Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi

Yıl: 2005 Cilt: 0 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 272 - 281 Metin Dili: Türkçe

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmada Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri ile Tezsiz Yüksek Lisans (TYL) Programına devam eden Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ile mesleki benlik saygıları incelenmiştir. Bu amaçla 2002-2003 öğretim yılında Burdur Eğitim Fakültesi'nin çeşitli bölümlerinde okuyan 144 son sınıf öğrencisi ile 80 TYL Programı öğrencisine Arıcak Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği (Arıcak, 1999) ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği (Özgür,1994) uygulanmıştır. Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri ile TYL Programı öğrencilerinin mesleki benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine karşı tutumları arasında Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin lehine .05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur.
Anahtar Kelime: öğretmen adayları tutum ölçeği mesleki benlik saygısı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Arıcak, T. (1999) Grupla Psikolojik Danışma Yoluyla Benlik Saygısının Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi
 • Arıcak, T. (2001) Mesleki Benlik Saygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları. 6. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 5-7 Eylül 2001, ODTÜ, Ankara.
 • Can, G. (1992) Eğitim Fakültesi Lisans Ve Öğretmenlik Sertifika Programlarının Öğretmen Adaylarında Tutum Geliştirme Açısından Etkililiği. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. C:5, S:l-2, ss: 35-42.
 • Erden, M. (1995) Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifika Derslerine Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S:ll, ss-99-104.
 • Guilford, J.P. ve B. Fruchter (1978) Fundanental Statistics In Psychology And Education. Singapore: McGraw-Hill Book Co. (Sixth Ed.).
 • Görgen, İ. ve S. Deniz (2003) Orta Öğretim Branş Öğretmenliği Adaylarının Öğretmenlik Sertifika Programına Yönelik Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi. S:158,
 • Hovardaoğlu, S. (1994) Davranış Bilimleri İçin İstatistik. Ankara: Hatiboğlu Yayınları:79
 • Özgür, F. N. (1994) Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi,İstanbul
 • Senemoğlu, N. (1988) Ortaöğretim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirmede Fen-Edebiyat Ve Eğitim Fakültelerinin Etkililiği. Yayınlanmamış Araştırma Raporu. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Senemoğlu, N. (1990) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirmede "Genel Kültür" Bakımından Fen Edebiyat Fakültelerinin Etkililiği. Çağdaş Eğitim 15:157,158,160. ss:28-33,39- 44,26-31.
 • Sözer, E. (1996) Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. C:6, S: 2, ss:7-21.
APA SAYIN S (2005). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. , 272 - 281.
Chicago SAYIN Saime Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. (2005): 272 - 281.
MLA SAYIN Saime Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. , 2005, ss.272 - 281.
AMA SAYIN S Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. . 2005; 272 - 281.
Vancouver SAYIN S Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. . 2005; 272 - 281.
IEEE SAYIN S "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi." , ss.272 - 281, 2005.
ISNAD SAYIN, Saime. "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi". (2005), 272-281.
APA SAYIN S (2005). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 0(19), 272 - 281.
Chicago SAYIN Saime Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research 0, no.19 (2005): 272 - 281.
MLA SAYIN Saime Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, vol.0, no.19, 2005, ss.272 - 281.
AMA SAYIN S Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research. 2005; 0(19): 272 - 281.
Vancouver SAYIN S Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research. 2005; 0(19): 272 - 281.
IEEE SAYIN S "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi." Eurasian Journal of Educational Research, 0, ss.272 - 281, 2005.
ISNAD SAYIN, Saime. "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi". Eurasian Journal of Educational Research 19 (2005), 272-281.