Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl: 2003 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 7 Metin Dili: Türkçe

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitim gören Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencilerinin bir takım değişkenler açısından benlik saygıları ile mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesidir. Bu amaçla Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi gören ve ulaşılabilen 139 öğrenciye Ancak (1999) tarafından geliştirilen Benlik Saygısı ve Mesleki Benlik Saygısı ölçeklerinin yanı sıra bir kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Fakat inceleme sonucunda 97 öğrencinin (50 erkek, 47 bayan) ölçeklerinin eksiksiz olduğu görülmüş ve analizler SPSS paket programında 97 öğrenci üzerinden yapılmıştır. Bulgular doğrultusunda gerekli yorum ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime: benlik saygısı rehberlik psikolojik danışmanlık

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Arıcak, O.Tolga (1999). Grupla Psikolojik Danışma Yoluyla Benlik ve Mesleki Benlik Saygısının Geliştirilmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
  • Atıcı, Meral; Ragıp Özyürek; Sabahattin Çam (2002). Danışman Adaylarının Yetkinlik Beklentisi ve Mesleki Benlik Saygısına Uygulama Çalışmalarının Etkisi. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, 23-26 Ekim 2002, KKTC, Lefkoşa.
  • Chubb, Nancy & Carl Fertman (1997). Adolescent Self-Esteem and Locus of Control: A Longitudinal Study of Gender and Age Differences. Adolescence, v32, 125, pi 13-130.
  • Hayes, Sean; Peter Crocker; Kent Kowalski (1999). Gender Differences in Physical Self-Perceptions, Global Self-Esteem and Physical Activity: Evaluation of the Physical Self-Perception Profile Model. Journal of Sport Behavior, v22, nl,pl-14.
  • Healy, Charles & Others (1987). Age and Grade Differences in Career Development among Community College Students. Review of Higher Education, vlO, n3, p247-258.
  • Maslow, Abraham. The Farther Reaches of Human Nature. New York: The Viking Press, 1971.
  • Parker, Keith; Suzanne Ortega; Malinda Hill (1999). Gender Differences in Self-Esteem: The Impact of Religious, Sociodemographic and Familial Factors among Black Americans. Challenge: A Journal of Research on African American Men, vlO, n2, p37-53.
  • Super, Donald E. ve Diğerleri. Career Development: Self-Concept Theory. New York: Columbia University Teachers College Press, 1963.
  • Super, Donald E. & Martin J. Bohn. Occupational Psychology. London: Tavistock Publications, 1970.
  • Watkins, David; Adebowale Akande; Christopher Cheng; Murari Regmi (1996). Culture and Gender Differences in the Self-Esteem of College Students: A Four-Country Comparision. Social Behavior and Personality, v24, n4, p321-328.
APA ARICAK T, DİLMAÇ B (2003). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. , 1 - 7.
Chicago ARICAK Tolga,DİLMAÇ Bülent Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. (2003): 1 - 7.
MLA ARICAK Tolga,DİLMAÇ Bülent Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. , 2003, ss.1 - 7.
AMA ARICAK T,DİLMAÇ B Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. . 2003; 1 - 7.
Vancouver ARICAK T,DİLMAÇ B Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. . 2003; 1 - 7.
IEEE ARICAK T,DİLMAÇ B "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi." , ss.1 - 7, 2003.
ISNAD ARICAK, Tolga - DİLMAÇ, Bülent. "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi". (2003), 1-7.
APA ARICAK T, DİLMAÇ B (2003). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 1 - 7.
Chicago ARICAK Tolga,DİLMAÇ Bülent Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3, no.1 (2003): 1 - 7.
MLA ARICAK Tolga,DİLMAÇ Bülent Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, 2003, ss.1 - 7.
AMA ARICAK T,DİLMAÇ B Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 3(1): 1 - 7.
Vancouver ARICAK T,DİLMAÇ B Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 3(1): 1 - 7.
IEEE ARICAK T,DİLMAÇ B "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi." Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, ss.1 - 7, 2003.
ISNAD ARICAK, Tolga - DİLMAÇ, Bülent. "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3/1 (2003), 1-7.