Yıl: 2003 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 64 - 73 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Avrupa Birliği'nde Sosyal Diyalog ve Türkiye

Öz:
Ülkelerin ekonomik başarıya ulaşmalarında diyalog ve işbirliği büyük önem taşır. Sosyal diyalog, ortak hedeflere ulaşmak için politik ve ekonomik önem taşıyan sosyal grupların hareket biçimlerini, hükümetinkilerle uyumlu kıldığı bir koordinasyondur. Bu ilişkilerdeki uyum, kalkınmada çok hızlı bir itici güç sağlamakta, toplumun ekonomik ve sosyal gelişimini etkilemektedir. Uzlaşma olmadan, ayrı ayrı ortaya atılacak çözüm yollarının başarılı olması beklenemez. Değişen global ekonomik koşullarla bağlantılı olarak hükümetlerin rolleri de değişmiştir. Hükümetlerin yeni rolü, barışçı bir endüstri ilişkiler sisteminin oluşması için sosyal taraflarla "işbirliğine dayalı" bir yapıyı geliştirmek ve uygulamak olmalıdır. Bugün Uluslararası Çalışma Örgütü 'nün öncülüğünü yaptığı sosyal diyalog sistemli bir biçimde gelişmekte ve Avrupa 'nın sosyal politika alanındaki sorunlarına yanıt aramaktadır. Türkiye de gelişen koşullara uygun olarak hareket etmeye çalışsa da, sosyal diyalog alanında Avrupa'nın gerisinde kalmıştır. Bunun altında yatan nedenleri bulmak ve çözmek gereklidir.
Anahtar Kelime: toplumsal ilişkiler Avrupa Birliği sosyal etkileşim

Social Dialog in EU and Turkey

Öz:
Dialogue and cooperation is very important for the countries to achieve economic success. Social dialogue is a coordination which harmonizes the government's and the politically and economically important social groups' acts to reach the main goals. The harmonization of these relations accelerates the development and affects the society's economic and social progress. It cannot be expected that different points of views can be successful without any consensus. Related to the changing global economic conditions the roles of the governments have changed, too. The governments' new role must be to develop and confirm a cooperation method with the social partners in order to form a peaceful endustrial relationship system. Today the social dialogue pioneered by the International Labour Organization is advances systematically and searches for solutions to Europe's social policy problems. Although Turkey tries to act according to the changing conditions, she is still behind Europe in the field of social dialogue. It is important to find out and solve the problems of this subject.
Anahtar Kelime: European Union social relationships social interaction

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • "The Amsterdam Treaty", Employment in Focus, Issue No.4, Summer 1998, http://www.iol.ie/EMPLOYMENT/eif4n2.html. Erişim:24.04.2002.
 • "Avrupa Türkiye Sosyal Diyalog ve Sendikal Çözümler", http://www.birlesikmetal.org/kitap_03/k-03-3_2.htm, Erişim: 10.11.2003.
 • "Avrupa'da Sosyal Diyalog Ne Gibi İyi Sonuçlar Verdi?", (1997), Güncel Avrupa, Sayı. 9-10, Kasını-Aralık.
 • Centel, Tankut, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Avrupa Birliği'nin Sosyal Politikası' Uyumu", http://www.tisk.org.tr/isvederg/centel.htm. Erişim: 10.04.2002.
 • COMDOC (96) 448 final, (1996), Brussels: Commission of the European Communities. Ekonomik ve Sosyal Konsey Yasası: http://www.belgenet.com/eko/k4641 .htm. Erişim tarihi: 08.05.2002.
 • Erdut, Zeki,(2002): Küreselleşme Bağlamında Uluslararası Sosyal Politika ve Türkiye, İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
 • "The European Social Dialogue", http://www.ceep.org/fr/images/socdial.htm, Erişim:12.03.2002.
 • Işığıçok, Özlem, "Sosyal Diyalog, Temel Nitelikleri ve Türkiye'de Sosyal Diyaloga İlişkin Genel Bir Değerlendirme", http://www.isguc.org/oisigicok.htm. Erişim: 13.03.2002.
 • Joint Employment Report. (2001), Brussels: Commission of the European Communities.
 • Karakoç, Hüseyin, "Üçlü Anlaşmalar ve Ülkemiz İçin Uygulanabilirlik Alanları", http://www.tisk.org.tr/isvederg/karakoc.htm. Erişim: 10.04.2002.
 • Karluk, Rıdvan, (1998): Avrupa Birliği ve Türkiye, 5. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Keller, B., Bansbach, M., (2001): "Social Dialogues: Tranquil Past, Troubled Present and Uncertain Future", Industrial Relations Journal 32/5: 419-434.
 • "The Role of the Social Partners in EU Enlargement Report", European Commission, http://europa.eu.int/comm/employment social/soc-dial/social/news/varsovie.pdf, Erişim:28.03.2002.
 • Sarfati, Hedva, "The European Job Crisis and the Role of Labour Market Flexibility and Social Dialogue", http://www.newwork.com/Pages/Contributors/Sarfati/Social%20dialogue.html, Erişim: 24.04.2002.
 • "Social Affairs-The Applicant Countries and the Community Acquis", http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/e02113.htm Erişim: 08.05.2002.
 • "Sosyal Diyalog" (Tarihsiz),TİSK İnceleme Yayınları, Sayı:6, Ankara:TİSK
 • Tekinalp/Tekinalp, (2000): Avrupa Birliği Hukuku, 2. Bası, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Venturini, Patrick, (1992): The European Social Dimension, Belgium: Commission of the European Communities.
APA ALTUNTUĞ E (2003). Avrupa Birliği'nde Sosyal Diyalog ve Türkiye. , 64 - 73.
Chicago ALTUNTUĞ E. Gül Avrupa Birliği'nde Sosyal Diyalog ve Türkiye. (2003): 64 - 73.
MLA ALTUNTUĞ E. Gül Avrupa Birliği'nde Sosyal Diyalog ve Türkiye. , 2003, ss.64 - 73.
AMA ALTUNTUĞ E Avrupa Birliği'nde Sosyal Diyalog ve Türkiye. . 2003; 64 - 73.
Vancouver ALTUNTUĞ E Avrupa Birliği'nde Sosyal Diyalog ve Türkiye. . 2003; 64 - 73.
IEEE ALTUNTUĞ E "Avrupa Birliği'nde Sosyal Diyalog ve Türkiye." , ss.64 - 73, 2003.
ISNAD ALTUNTUĞ, E. Gül. "Avrupa Birliği'nde Sosyal Diyalog ve Türkiye". (2003), 64-73.
APA ALTUNTUĞ E (2003). Avrupa Birliği'nde Sosyal Diyalog ve Türkiye. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 64 - 73.
Chicago ALTUNTUĞ E. Gül Avrupa Birliği'nde Sosyal Diyalog ve Türkiye. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3, no.1 (2003): 64 - 73.
MLA ALTUNTUĞ E. Gül Avrupa Birliği'nde Sosyal Diyalog ve Türkiye. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, 2003, ss.64 - 73.
AMA ALTUNTUĞ E Avrupa Birliği'nde Sosyal Diyalog ve Türkiye. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 3(1): 64 - 73.
Vancouver ALTUNTUĞ E Avrupa Birliği'nde Sosyal Diyalog ve Türkiye. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 3(1): 64 - 73.
IEEE ALTUNTUĞ E "Avrupa Birliği'nde Sosyal Diyalog ve Türkiye." Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, ss.64 - 73, 2003.
ISNAD ALTUNTUĞ, E. Gül. "Avrupa Birliği'nde Sosyal Diyalog ve Türkiye". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3/1 (2003), 64-73.