Yıl: 2003 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 15 - 24 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Duygusu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Öz:
Bu araştırmada amaç işitme, görme ve zihinsel engellileralanında çalışan 150 özel eğitim öğretmenin tükenmişlik seviyelerini karşılaştırmaktır. Araştırma ilişkisel tarama yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Özel eğitim alanında çalışan 50 işitme engelliler 50 görme engelliler ve 50 de zihin engelliler öğretmeni olmak üzere 150 öğretmene ulaşılmış ve gruba Bireysel Bilgi Formu ve Maslach Tükenmişlik Envanteri olmak üzere iki araç uygulanmıştır. Ölçekler özel Eğitim öğretmenlerinin çalıştığı okullarda, araştırıcılartarafından küçük gruplar halinde Ocak—Şubat 2002 tarihlerinde uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde X ve t testi kullanılmıştır. Sonuçta tükenmişlik düzeyleri öğretmenlerin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, çalıştığı kurumunun türü, alanda kaç yıl çalıştığı özel eğitim alanını isteyerek seçip seçmediği, yakınları arasında özel eğitime ihtiyaç duyan biri olup olmadığı ve çalıştığı özel eğitim alanının türü gibi değişkenler açısından incelenmiş ve hangi özelliklerle tükenmişlik arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Tartışma ve sonuç bölümünde konu ile ilgili diğer araştırmaların bulgularına da değinilmiştir ve mesleki tükenmişlik düzeylerini etkileyebilecek özel eğitim gibi sabır ve gönüllülük isteyen ve yorucu bir alanda çalışan öğretmenlerin mesleki motivasyonlarını arttırıcı ve verimlerini yükseltici önlemelerin alınması konusunda önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelime: özel eğitim öğretmenleri tükenmişlik özel eğitim

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Akçamete, G. Kaner, S. ve Sucuoğlu, B. Öğretmenlerde Tükenmişlik İş Doyumu ve Kişilik, NobelYayınevi, Ankara, 2001.
  • Gökçakn, Z., ve Özer, R., Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik, Rize Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yayınları No: 9, Rize, 1999.
  • Ersoy, F., Yıldırım, C, ve Edirne, T. Tükenmişlik Sendromu, Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, Şubat 2001.
  • Izgar, H., Okul Yöneticilerinde Tükenmişlik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001.
  • Karsar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım, 12. Baskı, Ankara, 2003.
  • Sucuoğlu, B. Ve Kuloğlu, N. Özürlü Çucuklara Çalışan Öğretmenlerde Tükenmişliğin Değerlendirilmesi, Türk Psikoloji Dergisi, Sayı: 36, Cilt :1, Haziran 1996.
APA Kulaksızoğlu A, Dilmaç B, AYDIN A (2003). Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Duygusu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. , 15 - 24.
Chicago Kulaksızoğlu Adnan,Dilmaç Bülent,AYDIN Aydan Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Duygusu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. (2003): 15 - 24.
MLA Kulaksızoğlu Adnan,Dilmaç Bülent,AYDIN Aydan Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Duygusu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. , 2003, ss.15 - 24.
AMA Kulaksızoğlu A,Dilmaç B,AYDIN A Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Duygusu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. . 2003; 15 - 24.
Vancouver Kulaksızoğlu A,Dilmaç B,AYDIN A Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Duygusu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. . 2003; 15 - 24.
IEEE Kulaksızoğlu A,Dilmaç B,AYDIN A "Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Duygusu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma." , ss.15 - 24, 2003.
ISNAD Kulaksızoğlu, Adnan vd. "Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Duygusu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma". (2003), 15-24.
APA Kulaksızoğlu A, Dilmaç B, AYDIN A (2003). Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Duygusu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 15 - 24.
Chicago Kulaksızoğlu Adnan,Dilmaç Bülent,AYDIN Aydan Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Duygusu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3, no.1 (2003): 15 - 24.
MLA Kulaksızoğlu Adnan,Dilmaç Bülent,AYDIN Aydan Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Duygusu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, 2003, ss.15 - 24.
AMA Kulaksızoğlu A,Dilmaç B,AYDIN A Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Duygusu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 3(1): 15 - 24.
Vancouver Kulaksızoğlu A,Dilmaç B,AYDIN A Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Duygusu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 3(1): 15 - 24.
IEEE Kulaksızoğlu A,Dilmaç B,AYDIN A "Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Duygusu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma." Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, ss.15 - 24, 2003.
ISNAD Kulaksızoğlu, Adnan vd. "Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Duygusu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3/1 (2003), 15-24.