Yıl: 2005 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 31 - 35 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Aydın'da bir merkez sağlık ocağı bölgesinde form 005-gebe-lohusa izleme fişlerinin değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmada, Aydın’daki bir merkez sağlık ocağının 2000 yılına ait Gebe-Lohusa İzleme Fişlerindeki kayıtların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı bir hizmet araştırmasıdır. Sağlık ocağı bölgesinden rastgele seçilen 184 adet form değerlendirilmiştir. Bulgular: Doldurulma oranı en çok olan bölüm %96.7 ile “gebelik sonucu” ve en az olan ise %17.4 ile “kadınların pelvis durumu” değişkenleridir. Gebe kadınların yaş ortalaması 26.61±5.35 yıl; %7.1’i 15-19 yaş grubundadır. Gebe kadınların ortalama ilk evlilik yaşı 21.53±3.79 yıl, ilk gebelik yaşı 22.38±3.89 yıl, gebelik sayısı 2.07±1.20, canlı doğum sayısı 1.20±0.85’dir. Bu gebeliklerinde, ilk tespit haftası 18.19± 8.91 ve toplam izleme sayısı 4.54± 2.10’dur. Lohusaların ilk izlem günü ve izlem sayısı ortalamaları, 14.25±16.34, 2.10±0.87’dir. Gebelik öncesi kadınların altısı (%3.3) RIA, biri (%0.5) hap, sekizi (%4.3) kondom ve sekizi (%4.3) geri çekme yöntemi ile korunmaktaydı. Gebelerin %75.5’inde TT1 ve %70.1’inde TT2 aşısı bulunmaktaydı. Gebelerin %44.8’i gebelik ve lohusalık dönemlerinde en az bir kez evde bulunamamıştır. Sonuç: Çalışmanın yapıldığı sağlık ocağı bölgesinde kadınları evde bulamama sorunu yaşanmaktadır. Dolayısıyla, gebelik tespiti Sağlık Bakanlığı’nca önerilen 12. haftadan sonra yapılabilmekte ve en az altı izleme sayısına ulaşılamamaktadır. TT1 ve TT2 oranları yüksektir. Kurumun adolesan gebelik, aile planlaması yöntem başarısızlığı ve evde bulamama sorunlarının nedenlerini ve çözümlerini incelemesi gerektiği düşünülmüştür.
Anahtar Kelime: Sağlık ocakları Aydın Doğum öncesi bakım Türkiye Gebelik Lohusalık dönemi

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları

Assessment of pregnancy-puerperium evaluation forms of a central health center in Aydın province

Öz:
Objective: The objective of the current study was to assess the year 2002 records of the Pregnancy-Puerperium Evaluation Forms of one of central health centers in Aydın province. Material and Method: It was a descriptive study. Randomly selected 184 forms from the health center area were assessed. Results: The most filled area of the form was “the result of the pregnancy” (%96.7) and the least was the pelvic assessment (17.4%). Mean age was 26.61±5.35 years; 7.1% were in 15-19 years age group. Means were 21.53±3.79 years for first marriage, 22.38±3.89 years for first pregnancy, 2.07±1.20 for pregnancies, and 1.20±0.85 for alive deliveries. Mean of first visit 18.19± 8.91 week, mean of total controls was 4.54± 2.10. There were 6(3.3%) women used intrauterine device, 1(0.5%) used oral contraceptives, 8(4.3%) used condom, 8(4.3%) preferred coitus interrupters before pregnancy. The rations of TT1 and TT2 were 75.5% and 70.1%. At least one time, 44.8% of pregnant women could not be found at home during the visit. Conclusion: There was a problem that women could not be found at home during the visit. So, the first visit could be performed after 12th weeks of pregnancy and visited for at least six times, as offered by Ministry of Health. The ratios of TT1 and TT2 were high. It was thought that the health center should assess the reasons and the solutions on the problems, namely failure of family planning methods, adolescent pregnancy and being not at home during the visits.
Anahtar Kelime: Aydın Prenatal Care Turkey Pregnancy Postpartum Period Community Health Centers

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. DİE, Nüfus ve Demografik Göstergeler. (3 Kasım 2004 tarihli ulaşım). URL ulaşım: www.die.gov.tr/tkba/istatistikler1.htm
 • 2. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 1998, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, 1999.
 • 3. Bertan M, Çüler Ç.(eds) Halk Sağlığı (Temel Bilgiler), Birinci baskı, Ankara, Güneş Kitabevi Ltd.Şti., 1995.
 • 4. WHO, UNICEF, Antenatal Care in Developing Countries: Promises, achievements amd missed oppurtunities. An analyzes of trend, levels and differentials, 1990-2001, 2003, Geneva.
 • 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Veri Toplama ve Bildirim Formları Kullanım Kılavuzu Döküm Sürümü 3.0 Doküman Referans No: REF/SES/I-05/033 15/11/1996 Sağlık Enformasyon Sistemleri Bölümü Sağlık projesi genel Koordinatörlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara, 1996.
 • 6. Ağrıdağ G, Alparslan ZN, Apan E. Doğum öncesi bakım hizmetlerinde gebe-lohusa izleme fişi (GİF) bilgilerinin değerlendirilmesi(I): Bilgilerin yeterliliği. IV. Halk Sağlığı Kongresi, Didim, 1994, Kongre Kitabı: 250-252.
 • 7. Yurdakök K. Genişletilmiş Bağışıklama Programına (GBP) Global Bakış. Katkı Pediatri Dergisi 1994; 15: 1-2
 • 8. TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2000 Yılı İstatistik Yıllığı (Tablo 45). (3 Kasım 2004 tarihli ulaşım). URL ulaşım: http://www.saglik.gov.tr/extras/istatistikler/temel2000/106.htm
 • 9. TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2000 Yılı İstatistik Yıllığı (Tablo 36). (3 Kasım 2004 tarihli ulaşım). URL ulaşım: http://www.saglik.gov.tr/extras/istatistikler/temel2002/78.htm
 • 10. WHO, Iron Deficiency Anaemia: Assessment, Prevention and Control: A guide for Programme Managers, WHO/NHD.01.3, 2001, Geneva.
 • 11. Hyder SZ, Persson LA, Chowdhury M, Lonnerdal B, Ekstrom EC. Anaemia and iron deficiency during pregnancy in rural Bangladesh. Public Health Nutr. 2004 Dec; 7(8): 1065-1070.
 • 12. Massot C, Vanderpas J. A survey of iron deficiencyanaamia during pregnancy in Belgium: analysis of routine hospital laboratory data in Mons. Acta Clin Belg. 2003 May-Jun; 58(3): 169-177.
APA OKYAY P, GEMALMAZ A, BESER E, Basak O, DOYURAN E (2005). Aydın'da bir merkez sağlık ocağı bölgesinde form 005-gebe-lohusa izleme fişlerinin değerlendirilmesi. , 31 - 35.
Chicago OKYAY Pınar,GEMALMAZ AYFER,BESER ERDAL,Basak Okay,DOYURAN Eyüp S. Aydın'da bir merkez sağlık ocağı bölgesinde form 005-gebe-lohusa izleme fişlerinin değerlendirilmesi. (2005): 31 - 35.
MLA OKYAY Pınar,GEMALMAZ AYFER,BESER ERDAL,Basak Okay,DOYURAN Eyüp S. Aydın'da bir merkez sağlık ocağı bölgesinde form 005-gebe-lohusa izleme fişlerinin değerlendirilmesi. , 2005, ss.31 - 35.
AMA OKYAY P,GEMALMAZ A,BESER E,Basak O,DOYURAN E Aydın'da bir merkez sağlık ocağı bölgesinde form 005-gebe-lohusa izleme fişlerinin değerlendirilmesi. . 2005; 31 - 35.
Vancouver OKYAY P,GEMALMAZ A,BESER E,Basak O,DOYURAN E Aydın'da bir merkez sağlık ocağı bölgesinde form 005-gebe-lohusa izleme fişlerinin değerlendirilmesi. . 2005; 31 - 35.
IEEE OKYAY P,GEMALMAZ A,BESER E,Basak O,DOYURAN E "Aydın'da bir merkez sağlık ocağı bölgesinde form 005-gebe-lohusa izleme fişlerinin değerlendirilmesi." , ss.31 - 35, 2005.
ISNAD OKYAY, Pınar vd. "Aydın'da bir merkez sağlık ocağı bölgesinde form 005-gebe-lohusa izleme fişlerinin değerlendirilmesi". (2005), 31-35.
APA OKYAY P, GEMALMAZ A, BESER E, Basak O, DOYURAN E (2005). Aydın'da bir merkez sağlık ocağı bölgesinde form 005-gebe-lohusa izleme fişlerinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(1), 31 - 35.
Chicago OKYAY Pınar,GEMALMAZ AYFER,BESER ERDAL,Basak Okay,DOYURAN Eyüp S. Aydın'da bir merkez sağlık ocağı bölgesinde form 005-gebe-lohusa izleme fişlerinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12, no.1 (2005): 31 - 35.
MLA OKYAY Pınar,GEMALMAZ AYFER,BESER ERDAL,Basak Okay,DOYURAN Eyüp S. Aydın'da bir merkez sağlık ocağı bölgesinde form 005-gebe-lohusa izleme fişlerinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, 2005, ss.31 - 35.
AMA OKYAY P,GEMALMAZ A,BESER E,Basak O,DOYURAN E Aydın'da bir merkez sağlık ocağı bölgesinde form 005-gebe-lohusa izleme fişlerinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2005; 12(1): 31 - 35.
Vancouver OKYAY P,GEMALMAZ A,BESER E,Basak O,DOYURAN E Aydın'da bir merkez sağlık ocağı bölgesinde form 005-gebe-lohusa izleme fişlerinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2005; 12(1): 31 - 35.
IEEE OKYAY P,GEMALMAZ A,BESER E,Basak O,DOYURAN E "Aydın'da bir merkez sağlık ocağı bölgesinde form 005-gebe-lohusa izleme fişlerinin değerlendirilmesi." İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12, ss.31 - 35, 2005.
ISNAD OKYAY, Pınar vd. "Aydın'da bir merkez sağlık ocağı bölgesinde form 005-gebe-lohusa izleme fişlerinin değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12/1 (2005), 31-35.