Yıl: 2021 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 49 - 64 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.38002/tuad.962517

Road Traffic Safety Before and During COVID-19: Have Restrictions Reduced Fatalities?

Öz:
During COVID-19 pandemic, many restrictions have been applied to reduce social interaction, which might be related with road traffic density. The aim of the current study was to examine the relationship between COVID-19 related restrictions and road traffic accidents by comparing the monthly rates between 2019 and 2020 (traffic fatalities, traffic injuries, traffic accidents with injuries and fatalities, and traffic accidents with property damage only). For the analyses, the traffic accident data were computed per 1000 people in province for all 81 cities in Turkey to make more accurate comparisons. The traffic accidentrelated injury rates decreased in all months between March and December. Similarly rate of accidents with injuries and fatalities decreased in all months except for July. However, the road traffic fatality rates decreased only in May and October and, the rates of accidents with property damage only decreased in March, April, May, June, and December. According to results, although the rates of accidents declined in general, the fatality rates did not show a similar pattern. The low traffic density, which is due to the restrictions, might be related with higher speeds on the roads. The findings were discussed based on timeline of restrictions that have been applied by the government. It can be suggested that speed related enforcements might be applied even there is lockdown in a province not just to decrease number of accidents but also fatalities.
Anahtar Kelime: speed road safety covid-19 driver behaviors fatality

COVID-19 Öncesinde ve Sonrasında Yol Trafik Güvenliği: Kısıtlamalar Ölüm Oranlarını Azalttı Mı?

Öz:
COVID-19 pandemisi süresince sosyal etkileşimi azaltmak adına birçok kısıtlama uygulanmıştır ve bu kısıtlamaların yol trafik yoğunluğu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı 2019 ve 2020 yıllarındaki aylık verileri (trafikteki can kayıpları, trafikteki yaralanmalar, yara veya ölümle sonuçlanan trafik kazaları ve sadece mal hasarıyla sonuçlanan trafik kazaları) karşılaştırarak COVID-19 nedenli kısıtlamaların yollardaki trafik kazaları ile ilişkisini incelemektir. (Eski hali: trafik kazalarına etkisini incelemektir.) Analizlerde daha doğru karşılaştırmalar yapabilmek için trafik kaza verileri Türkiye’deki 81 il için 1000 kişide 1 olacak şekilde hesaplanmıştır. Trafik kazalarında yaralanma oranları Mart ve Aralık arasındaki her ay için azalış göstermiştir. Benzer olarak yaralama veya ölümle sonuçlanan kaza oranları da temmuz ayı hariç her ay azalış göstermiştir. Ancak, trafikteki can kaybı oranları sadece mayıs ve ekim ayında; sadece mal hasarıyla sonuçlanan trafik kazaları ise sadece mart, nisan, mayıs, haziran ve aralık aylarında azalmıştır. Sonuçlar incelendiğinde kaza oranları genel olarak azalsa da can kaybı oranları benzer bir azalış göstermemiştir. Kısıtlamalardan dolayı trafik yoğunluğunun azalmış olması ile yollarda daha hızlı araç kullanılması arasında ilişki olabilir. Bulgular hükümetin kısıtlama uyguladığı süre zarfına dayanarak ortaya konmuştur. Bir ilde sokağa çıkma yasağı olsa bile, sadece kaza sayısını değil, ölümleri de azaltmak için hız ile ilgili yaptırımların uygulanabileceği önerilebilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aloi, A., Alonso, B., Benavente, J., Cordera, R., Echániz, E., González, F., Ladisa, C., LezamaRomanelli, R., López-Parra, Á., Mazzei, V., Perrucci, L., Prieto-Quintana, D., Rodríguez, A., & Sañudo, R. (2020). Effects of the Covid-19 lockdown on urban mobility: empirical evidence from the city of Santander (Spain). Sustainability, 12(9), 3870. https://doi.org/10.3390/su12093870
 • Anadolu Agency. (2020). Traffic accidents reduced in Istanbul Amid COVID-19. Retrieved July 5, 2021, from https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/trafficaccidents-reduced-in-istanbul-amid-covid-19/1782717
 • British Columbia Automobile Association. (2020, May 26). May 26, 2020 - survey: Neighbourhood Speeding & Bad Driving during pandemic puts playing kids at risk. BCAA. Retrieved October 13, 2021, from https://www.bcaa.com/mediacentre/2020/2020-05-26-slow-down-kids-playing.
 • Carter, D. (2020). Effects of COVID-19 shutdown on crashes and travel in NC. North Carolina, Department of Transportation. 2020 June 2. Transportation Research Board (TRB) Webinar. Retrieved July 5, 2021, from http://www.trb.org/ElectronicSessions/Blurbs/180648.aspx.
 • Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Domestic travel during the COVID-19 Pandemic. Retrieved July 5, 2021, from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/travelers/travel-duringcovid19.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2 F2019-ncov%2Ftravelers%2Ftravel-in-the-us.html.
 • City of Toronto. (2020). City of Toronto urges drivers to obey rules of the road. Retrieved July 5, 2021, from https://www.toronto.ca/news/city-of-toronto-urges-drivers-to-obey-rulesof-the-road/.
 • Dutzik, T. (2020). America on pause: Vehicle travel during COVID-19 and what comes next. Retrieved July 5, 2021, from https://uspirg.org/blogs/blog/usp/america-pause-vehicletravel-during-covid-19-and-what-comes-next.
 • De Winter, J. C. F., & Dodou, D. (2010). The Driver Behaviour Questionnaire as a predictor of accidents: A meta-analysis. Journal of Safety Research, 41(6), 463–470. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2010.10.007
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2019a). Trafik istatistik bülteni, Mart 2019 (Traffic statistics bulletin, March 2019). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Mart19.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2019b). Trafik istatistik bülteni, Nisan 2019 (Traffic statistics bulletin, April 2019). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Nisan19.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2019c). Trafik istatistik bülteni, Mayıs 2019 (Traffic statistics bulletin, May 2019). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Mayıs19.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2019d). Trafik istatistik bülteni, Haziran 2019 (Traffic statistics bulletin, June 2019). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Haziran19.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2019e). Trafik istatistik bülteni, Temmuz 2019 (Traffic statistics bulletin, July 2019). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Temmuz19.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2019f). Trafik istatistik bülteni, Ağustos 2019 (Traffic statistics bulletin, August 2019). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Agustos19.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2019g). Trafik istatistik bülteni, Eylül 2019 (Traffic statistics bulletin, September 2019). http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Eylul19.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2019h). Trafik istatistik bülteni, Ekim 2019 (Traffic statistics bulletin, October 2019). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Ekim19.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2019i). Trafik istatistik bülteni, Kasım 2019 (Traffic statistics bulletin, November 2019). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Kasim19.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2019j). Trafik istatistik bülteni, Aralık 2019 (Traffic statistics bulletin, December 2019). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Aralik19.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2020a). Trafik istatistik bülteni, Mart 2020 (Traffic statistics bulletin, March 2020). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Mart20.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2020b). Trafik istatistik bülteni, Nisan 2020 (Traffic statistics bulletin, April 2020). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Nisan20.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2020c). Trafik istatistik bülteni, Mayıs 2020 (Traffic statistics bulletin, May 2020). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Mayis20.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2020d). Trafik istatistik bülteni, Haziran 2020 (Traffic statistics bulletin, June 2020). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Haziran20.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2020e). Trafik istatistik bülteni, Temmuz 2020 (Traffic statistics bulletin, July 2020). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Temmuz20.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2020f). Trafik istatistik bülteni, Ağustos 2020 (Traffic statistics bulletin, August 2020). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Agustos20.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2020g). Trafik istatistik bülteni, Eylül 2020 (Traffic statistics bulletin, September 2020). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Eylul20.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2020h). Trafik istatistik bülteni, Ekim 2020 (Traffic statistics bulletin, October 2020). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Ekim20.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2020i). Trafik istatistik bülteni, Kasım 2020 (Traffic statistics bulletin, November 2020). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Kasim20.pdf
 • General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2020j). Trafik istatistik bülteni, Aralık 2020 (Traffic statistics bulletin, December 2020). Retrieved February 2, 2021, from http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Aralilk20.pdf
 • Google News. (2021). Coronavirus (COVID-19) map of cases- Turkey. Retrieved February 2, 2021, from https://news.google.com/covid19/map?hl=tr&mid=%2Fm%2F01znc_&gl=TR&ceid= TR%3Atr
 • Haglund, M., & Åberg, L. (2000). Speed choice in relation to speed limit and influences from other drivers. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 3(1), 39–51. https://doi.org/10.1016/S1369-8478(00)00014-0
 • He, M. M. (2016). Driving through the Great Recession: Why does motor vehicle fatality decrease when the economy slows down? Social Science & Medicine, 155, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.02.016
 • Higher Education Board (Yükseköğretim Kurulu). (2020). Haberler, Koronavirüs (COVID-19) bilgilendirme notu: 1 (Information note about Coronavirus) Retrieved July 5, 2021, from https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx
 • Kaji, M., Barr, L., & Maile, A. (2020, May 19). Police see uptick in speeding, fatal crashes amid pandemic. ABC News. Retrieved October 13, 2021, from https://abcnews.go.com/US/police-uptick-speeding-fatal-crashes-amidpandemic/story?id=70751844
 • Kamga, C., Moghimi, B., Vicuna, P., Mudigonda, S., & Tchamna, R. (2020). Mobility Trends in New York City during COVID-19 Pandemic: analyses of transportation modes throughout April 2020. Retrieved February 2, 2021, from https://files.constantcontact.com/08b78404201/234328d0-d3c2-4846-97a1- 3b1daf745b22.pdf
 • Karthigeyan, M., Dhandapani, S., Salunke, P., Sahoo, S. K., Kataria, M. S., Singh, A., ... & Gupta, S. K. (2021). The collateral fallout of COVID19 lockdown on patients with head injury from North-West India. Acta Neurochirurgica, 1-8. https://doi.org/10.1007/s00701-021-04723-4
 • Kim, J., Song, K. J., Shin, S. D., Ro, Y. S., Hong, K. J., & Holmes, J. F. (2017). Does prehospital time influence clinical outcomes in severe trauma patients?: A cross sectional study. Prehospital Emergency Care, 21(4), 466–475. https://doi.org/10.1080/10903127.2017.1294223
 • Maheshri, V., & Winston, C. (2016). Did the Great Recession keep bad drivers off the road? Journal of Risk and Uncertainty, 52(3), 255–280. https://doi.org/10.1007/s11166-016- 9239-6
 • Ministry of Interior (İçişleri Bakanlığı). (2020a). Duyurular, 81 il valiliği ve hudut idare mülki amirliklerine genelge (Circular to 81 provincial governorships and border administration) Retrieved July 5, 2021, from https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligive-hudut-idare-mulki-amirliklerine-genelge
 • Ministry of Interior (İçişleri Bakanlığı). (2020b). Duyurular, 81 il valiliğine coronavirus tedbirleri konulu ek genelge gönderdi (Additional circular on coronavirus measures sent to 81 provincial governorships). Retrieved July 5, 2021, from https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-coronavirus-tedbirleri-konulu-ek-genelgegonderdi
 • Ministry of Interior (İçişleri Bakanlığı). (2020c). Duyurular, 81 il valiliğine coronavirus tedbirleri konulu ek bir genelge daha gönderildi (Another additional circular on coronavirus measures sent to 81 provincial governorships). Retrieved July 5, 2021, from https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-koronavirus-tedbirleri-konulu-ekgenelge-gonderildi
 • Ministry of Interior (İçişleri Bakanlığı). (2020d). Duyurular, 65 yas ve ustu ile kronik rahatsızlığı olanlara sokaga cikma yasagi genelgesi (Circular on the curfew for those who are 65 years and older and those with chronic illness). Retrieved July 5, 2021, from https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-ustu-ile-kronik-rahatsizligi-olanlara-sokagacikma-yasagi-genelgesi
 • Ministry of Interior (İçişleri Bakanlığı). (2020e). Duyurular, Bakanligimiz 81 il valiligine koronavirus tedbirleri konulu ek bir genelge daha gonderdi (Our ministry sent an additional circular on coronavirus measures to 81 provincial governorships). Retrieved July 5, 2021, from https://www.icisleri.gov.tr/bakanligimiz-81-il-valiliginekoronavirus-tedbirleri-konulu-ek-bir-genelge-daha-gonderdi
 • Ministry of Interior (İçişleri Bakanlığı). (2020f). Duyurular, Koronavirus salgini ile mucadele kapsaminda marketlerle ilgili ek genelge (Additional circular on markets within the scope of combating the coronavirus epidemic). Retrieved July 5, 2021, from https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-ile-mucadele-kapsaminda-marketlerleilgili-ek-genelge
 • Ministry of Interior (İçişleri Bakanlığı). (2020g). Duyurular, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığı ile ilgili ek genelge (Additional circular on intercity bus passenger transport within the scope of coronavirus conventions). Retrieved July 5, 2021, from https://www.icisleri.gov.tr/koronavirustebdirleri-kapsaminda-sehirlerarasi-otobus-yolcu-tasimaciligi-ile-ilgili-ek-genelge
 • Ministry of Interior (İçişleri Bakanlığı). (2020h). Duyurular, koronavirüs tedbirleri kapsamında ticari taksilerle ilgili genelge (Circular on commercial taxis within the scope of coronavirus measures). Retrieved July 5, 2021, from https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-koronavirus-tedbirleri-kapsaminda-ticaritaksilerle-ilgili-genelge
 • Ministry of Interior (İçişleri Bakanlığı)(2020i). Duyurular, şehirlere araç giriş/çıkış kısıtlaması ile ilgili istisnalar Eexceptions regarding vehicle entry / exit restriction to cities). Retrieved July 5, 2021, from https://www.icisleri.gov.tr/sehirlere-arac-giriscikiskisitlamasi-ile-ilgili-istisnalar
 • Ministry of Interior (İçişleri Bakanlığı). (2020j). Duyurular, 23 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş/çıkışların kısıtlanması 19 Mayıs saat 24.00'a kadar uzatıldı (Restriction of entry / exits to 23 metropolitan and Zonguldak extended until May 19, 24:00). Retrieved July 5, 2021, from https://www.icisleri.gov.tr/23-buyuksehir-ve-zonguldaka-giriscikislarinkisitlanmasi-19-mayis-saat-2400a-kadar-uzatildi
 • Ministry of Interior (İçişleri Bakanlığı). (2020k). Duyurular, 15 ildeki seyahat kısıtlaması 31 Mayıs saat 24.00 itibariyle sonlandırılacak (Travel restrictions in 15 provinces will be ended by 24:00 on May 31). Retrieved July 5, 2021, from https://www.icisleri.gov.tr/15- ildeki-seyahat-kisitlamasi-31-mayis-saat-2400-itibariyle-sonlandirilacak
 • Ministry of Interior (İçişleri Bakanlığı). (2020l). Duyurular, 81 ilde 22.05.2020 saat 24.00 ile 26.05.2020 saat 24.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması (Curfew restriction to be applied between 22.05.2020 24.00 and 26.05.2020 24.00 in 81 provinces). Retrieved July 5, 2021, from https://www.icisleri.gov.tr/81-ilde-22052020- saat-2400-ile-26052020-saat-2400-arasinda-uygulanacak-sokaga-cikma-kisitlamasi
 • Ministry of Interior (İçişleri Bakanlığı). (2020m). Duyurular, 81 il valiliğine, lokanta, restoran, kafe, kıraathane vb. iş yerlerinin çalışma saatleri hakkında genelge gönderildi (A circular has been sent to 81 provincial governorships regarding the working hours of workplaces such as restaurants and cafes). Retrieved July 5, 2021, from https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-lokanta-restoran-kafe-kiraathane-vb-isyerlerinin-calisma-saatleri-hakkinda-genelge-gonderildi
 • Ministry of Interior (İçişleri Bakanlığı). (2020n). Duyurular, koronavirüs salgını yeni tedbirler (New measures of coronavirus outbreak). Retrieved July 5, 2021, from https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-yeni-tedbirler
 • Ministry of Interior (İçişleri Bakanlığı). (2020o). Duyurular, koronavirüs ile mücadele kapsamında - yeni kısıtlama ve tedbirler genelgeleri (Within the scope of combating coronavirus - new restrictions and measures circulars). Retrieved July 5, 2021, from https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-ile-mucadele-kapsaminda-sokaga-cikmakisitlamalari---yeni-kisitlama-ve-tedbirler-genelgeleri
 • Ministry of Interior (İçişleri Bakanlığı). (2020p). Duyurular, 81 ile koronavirüs salgını yeni tedbirler genelgesi (A circular to new measures of coronavirus outbreak to 81 cities). Retrieved July 5, 2021, from https://www.icisleri.gov.tr/81-ile-koronavirus-salginiyeni-tedbirler-genelgesi
 • Ministry of Education (Milli Eğitim Bakanlığı) (2020). Haberler, uzaktan eğitim sürecinin detayları (Details of distance education process). Retrieved July 5, 2021, from https://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitim-surecinin-detaylari/haber/21990/tr
 • Naghawi, H., Al Qatawneh, B., & Al Louszi, R. (2020). Evaluation of automated enforcement progam in Amman. Periodica Polytechnica Transportation Engineering. 46(4), 201- 206, https://doi.org/10.3311/PPtr.10939
 • National Safety Council. (2020, May 20). Motor vehicle fatality rates jump 14% in March despite quarantines. Retrieved October 25, 2021, from https://www.nsc.org/in-thenewsroom/motor-vehicle-fatality-rates-jump-14-in-march-despite-quarantines.
 • NSW Centre for Road Safety. (2011). How does speeding increase the chances and severity of a crash? Speeding Fact Sheet 4 of 6. Transport Roads and Traffic Authority, New South Wales Government. Retrieved October 3, 2021, from http://www.rms.nsw.gov.au/saferroadsnsw/speeding_and_crashes.pdf
 • Öztürk, O., & Karcıoğlu, Ö. (2021). Covid-19 pandemı̇sı̇ sürecı̇nde Kamu Hastaneleri TTB. Türk Tabipleri Birliği. Retrieved October 3, 2021, from https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19-rapor_6/covid19-rapor_6_Part26.pdf.
 • Qureshi, A. I., Huang, W., Khan, S., Lobanova, I., Siddiq, F., Gomez, C. R., & Suri, M. F. K. (2020). Mandated societal lockdown and road traffic accidents. Accident Analysis & Prevention, 146, 105747. https://doi.org/10.1016/j.aap.2020.105747
 • Sarman, A., & Sarman, E. (2020). Araç sürücülerindeki agresif davranişlar. Journal of PreHospital, 5(2), 119-127. Retrieved October 3, 2021, from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hod/issue/54345/723472
 • Schuman, R. (2020). INRIX U.S. National Traffic Volume Synopsis: Issue #6. Retrieved October 3, 2021, from https://inrix.com/blog/covid19-us-traffic-volume-synopsis-6/.
 • Shilling, F., & Waetjen, D. (2020, April 15). Special report (update): Impact of covid19 mitigation on numbers and costs of California traffic crashes. TRID. Retrieved October 3, 2021, from https://trid.trb.org/view/1701950.
 • Stavrinos, D., McManus, B., Mrug, S., He, H., Gresham, B., Albright, M. G., Svancara, A. M., Whittington, C., Underhill, A., & White, D. M. (2020). Adolescent driving behavior before and during restrictions related to COVID-19. Accident Analysis & Prevention, 144, 105686. https://doi.org/10.1016/j.aap.2020.105686
 • Sutherland, M., McKenney, M., & Elkbuli, A., (2020). Vehicle related injury patterns during the COVID-19 pandemic: what has changed? American Journal of Emergency Medicine, 38, 1710–1714. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.06.006
 • Taubman-Ben-Ari, O., Eherenfreund-Hager, A., & Prato, C. G. (2016). The value of self-report measures as indicators of driving behaviors among young drivers. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 39, 33–42. https://doi.org/10.1016/j.trf.2016.03.005
 • Turkish Statistical Institute (Türkiye İstatistik Kurumu). (2020a). Nüfus istatistikleri: Yıllara göre il nüfusları 2019 (Population statistics: Population of provinces by years 2019). Retrieved July 5, 2021, from https://tuikweb.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
 • Turkish Statistical Institute (Türkiye İstatistik Kurumu). (2020b). Nüfus projeksiyonları: Yıllara göre il nüfusları 2020 (Population projections: Population of provinces by years 2020). Retrieved July 5, 2021, from https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1027
 • World Health Organization. (2021). Advice for the public: Coronavirus disease (COVID-19). Retrieved October 3, 2021, from https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public
 • Yannis, G., Louca, G., Vardaki, S., & Kanellaidis, G. (2013). Why do drivers exceed speed limits. European Transport Research Review, 5(3), 165–177. https://doi.org/10.1007/s12544-013-0097-x
 • Vingilis, E., Beirness, D., Boase, P., Byrne, P., Johnson, J., Jonah, B., Mann, R. E., Rapoport, M.J., Seeley, J., Wickens, C.M., & Wiesenthal, D. L. (2020). Coronavirus disease 2019: What could be the effects on Road safety?. Accident Analysis & Prevention, 144, 105687. https://doi.org/10.1016/j.aap.2020.105687
APA DAİBASOGLU K, DÜZYOL S, ÜZÜMCÜOĞLU Y (2021). Road Traffic Safety Before and During COVID-19: Have Restrictions Reduced Fatalities?. , 49 - 64. 10.38002/tuad.962517
Chicago DAİBASOGLU Kaan,DÜZYOL Salih Gökberk,ÜZÜMCÜOĞLU Yeşim Road Traffic Safety Before and During COVID-19: Have Restrictions Reduced Fatalities?. (2021): 49 - 64. 10.38002/tuad.962517
MLA DAİBASOGLU Kaan,DÜZYOL Salih Gökberk,ÜZÜMCÜOĞLU Yeşim Road Traffic Safety Before and During COVID-19: Have Restrictions Reduced Fatalities?. , 2021, ss.49 - 64. 10.38002/tuad.962517
AMA DAİBASOGLU K,DÜZYOL S,ÜZÜMCÜOĞLU Y Road Traffic Safety Before and During COVID-19: Have Restrictions Reduced Fatalities?. . 2021; 49 - 64. 10.38002/tuad.962517
Vancouver DAİBASOGLU K,DÜZYOL S,ÜZÜMCÜOĞLU Y Road Traffic Safety Before and During COVID-19: Have Restrictions Reduced Fatalities?. . 2021; 49 - 64. 10.38002/tuad.962517
IEEE DAİBASOGLU K,DÜZYOL S,ÜZÜMCÜOĞLU Y "Road Traffic Safety Before and During COVID-19: Have Restrictions Reduced Fatalities?." , ss.49 - 64, 2021. 10.38002/tuad.962517
ISNAD DAİBASOGLU, Kaan vd. "Road Traffic Safety Before and During COVID-19: Have Restrictions Reduced Fatalities?". (2021), 49-64. https://doi.org/10.38002/tuad.962517
APA DAİBASOGLU K, DÜZYOL S, ÜZÜMCÜOĞLU Y (2021). Road Traffic Safety Before and During COVID-19: Have Restrictions Reduced Fatalities?. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi (Online), 4(2), 49 - 64. 10.38002/tuad.962517
Chicago DAİBASOGLU Kaan,DÜZYOL Salih Gökberk,ÜZÜMCÜOĞLU Yeşim Road Traffic Safety Before and During COVID-19: Have Restrictions Reduced Fatalities?. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi (Online) 4, no.2 (2021): 49 - 64. 10.38002/tuad.962517
MLA DAİBASOGLU Kaan,DÜZYOL Salih Gökberk,ÜZÜMCÜOĞLU Yeşim Road Traffic Safety Before and During COVID-19: Have Restrictions Reduced Fatalities?. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi (Online), vol.4, no.2, 2021, ss.49 - 64. 10.38002/tuad.962517
AMA DAİBASOGLU K,DÜZYOL S,ÜZÜMCÜOĞLU Y Road Traffic Safety Before and During COVID-19: Have Restrictions Reduced Fatalities?. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi (Online). 2021; 4(2): 49 - 64. 10.38002/tuad.962517
Vancouver DAİBASOGLU K,DÜZYOL S,ÜZÜMCÜOĞLU Y Road Traffic Safety Before and During COVID-19: Have Restrictions Reduced Fatalities?. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi (Online). 2021; 4(2): 49 - 64. 10.38002/tuad.962517
IEEE DAİBASOGLU K,DÜZYOL S,ÜZÜMCÜOĞLU Y "Road Traffic Safety Before and During COVID-19: Have Restrictions Reduced Fatalities?." Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi (Online), 4, ss.49 - 64, 2021. 10.38002/tuad.962517
ISNAD DAİBASOGLU, Kaan vd. "Road Traffic Safety Before and During COVID-19: Have Restrictions Reduced Fatalities?". Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi (Online) 4/2 (2021), 49-64. https://doi.org/10.38002/tuad.962517