding addiction, occupation and emotional states during this period. The participants were determined on the basis of volunteering. “Informed Voluntary Consent Form” was given to each participant, and it was stated that their names and other personal data will remain confidential and will not be recorded and shared in any digital environment during and after the study. As the result of the interviews conducted within this context, refreshment and postive awareness in the subjects of efficiency, productivity and communication within family are aforementioned after digital detoxing. However, the awareness achieved could disappear because of the feelings of curiosity amd loneliness. And an indication of addiction develops stemming from individuals' using social media platforms not being able to keep away from them.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abel, J. P. , Buff, C, ve Burr, S. A. (2014). “Social Media and the Fear of Missing Out”, Scale Development and Assessment, Journal of Business & Economics Research First Quarter Volume 14(1)
 • Andreassen, C. S., ve Pallesen, S. (2014). “Social Network Site Addiction-An Overview”, Current Pharmaceutical Design, 20, 4053–4061
 • Barnes, L. (2017). “Social Media Addicted Americans Could Use ‘Digital Detox,” at http://www.nydailynews.com/news/national/digital-detox-answer-america-socialmedia-addiction-article1.2632870
 • Bauman, Z, (2011). Akışkan Modern Dünyadan 44 Mektup. Çev. Pelin Siral. Istanbul: Habitus Kitap
 • Bittman, M., Brown, J.E, Wajcman, J. (2009). “The Mobile Phone, Perpetual Contact And Time Pressure,” Work Employment Society, volume 23, pp. 673–691.
 • Briggs, A., Burke, P. (2012). Medyanın Toplumsal Tarihi: Gutenberg’den İnternet’e. Kırmızı Yayınlatı: Istanbul
 • Booth, F. (2015). “Do You Need A Good Excuse To Do A Digital Detox?” http://www.forbes.com/sites/francesbooth/2015/03/05/do-you-need-a-good-excuseto-do-a-digitaldetox/accessed 22nd February 2017.
 • Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Cornejo, R. Tentori ve M. Favela J. (2013). “Enriching İn Person Encounters Through Social Media: A Study On Family Connectedness Fort He Elderly”. International Journal Human-Computer Studies, Vol. 71, s. 889- 899.
 • Comm, J. (2010), Twitter Power 2.0 How to Dominate Your Market One Tweet at a Time, Canada: Wiley Publishing.
 • Çaycı, B. ve Karagülle, A. (2014), “Ağ Toplumunda Sosyalleşme Ve Yabancılaşma”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, Volume 4 Issue 1
 • Echeburua, E. ve Corral, P. (2010). “Addiction To New Technologies And To Online Social Networking İn Young People: A New Challenge”, Adicciones, 22,91–95
 • Fuchs, C. (2017). Social Media: A Critical Introduction. Sage Publications, London. rnal of Mental Health and Addiction, 8, 119–125. https://doi.org/10.1007/s11469-009-9229-x
 • Griffiths, M. D. (2012). “Facebook Addiction: Concerns, Criticism, And Recommendations: A Response To Andreassen And Colleagues”. Psychological Reports, 110, 518-520.
 • JWT Marketing Communications. (2012, March 7). Fear Of Missing Out. Retrieved from JWT Intelligence: http://www.jwtintelligence.com/wpcontent/uploads/2012/03/F_JWT_FOMO
 • Kuss, D., & Griffiths, M. D. (2011). “Online Social Networking Addiction - A Review Of The Psychological Literature”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(9), 3528–3552.
 • Marken, G. A. (2007). ‘Social Media … The Hunted Can Become The Hunter’, Public Relations Quarterly, Volume 52, Number 4, pp. 9–12.
 • Mayfield, A. (2006). ‘What is Social Media?’, http://www.spannerworks.com/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media.pdf ( Erişim Tarihi: 22 Ocak 2020).
 • Kanokporn C. (2015), Face It, Don't Facebook It: Impacts Of Social Media Addiction On Mindfulness, Coping Strategies And The Consequence On Emotional Exhaustion, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/smi.2637 (Erişim Tarihi: 15.03.2020).
 • Sieberg, D. (2011). The Digital Diet: The 4-step Plan to Break Your Tech Addiction and Regain Balance in Your Life. London, England: Souvenir Press Ltd.
 • Smith, A., ve Anderson, M. (2018). Social Media Use In 2018. http://www.pewinternet.org/2018/03/01/social-media-use-in-2018/ (Erişim Tarihi: 20.03.2020).
 • Starcevic, V. (2013). “Is Internet Addiction A Useful Concept?” Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 47, 16–19
 • Sutton, T. (2017). Disconnect to reconnect: The food/technology metaphor in digital detoxing. First Monday, 22(6). https://doi.org/10.5210/fm.v22i6.7561 (Erişim Tarihi: 23.03.2020).
 • Şener, G. (2013). Toplumsal Mücadele Alanı Olarak Sosyal Medya”, Medya ve Ağ Toplumu 2, Reklam Yaratıcıları Derneği, Istanbul: Grafik Tasarım Yayınları
 • Toprak, A. vd. (2009) Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook, Istanbul: Kalkedon Yayınları
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Oxford Dictionaries, n.d. a, “Definition of ‘detox’ in English,” at https://en.oxforddictionaries.com/definition/detox (Erişim Tarihi: 22 Şubat 2020). https://dijilopedi.com/2019-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ (Erişim tarihi: 08.02.2020)
 • http://www.onepoll.com/intrepid-traveldigital-detox-survey/ (Erişim tarihi: 22 Şubat 2020)
 • https://www.nationaldayofunplugging.com/ (Erişim Tarihi: 03 Mart 2020)
 • https://www.telegraph.co.uk/better/technology/9-ways-to-start-and-stick-to-a-digital-detox/ “
 • (https://veritaspsikiyatri.net/dijital-detoks/) ( Erişim Tarihi: 15 Mart 2020).
APA SEZERER ALBAYRAK E (2020). Sosyal Medya Platformlarında Dijital Detoks: Deneysel Bir Araştırma. , 252 - 266.
Chicago SEZERER ALBAYRAK Eda Sosyal Medya Platformlarında Dijital Detoks: Deneysel Bir Araştırma. (2020): 252 - 266.
MLA SEZERER ALBAYRAK Eda Sosyal Medya Platformlarında Dijital Detoks: Deneysel Bir Araştırma. , 2020, ss.252 - 266.
AMA SEZERER ALBAYRAK E Sosyal Medya Platformlarında Dijital Detoks: Deneysel Bir Araştırma. . 2020; 252 - 266.
Vancouver SEZERER ALBAYRAK E Sosyal Medya Platformlarında Dijital Detoks: Deneysel Bir Araştırma. . 2020; 252 - 266.
IEEE SEZERER ALBAYRAK E "Sosyal Medya Platformlarında Dijital Detoks: Deneysel Bir Araştırma." , ss.252 - 266, 2020.
ISNAD SEZERER ALBAYRAK, Eda. "Sosyal Medya Platformlarında Dijital Detoks: Deneysel Bir Araştırma". (2020), 252-266.
APA SEZERER ALBAYRAK E (2020). Sosyal Medya Platformlarında Dijital Detoks: Deneysel Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(44), 252 - 266.
Chicago SEZERER ALBAYRAK Eda Sosyal Medya Platformlarında Dijital Detoks: Deneysel Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.44 (2020): 252 - 266.
MLA SEZERER ALBAYRAK Eda Sosyal Medya Platformlarında Dijital Detoks: Deneysel Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.44, 2020, ss.252 - 266.
AMA SEZERER ALBAYRAK E Sosyal Medya Platformlarında Dijital Detoks: Deneysel Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 0(44): 252 - 266.
Vancouver SEZERER ALBAYRAK E Sosyal Medya Platformlarında Dijital Detoks: Deneysel Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 0(44): 252 - 266.
IEEE SEZERER ALBAYRAK E "Sosyal Medya Platformlarında Dijital Detoks: Deneysel Bir Araştırma." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.252 - 266, 2020.
ISNAD SEZERER ALBAYRAK, Eda. "Sosyal Medya Platformlarında Dijital Detoks: Deneysel Bir Araştırma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 44 (2020), 252-266.