Yıl: 2021 Cilt: 28 Sayı: 121 Sayfa Aralığı: 39 - 47 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.7216/1300759920212812105 İndeks Tarihi: 19-11-2021

DETERMINATION OF DIFFICULTY LEVEL FOR GARMENT MODEL WITH FUZZY LOGIC METHOD

Öz:
The purpose of this study is a rule-based fuzzy logic approach is proposed for determining model difficulty inmanufacturing top clothing for ladies. A decision framework concerned with different scenarios (main pattern types and material types)is proposed for determining the model difficulty. Each scenario modeled as a Mamdani type fuzzy inference system which is known asone of the best approximator fuzzy logic models. The fuzzified input variables are unit operation time, second quality rate and fabricweight. Moreover, two different defuzzification methods which are centroid and middle of maxima are compared for finding best fuzzylogic structure over the six different test instances. According to the results, both deffuzzification methods find similar model difficultydeterminations. A graphical user interface of the proposed decision framework is designed in order to apply this to real-life applications.Finally, six different clothing models are identified to be simple, medium-hard, hard and very hard. The results of this study showedthat defuzzification methods is not significantly effected the model difficulty decisions off is systems regarding different test instances.The model difficulty values range between 0-10. In order to find a useful difficulty assignment (linguistic), the model difficulty isdetermined by using the closeness to center value (a2) of membership functions. This research offers a solution to determine the difficultylevels of the garment models.
Anahtar Kelime:

GİYSİ MODELİ İÇİN ZORLUK SEVİYESİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Öz:
Bu çalışmada, bayan üst giyim üretiminde model zorluğunun belirlenmesi üzerine kural tabanlı bir bulanık mantık yaklaşımı geliştirilmiştir. Model zorluğunu belirlemek için farklı senaryolarla (ana model türleri ve malzeme türleri) ilgili bir karar çerçevesi önerilmektedir. Her senaryo, en iyi bulanık mantık yaklaşım modellerinden biri olarak bilinen Mamdani tipi bulanık çıkarım sistemi olarak modellenmiştir. Bulanıklaştırılmış giriş değişkenleri birim çalışma süresi, ikinci kalite oranı ve kumaş ağırlığıdır. Dahası, altı farklı numune için ağırlık merkezi ve en büyüklerin ortalaması olmak üzere iki farklı durulaştırma yöntemi karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre, her iki durulaştırma yöntemi benzer model zorluk tespitleri bulmuştur. Bunu gerçek hayattaki kullanımlara uygulamak için önerilen karar çerçevesinin bir grafik kullanıcı arayüzü tasarlanmıştır. Son olarak, altı farklı giysi modelinin basit, orta-zor, zor ve çok zor olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre durulaştırma yöntemleri, farklı numunelere ait model zorluğu kararları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir. Model zorluk değerleri 0-10 arasında değerlendirilmektedir. Kullanılabilir bir zorluk ataması (dilbilimsel) bulmak için model zorluğu, üyelik fonksiyonlarının merkez değerine (a2) yakınlığı kullanılarak belirlenir. Bu çalışma, giysi modellerinin zorluk seviyelerini belirlemek için bir çözüm sunmaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
1
1
APA BİLGİÇ H, Kuvvetli Y, duru baykal p (2021). DETERMINATION OF DIFFICULTY LEVEL FOR GARMENT MODEL WITH FUZZY LOGIC METHOD. , 39 - 47. 10.7216/1300759920212812105
Chicago BİLGİÇ HİLAL,Kuvvetli Yusuf,duru baykal pınar DETERMINATION OF DIFFICULTY LEVEL FOR GARMENT MODEL WITH FUZZY LOGIC METHOD. (2021): 39 - 47. 10.7216/1300759920212812105
MLA BİLGİÇ HİLAL,Kuvvetli Yusuf,duru baykal pınar DETERMINATION OF DIFFICULTY LEVEL FOR GARMENT MODEL WITH FUZZY LOGIC METHOD. , 2021, ss.39 - 47. 10.7216/1300759920212812105
AMA BİLGİÇ H,Kuvvetli Y,duru baykal p DETERMINATION OF DIFFICULTY LEVEL FOR GARMENT MODEL WITH FUZZY LOGIC METHOD. . 2021; 39 - 47. 10.7216/1300759920212812105
Vancouver BİLGİÇ H,Kuvvetli Y,duru baykal p DETERMINATION OF DIFFICULTY LEVEL FOR GARMENT MODEL WITH FUZZY LOGIC METHOD. . 2021; 39 - 47. 10.7216/1300759920212812105
IEEE BİLGİÇ H,Kuvvetli Y,duru baykal p "DETERMINATION OF DIFFICULTY LEVEL FOR GARMENT MODEL WITH FUZZY LOGIC METHOD." , ss.39 - 47, 2021. 10.7216/1300759920212812105
ISNAD BİLGİÇ, HİLAL vd. "DETERMINATION OF DIFFICULTY LEVEL FOR GARMENT MODEL WITH FUZZY LOGIC METHOD". (2021), 39-47. https://doi.org/10.7216/1300759920212812105
APA BİLGİÇ H, Kuvvetli Y, duru baykal p (2021). DETERMINATION OF DIFFICULTY LEVEL FOR GARMENT MODEL WITH FUZZY LOGIC METHOD. Tekstil ve Mühendis, 28(121), 39 - 47. 10.7216/1300759920212812105
Chicago BİLGİÇ HİLAL,Kuvvetli Yusuf,duru baykal pınar DETERMINATION OF DIFFICULTY LEVEL FOR GARMENT MODEL WITH FUZZY LOGIC METHOD. Tekstil ve Mühendis 28, no.121 (2021): 39 - 47. 10.7216/1300759920212812105
MLA BİLGİÇ HİLAL,Kuvvetli Yusuf,duru baykal pınar DETERMINATION OF DIFFICULTY LEVEL FOR GARMENT MODEL WITH FUZZY LOGIC METHOD. Tekstil ve Mühendis, vol.28, no.121, 2021, ss.39 - 47. 10.7216/1300759920212812105
AMA BİLGİÇ H,Kuvvetli Y,duru baykal p DETERMINATION OF DIFFICULTY LEVEL FOR GARMENT MODEL WITH FUZZY LOGIC METHOD. Tekstil ve Mühendis. 2021; 28(121): 39 - 47. 10.7216/1300759920212812105
Vancouver BİLGİÇ H,Kuvvetli Y,duru baykal p DETERMINATION OF DIFFICULTY LEVEL FOR GARMENT MODEL WITH FUZZY LOGIC METHOD. Tekstil ve Mühendis. 2021; 28(121): 39 - 47. 10.7216/1300759920212812105
IEEE BİLGİÇ H,Kuvvetli Y,duru baykal p "DETERMINATION OF DIFFICULTY LEVEL FOR GARMENT MODEL WITH FUZZY LOGIC METHOD." Tekstil ve Mühendis, 28, ss.39 - 47, 2021. 10.7216/1300759920212812105
ISNAD BİLGİÇ, HİLAL vd. "DETERMINATION OF DIFFICULTY LEVEL FOR GARMENT MODEL WITH FUZZY LOGIC METHOD". Tekstil ve Mühendis 28/121 (2021), 39-47. https://doi.org/10.7216/1300759920212812105