Yıl: 2005 Cilt: 0 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 57 - 70 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik

Öz:
Bu araştırmanın amacı; Epistemolojik İnanç Ölçeğinin (EİÖ) faktör yapısını yeniden incelemek ve üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının cinsiyet ve öğrenim görülen program türü değişkenleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırma, 626 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Katılımcıların %59.3'ü kız, %40.7'si erkektir; %46.3'ü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE); %36.7'si Sınıf Öğretmenliği (SÖ) ve %16.9'u ise Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (SBÖ) programı öğrencisidir. Grubun yaş ortalaması 20.5'dir. Gereksinim duyulan veriler, EİÖ ve bir kişisel bilgi formu aracılığıyla toplanmıştır. EİÖ'nün faktör yapısının yeniden değerlendirmek için temel bileşenler analizi ve doğrulayıcı faktör analizi, cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançlar arasındaki fark ise çok değişkenli varyans analizi kullanılarak test edilmiştir. Faktör analizi sonuçları, bir maddenin ölçekten çıkması ve bir maddenin de farklı faktörde yer alması dışında EİÖ'nin üç faktörlü yapısının korunduğunu göstermiştir.MANOVA sonuçları ise, kız öğrencilerin erkek öğrencilerden; SÖ ve SBÖ programı öğrencilerinin BÖTE programı öğrencilerinden daha gelişmiş/olgunlaşmış epistemolojik inançlara sahip olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelime: epistemolojik inançlar epistemolojik inanç ölçeği

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Anderson, J. C. & Gerbing, D. W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximmn likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49,155-173.
 • Brownlee, J., Boulton-Lewis, G., & Purdie, N. (2002). Core beliefs about knowing and peripheral beliefs about learning: Developing an holistic conceptualisation of epistemological beliefs. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 2,1-16.
 • Chan, K-W. (2002). "Students' epistemological beliefs and approaches to learning". Paper presented at the AARE Conference. Brisbane, Australia.
 • Chan, K-W. (2003). Hong Kong teacher education students' epistemological beliefs and approaches to learning. Research in Education, 69, 36-50.
 • Clarebout, G., Elen, J. E., Luyten, L., & Bamps, H. (2001). Assessing epistemological beliefs: Schommer's questionnaire revisited. Educational Research and Evaluation, 7(1), 53-77.
 • Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55,1019-1031.
 • Dahlin, B. & Regmi, M. P. (2000). Ontologies of knowledge, east and west: A comparison of the views of Swedish and Nepalese students. International Journal of Qualitative Studies in Education, 13(1), 43-61.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Araştırmaları, 2(8), 111-125.
 • Duell, O. K. & Schommer-Aikins, M. (2001). Measures of people's beliefs about knowledge and learning. Educational Psychology Review, 13(4), 419-449.
 • Elliot, B. & Chan, K-W. (1998). "Epistemological beliefs in learning to teach: Resolving conceptual and empirical issues". Paper presented at the European Conference on Educational Research. Ljubljana, Slovenia.
 • Enman, M. & Lupart, J. (2000). Talented female students' resistance to science: An exploratory study of post-secondary achievement motivation, persistence, and epistemological characteristics. High Ability Studies, 11(2), 161-178.
 • Hofer, B. K. & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Revieiv of Educational Research, 67(1), 88-140.
 • Jehng, J. J., Johnson, S. D., & Anderson, R. C. (1993). Schooling and students' epistemological beliefs about learning. Contemporary Educational Psychology, 18,23-25.
 • Kline, P. (2000). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Marsh, H. W., Balla, J. R., & McDonald, R. P.(1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103, 391-410.
 • Neber, H. & Schommer-Aikins, M. (2002). Self-regulated science learning with highly gifted students: The role of cognitive, motivational, epistemological, and environmental variables. High Ability Studies, 13(1), 59-74.
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498-504.
 • Schommer, M. (1993). Epistemological development and academic performance among secondary students. Journal of Educational Psychology, 85(3), 406-411.
 • Schommer, M., Calvert, C, Gariglietti, G., & Bajaj, A. (1997). The development of epistemological beliefs among secondary students: A longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 89(1), 37-40.
 • Schommer, M, Crouse, A., & Rhodes, N. (1992). Epistemological beliefs and mathematical text comprehension: Believing it is simple does not make it so. Journal of Educational Psychology, 84(4), 435-443.
 • Schommer-Aikins, M. & Hutter, R. (2002). Epistemological beliefs and thinking about everyday controversial issues. Journal of Psychology, 136(1), 5-20.
 • Schommer, M. & Walker, K. (1995). Are epistemological beliefs similar across domains? Journal of Educational Psychology, 87(3), 424-432.
 • Schommer, M. & Walker, K. (1997). Epistemological beliefs and valuing school: Considerations for college admissions and retention. Research in Higher Education, 38(2), 173-186.
 • Stevens, J. (1996). Applied multivariate statistics for the social science (3rd edition). New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6) 49-74.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics (4th edition). Boston: Allyn and Bacon.
APA DERYAKULU D, Büyüköztürk Ş (2005). Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik. , 57 - 70.
Chicago DERYAKULU Deniz,Büyüköztürk Şener Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik. (2005): 57 - 70.
MLA DERYAKULU Deniz,Büyüköztürk Şener Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik. , 2005, ss.57 - 70.
AMA DERYAKULU D,Büyüköztürk Ş Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik. . 2005; 57 - 70.
Vancouver DERYAKULU D,Büyüköztürk Ş Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik. . 2005; 57 - 70.
IEEE DERYAKULU D,Büyüköztürk Ş "Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik." , ss.57 - 70, 2005.
ISNAD DERYAKULU, Deniz - Büyüköztürk, Şener. "Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik". (2005), 57-70.
APA DERYAKULU D, Büyüköztürk Ş (2005). Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik. Eurasian Journal of Educational Research, 0(18), 57 - 70.
Chicago DERYAKULU Deniz,Büyüköztürk Şener Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik. Eurasian Journal of Educational Research 0, no.18 (2005): 57 - 70.
MLA DERYAKULU Deniz,Büyüköztürk Şener Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik. Eurasian Journal of Educational Research, vol.0, no.18, 2005, ss.57 - 70.
AMA DERYAKULU D,Büyüköztürk Ş Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik. Eurasian Journal of Educational Research. 2005; 0(18): 57 - 70.
Vancouver DERYAKULU D,Büyüköztürk Ş Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik. Eurasian Journal of Educational Research. 2005; 0(18): 57 - 70.
IEEE DERYAKULU D,Büyüköztürk Ş "Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik." Eurasian Journal of Educational Research, 0, ss.57 - 70, 2005.
ISNAD DERYAKULU, Deniz - Büyüköztürk, Şener. "Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik". Eurasian Journal of Educational Research 18 (2005), 57-70.