Yıl: 2021 Cilt: 27 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 521 - 525 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/dentalsci.2020-78274 İndeks Tarihi: 28-11-2021

Bilateral Fusion of Maxillary First Premolar andImpacted Supernumerary Teeth, Combined with Dens Evaginatus

Öz:
Fusion is a developmental dental anomaly in which asingle large tooth is formed from the germs of two normally adjacentteeth. The incidence of fused teeth is 0.1-0.3% in the permanent and0.5-2.5% in the primary dentition, and fusion is usually unilateral. Anot her dental developmental anomaly, dens evaginatus, is defined as anaccessory tubercle, consisting of enamel, dentine, and pulp. A 17-year old female patient was referred to our clinic with a complaint of painand swelling in the maxilla bilateral premolar regions. After the eva luation of clinical, two, and three-dimensional radiological findings,bilateral complete and incomplete fusion of the maxillary first premo lar and impacted supernumerary teeth was diagnosed, which is a rarecondition. Also, the left impacted supernumerary tooth had another de velopmental anomaly, dens evaginatus, that makes the case more inte resting. Treatment options were recommended to the patient, whorequested the extraction of the teeth, and the relevant teeth were ext racted. Careful clinical and radiographic examinations should be per formed for the diagnosis and treatment of fusion that may causefunctional and esthetic problems.
Anahtar Kelime:

Dens Evaginatus ile Maksiller Birinci Premolar ve Gömülü Süpernümerer Dişlerin İki Taraflı Füzyonu

Öz:
Füzyon, normal olarak bitişik 2 dişin germlerinden tek 1büyük dişin oluştuğu gelişimsel bir diş anomalisidir. Füzyonludişlerin insidansı, daimi dişlerde %0,1-0,3; süt dişlerinde ise %0,5-2,5aralığında olup, füzyon genellikle tek taraflıdır. Başka bir diş gelişimsel anomalisi olan dens evaginatus, mine, dentin ve pulpadanoluşan bir aksesuar tüberkül olarak tanımlanır. On yedi yaşında kadınhasta maksilla bilateral premolar bölgelerde ağrı ve şişlik şikâyeti ilekliniğimize başvurdu. Klinik, 2 ve 3 boyutlu radyolojik bulgularındeğerlendirilmesi sonucunda, nadir olarak görülen maksiller birincipremolar ve gömülü süpernümerer dişlerin bilateral füzyonu tespitedildi. Ayrıca soldaki süpernümerer dişte, başka bir gelişimselanomali olan dens evaginatus mevcuttu. Dişlerin çekimini talep edenhastaya tedavi seçenekleri önerildi ve ilgili dişlerin çekimi yapıldı.Fonksiyonel ve estetik sorunlara neden olabilecek füzyonun tanı ve tedavisi için dikkatli klinik ve radyografik incelemeler yapılmalıdır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Tarasingh P, Balaji K. Gemination in primary teeth - a report of two clinical cases. Ann Essences Dent. 2010;2(2):48-51. [Crossref]
 • 2. Tomizawa M, Shimizu A, Hayashi S, Noda T. Bilateral maxillary fused primary incisors accompanied by succedaneous supernumerary teeth: report of a case. Int J Paediatr Dent. 2002;12(3):223-7. [Crossref] [PubMed]
 • 3. Akay G, Ispir NG, Haroglu D, Gungor K, Alkurt MT. Frequency and distribution of fusion and gemination in permanent dentition : Clinical and radiological study. Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2020;26(3):348-53. [Crossref]
 • 4. Saxena A, Pandey RK, Kamboj M. Bilateral fusion of permanent mandibular incisors: a case report. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2008;26 Suppl 1:S32-3. [PubMed]
 • 5. Chalakkal P, Thomas AM. Bilateral fusion of mandibular primary teeth. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2009;27(2):108-10. [Crossref] [PubMed]
 • 6. Guimarães Cabral LA, Firoozmand LM, Dias Almeida J. Double teeth in primary dentition: report of two clinical cases. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008;13(1):E77-80. [PubMed]
 • 7. Caceda JH, Creath CJ, Thomas JP, Thornton JB. Unilateral fusion of primary molars with the presence of a succedaneous supernumerary tooth: case report. Pediatr Dent. 1994;16(1):53-5. [PubMed]
 • 8. Beltes P, Huang G. Endodontic treatment of an unusual mandibular second molar. Endod Dent Traumatol. 1997;13(2):96-8. [Crossref] [PubMed]
 • 9. Türkaslan S, Gökçe HS, Dalkız M. Esthetic rehabilitation of bilateral geminated teeth: a case report. Eur J Dent. 2007;1(3):188-91. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 10. Chen JW, Huang GT, Bakland LK. Dens evaginatus: Current treatment options. J Am Dent Assoc. 2020;151(5):358-67. [Crossref] [PubMed]
 • 11. Chipashvili N, Vadachkoria D, Beshkenadze E. Gemination or fusion? - challenge for dental practitioners (case study). Georgian Med News. 2011;(194):28-33. [PubMed]
 • 12. Akay G, Özdede M, Güngör K. An evaluation of mesiodentes: a retrospective study with cone-beam computed tomography. Selcuk Dent J. 2018;5:203-11. [Link]
APA DERE K, ÖZDEDE M, ŞİBE Ç (2021). Bilateral Fusion of Maxillary First Premolar andImpacted Supernumerary Teeth, Combined with Dens Evaginatus. , 521 - 525. 10.5336/dentalsci.2020-78274
Chicago DERE Kadriye Ayça,ÖZDEDE Melih,ŞİBE Çağatay Bilateral Fusion of Maxillary First Premolar andImpacted Supernumerary Teeth, Combined with Dens Evaginatus. (2021): 521 - 525. 10.5336/dentalsci.2020-78274
MLA DERE Kadriye Ayça,ÖZDEDE Melih,ŞİBE Çağatay Bilateral Fusion of Maxillary First Premolar andImpacted Supernumerary Teeth, Combined with Dens Evaginatus. , 2021, ss.521 - 525. 10.5336/dentalsci.2020-78274
AMA DERE K,ÖZDEDE M,ŞİBE Ç Bilateral Fusion of Maxillary First Premolar andImpacted Supernumerary Teeth, Combined with Dens Evaginatus. . 2021; 521 - 525. 10.5336/dentalsci.2020-78274
Vancouver DERE K,ÖZDEDE M,ŞİBE Ç Bilateral Fusion of Maxillary First Premolar andImpacted Supernumerary Teeth, Combined with Dens Evaginatus. . 2021; 521 - 525. 10.5336/dentalsci.2020-78274
IEEE DERE K,ÖZDEDE M,ŞİBE Ç "Bilateral Fusion of Maxillary First Premolar andImpacted Supernumerary Teeth, Combined with Dens Evaginatus." , ss.521 - 525, 2021. 10.5336/dentalsci.2020-78274
ISNAD DERE, Kadriye Ayça vd. "Bilateral Fusion of Maxillary First Premolar andImpacted Supernumerary Teeth, Combined with Dens Evaginatus". (2021), 521-525. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2020-78274
APA DERE K, ÖZDEDE M, ŞİBE Ç (2021). Bilateral Fusion of Maxillary First Premolar andImpacted Supernumerary Teeth, Combined with Dens Evaginatus. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 27(3), 521 - 525. 10.5336/dentalsci.2020-78274
Chicago DERE Kadriye Ayça,ÖZDEDE Melih,ŞİBE Çağatay Bilateral Fusion of Maxillary First Premolar andImpacted Supernumerary Teeth, Combined with Dens Evaginatus. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 27, no.3 (2021): 521 - 525. 10.5336/dentalsci.2020-78274
MLA DERE Kadriye Ayça,ÖZDEDE Melih,ŞİBE Çağatay Bilateral Fusion of Maxillary First Premolar andImpacted Supernumerary Teeth, Combined with Dens Evaginatus. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.27, no.3, 2021, ss.521 - 525. 10.5336/dentalsci.2020-78274
AMA DERE K,ÖZDEDE M,ŞİBE Ç Bilateral Fusion of Maxillary First Premolar andImpacted Supernumerary Teeth, Combined with Dens Evaginatus. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2021; 27(3): 521 - 525. 10.5336/dentalsci.2020-78274
Vancouver DERE K,ÖZDEDE M,ŞİBE Ç Bilateral Fusion of Maxillary First Premolar andImpacted Supernumerary Teeth, Combined with Dens Evaginatus. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2021; 27(3): 521 - 525. 10.5336/dentalsci.2020-78274
IEEE DERE K,ÖZDEDE M,ŞİBE Ç "Bilateral Fusion of Maxillary First Premolar andImpacted Supernumerary Teeth, Combined with Dens Evaginatus." Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 27, ss.521 - 525, 2021. 10.5336/dentalsci.2020-78274
ISNAD DERE, Kadriye Ayça vd. "Bilateral Fusion of Maxillary First Premolar andImpacted Supernumerary Teeth, Combined with Dens Evaginatus". Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 27/3 (2021), 521-525. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2020-78274