Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Faaliyet Kolları Açısından 1990-2000 Yılları Arasındaki Görünümü

Yıl: 2003 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 100 - 110 Metin Dili: Türkçe

Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Faaliyet Kolları Açısından 1990-2000 Yılları Arasındaki Görünümü

Öz:
Bu çalışmada Sosyal Sigortalar Kurumunun düzenli olarak yayınladığı 1990-2000 yıllarına ait istatistik yıllıklarındaki iş kazası ve meslek hastalıklarına ait veriler çeşitli matematiksel işlemlere tabi tutulmuş, elde ettiğimiz sonuçlar çizelgeler halinde sunulmuş ve ayrıca tarafımızdan yorumlanmıştır. Sosyal Sigortalar kurumu istatistik yıllıkları incelendiğinde özellikle iş kazalarının önemli boyutlarda olduğu görülmektedir. Bu da iş kazalarının önlenmesi konusu üzerinde durulmadığı veya gereken önemin gösterilmediği anlamına gelmektedir. Bu yüzden işletmelere ve buralarda görev yapan yöneticilere düşen görev işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna gereken önemi vermeleri ve çalışanlarla beraber gerekli tedbirleri almalarıdır.
Anahtar Kelime: meslek hastalığı mesleki sağlık iş güvencesi işçi sağlığı

The Appearence of Worker Health and Work Security in Turkey in 1990-2000 from the Aspects of Activity Branches

Öz:
İn this research, the data about work accident and occupational diseases in statistical annals in 1990-2000 issued regularly by social security institution werw subjected to mathematical operations and the obtained results werw presented in tables and interpreted by us. When the statistical annals of social security institution are examined carefully especiallythe work accidents will be seen in large dimensions. This means that prevention of work accidents aren 't regarded enough or necessary importance isn 't given, The task for business administration and managers is to give importance to work health and job security and they should take necesarry measures together with their workers.
Anahtar Kelime: worker health occupational health occupational disease job security

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
  • Demirel, Serkan. (2001). İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ankara, Türk-İş Eğitim Yayınlan No:62.
  • Gerek Nüvit. (2000). İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 967.
  • Güney Salih. (1993/2). "1980-1990 Döneminde Türkiye'de Meydana Gelen İş Kazalarının Genel Bir Değerlendirilmesi", Verimlilik Dergisi, Ankara, MPM yayını, s.22-23.
  • Sadullah Ömer. (1998). " İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi (İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı)", İnsan Kaynaklan Yönetimi içinde, Tuğray Kaynak v.d. İstanbul, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın No:276, 1998, s.409.
  • Sosyal Sigortalar Kurumu 1990-91-92-93-94-95-96-97-98-99-2000 Yıllanna Ait İstatistik Yıllıkları
  • Türkçe Sözlük , Ankara, Türk Dil Kurumu Yayını, 1955, s.447.
APA ÜNSAR A (2003). Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Faaliyet Kolları Açısından 1990-2000 Yılları Arasındaki Görünümü. , 100 - 110.
Chicago ÜNSAR Agah Sinan Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Faaliyet Kolları Açısından 1990-2000 Yılları Arasındaki Görünümü. (2003): 100 - 110.
MLA ÜNSAR Agah Sinan Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Faaliyet Kolları Açısından 1990-2000 Yılları Arasındaki Görünümü. , 2003, ss.100 - 110.
AMA ÜNSAR A Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Faaliyet Kolları Açısından 1990-2000 Yılları Arasındaki Görünümü. . 2003; 100 - 110.
Vancouver ÜNSAR A Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Faaliyet Kolları Açısından 1990-2000 Yılları Arasındaki Görünümü. . 2003; 100 - 110.
IEEE ÜNSAR A "Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Faaliyet Kolları Açısından 1990-2000 Yılları Arasındaki Görünümü." , ss.100 - 110, 2003.
ISNAD ÜNSAR, Agah Sinan. "Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Faaliyet Kolları Açısından 1990-2000 Yılları Arasındaki Görünümü". (2003), 100-110.
APA ÜNSAR A (2003). Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Faaliyet Kolları Açısından 1990-2000 Yılları Arasındaki Görünümü. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 100 - 110.
Chicago ÜNSAR Agah Sinan Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Faaliyet Kolları Açısından 1990-2000 Yılları Arasındaki Görünümü. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3, no.1 (2003): 100 - 110.
MLA ÜNSAR Agah Sinan Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Faaliyet Kolları Açısından 1990-2000 Yılları Arasındaki Görünümü. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, 2003, ss.100 - 110.
AMA ÜNSAR A Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Faaliyet Kolları Açısından 1990-2000 Yılları Arasındaki Görünümü. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 3(1): 100 - 110.
Vancouver ÜNSAR A Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Faaliyet Kolları Açısından 1990-2000 Yılları Arasındaki Görünümü. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 3(1): 100 - 110.
IEEE ÜNSAR A "Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Faaliyet Kolları Açısından 1990-2000 Yılları Arasındaki Görünümü." Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, ss.100 - 110, 2003.
ISNAD ÜNSAR, Agah Sinan. "Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Faaliyet Kolları Açısından 1990-2000 Yılları Arasındaki Görünümü". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3/1 (2003), 100-110.