Yıl: 2020 Cilt: 1 Sayı: 114 Sayfa Aralığı: 353 - 374 Metin Dili: Türkçe

BİST 100 ve Katılım Endekslerinin Faiz ve Döviz Kurlarıyla İlişkisinin Analizi

Öz:
Faiz getirisi elde etmek istemeyen ve şirketlerin getirisi konusunda da hassasiyetleri olan yatırımcılar için oluşturulan Katılım endekslerinin, faize karşı duyarlılıkları bu çalışmada analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında, faiz, USD/TL ve EURO/TL değişkenleri ile BİST 100(Borsa İstanbul) ve KATLM (KATILIM 30) endeksleri arasındaki ilişki, yapısal kırılmaları dikkate alan tek kırılmalı eşbütünleşme analizi ve fourier Granger nedensellik analiziyle test edilmiştir. Analiz sonucunda, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olmadığı tespit edilmiştir. USD/ TL döviz kurundan her iki endekse doğru da nedensel ilişkinin olduğu; EURO/TL döviz kurundan olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca faizden BİST 100 endeksine doğru nedensel ilişki olduğu; Katılım 30 endeksine doğru olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > İş
Sosyal > Sosyal > İktisat

Analysis of the Relation of BIST 100 and Participation Index with Interest and Exchange Rates

Öz:
In this study, the sensitivity of the participation indexes created for investors who do not want to get interest income and which are sensitive about the return of companies to interest is tried to be analyzed. Within the scope of the study, the relationship between interest, USD / TL and EURO / TL variables and BIST 100 and PARTICIPATION (PARTICIPATION 30) indexes was tested with one break cointegration analysis and fourier Granger causality analysis considering structural breaks. As a result of the analysis, it was determined that there is no cointegration relationship. While there is a causal relationship from USD / TL exchange rate to both indexes; It is observed that there is no causal relationship between EURO / TL exchange rate in both indexes. In addition, while it is determined that there is a causal relationship from interest to BIST 100 index; there is no causal relationship towards participation index.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > İş
Sosyal > Sosyal > İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖGEL S, GÖKGÖZ H (2020). BİST 100 ve Katılım Endekslerinin Faiz ve Döviz Kurlarıyla İlişkisinin Analizi. MALİYE FİNANS YAZILARI, 1(114), 353 - 374.
Chicago ÖGEL Serdar,GÖKGÖZ Halilibrahim BİST 100 ve Katılım Endekslerinin Faiz ve Döviz Kurlarıyla İlişkisinin Analizi. MALİYE FİNANS YAZILARI 1, no.114 (2020): 353 - 374.
MLA ÖGEL Serdar,GÖKGÖZ Halilibrahim BİST 100 ve Katılım Endekslerinin Faiz ve Döviz Kurlarıyla İlişkisinin Analizi. MALİYE FİNANS YAZILARI, vol.1, no.114, 2020, ss.353 - 374.
AMA ÖGEL S,GÖKGÖZ H BİST 100 ve Katılım Endekslerinin Faiz ve Döviz Kurlarıyla İlişkisinin Analizi. MALİYE FİNANS YAZILARI. 2020; 1(114): 353 - 374.
Vancouver ÖGEL S,GÖKGÖZ H BİST 100 ve Katılım Endekslerinin Faiz ve Döviz Kurlarıyla İlişkisinin Analizi. MALİYE FİNANS YAZILARI. 2020; 1(114): 353 - 374.
IEEE ÖGEL S,GÖKGÖZ H "BİST 100 ve Katılım Endekslerinin Faiz ve Döviz Kurlarıyla İlişkisinin Analizi." MALİYE FİNANS YAZILARI, 1, ss.353 - 374, 2020.