Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl: 2019 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 200 - 213 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, finansal performans ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Çalışma Borsa İstanbul 30 Endeksinde işlem gören firmaların 2014-2017 dönemi yıllık verilerini kapsamaktadır. Analiz sürecinde finansal değişkenlere ilişkin ağırlıkların belirlenmesinde Entropi yöntemi, firmaların finansal performansının belirlenmesinde ise finansal oranlara dayanan TOPSIS sıralama yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, çalışmada finansal performans ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki korelasyon analizi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları, firma finansal performansı ile pay senedi getirilerinin arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir.
Anahtar Kelime: Pay Senedi Getirileri Entropi Yöntemi Performans Analizi Finansal Oranlar

The Investigation of Association between Financial Performance and Stock Returns by Entropy and TOPSIS Methods

Öz:
The purpose of this study is to analyze the association between financial performance and stock returns. The study covers the annual data of firms traded in the Borsa Istanbul 30 Index for the period 2014-2017. While Entropy method is used to determine the weights of financial variables in the analysis process, TOPSIS ranking method based on financial ratios is employed to determine the financial performance of firms. In addition, the relationship between financial performance and stock returns is investigated using correlation analysis. The results of the study suggest that there is no significant relationship between firm financial performance and stock returns.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA IŞIK Ö (2019). Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 200 - 213.
Chicago IŞIK Özcan Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (2019): 200 - 213.
MLA IŞIK Özcan Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 2019, ss.200 - 213.
AMA IŞIK Ö Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2019; 200 - 213.
Vancouver IŞIK Ö Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2019; 200 - 213.
IEEE IŞIK Ö "Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." , ss.200 - 213, 2019.
ISNAD IŞIK, Özcan. "Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". (2019), 200-213.
APA IŞIK Ö (2019). Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kent Akademisi (Online), 12(1), 200 - 213.
Chicago IŞIK Özcan Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kent Akademisi (Online) 12, no.1 (2019): 200 - 213.
MLA IŞIK Özcan Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kent Akademisi (Online), vol.12, no.1, 2019, ss.200 - 213.
AMA IŞIK Ö Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kent Akademisi (Online). 2019; 12(1): 200 - 213.
Vancouver IŞIK Ö Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kent Akademisi (Online). 2019; 12(1): 200 - 213.
IEEE IŞIK Ö "Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." Kent Akademisi (Online), 12, ss.200 - 213, 2019.
ISNAD IŞIK, Özcan. "Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kent Akademisi (Online) 12/1 (2019), 200-213.