Yıl: 2005 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 181 - 206 Metin Dili: Türkçe

Öğretmenin Sahip Olması Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Öğretimi

Öz:
Ülkemizde, öğretmenin sahip olması gereken bilgiler konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde bu bilgilerin; "alan bilgisi", "öğretmenlik meslek bilgisi" ve "genel kültür bilgisi" olarak üç grupta ele alındığı görülmektedir. Ancak, son yıllarda bunlara, en az bu üç bilgi kadar önemli, öğretmenin sahip olması gereken dördüncü bir bilgi, "alan öğretimi bilgisi" eklenerek, öğretmen yetiştirme programlarında bu bilginin kazandırılması yönünde derslere yer verilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada ilk olarak, alan öğretimi bilgisinin ortaya çıkışı ve çeşitli araştırmacıların bu konudaki tanımlamaları verilmiştir. Daha sonra, alan öğretimi bilgisinin elemanları ve gelişim modelleri açıklanmış ve alan öğretimi bilgisi konusunda literatürdeki çalışmalara ait örneklere yer verilmiştir. Son olarak da ülkemizde hem aday öğretmenlerin, hem de meslekteki öğretmenlerin alan öğretimi bilgilerinin gelişiminin sağlanması ve bu gelişimin sürekliliğinin korunması açısından neler yapılması gerektiği konusunda önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelime: öğretmen eğitimi mesleki bilgi öğretmen adayları alan öğretmenleri öğretmenlik pedagojik bilgi

The Forth Knowledge Domain a Teacher Should Have: The Pedagogical Content Knowledge

Öz:
When the studies carried out about the areas of knowledge that a teacher should have are examined, three categories are found as: "content knowledge", "pedagogical knowledge", and "general cultural knowledge" in our counery. But in the recent years, a forth knowledge area called the "pedagogical content (PCK)" which is as significant as the other three knowledge areas is introduced and the courses have been started for the acquisition of this knowledge in teacher training programs. in this study, first, the emergence of the PCK and the definitions made by various researchers are presented. Second, the elements of the PCK and the development models areexplained. Third, the samples of the studies condueted on the PCK in the literature are reviewed. Finally, suggestions are made about how to develop pre-service and in-service teachers' PCK and to kcep the continuity of this knowledge.
Anahtar Kelime: field teachers teaching profession pedagogical knowledge teacher education prospective teachers professional knowledge

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Bibliyografik
 • Appleton, K., & Kindt, I. (1999, March). How do beginning elementary teachers cope with science: Developmnet of pedagogical content knowledge in science. Paper presented at the annual meeting of the National Associaton for Research in Science Teaching, Boston.
 • Ayaş, A. Çepni, S. Johnson, D. & Turgut, F. (1997). Kimya öğretimi. Ankara: YÖK Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • Baytekin, Ç. (2001). Ne niçin neden öğreniyoruz ve öğretiyoruz?. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyükkaragöz, S. & Çivi, C. (1999). Genel öğretim metotları, İstanbul: Beta.
 • Carpenter, T. P., Fennema, E., Peterson, P. L., & Carey, D. A. (1988). Teachers' pedagogical content knowledge of students' problem solving in elementary artihmetic. Journal for Research in Mathematics Education, 19, 385-401.
 • Clermont, C, Krajcik, J. S., & Borko, H. (1993). The influence of intensive ın-service workshop on pedagogical content knowledge growth among novice chemical demonstrators. Journal of Research in Science Teaching, 30 (1), 21-43.
 • Gochran, K.F., DeRuiter, J., & King, R. (1993) Pedagogical content knowing: An integrative model for teacher preparation. Journal of Teacher Education, 44, 263-272.
 • Cochran, K.F. (1997). Pedagogical content knowledge: Teachers' integration of subject matter, pedagogy, students, and learning environments. In Sherwood, R. (Ed.), Research matters... To the science teacher (2nd Ed.). Manhattan, KS: NARST .
 • de Jong,,O. (1997). The pedagogical content knowledge of prospective and experienced chemistry teachers: A comparative study. Paper presented at NARST Annual Meeting, Chicago.
 • de Jong, O. (2000). How to teach the concept of heat of reaction: a study of prospeetive teachers' initial idea. chemistry education. Research and Practice in Europe, 1 (1), 91-96.
 • Foss, D. H., & Kleinsasser, R. C. (1996). Preservice elementary teachers' views of pedagogical and mathematical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 12,429-442.
 • Gess-Newsome, J. (1999). Pedagogical content knowledge: an introduction and orientation. In J. Gess-Newsome & N. Lederman (Eds.), Examining pedagogical content knowledge (pp. 3-17). Dordrecht: Kluwer.
 • Gudmundsdottir, S. (1995). The narrative nature of pedagogical content" knowledge. In H. McEwan & K. Egan (Eds.), Narrative in teaching, learning and research (pp. 24-38). New York: Teachers College Press.
 • Hesapçıoğlu, M. (1998). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Beta.
 • Jenkins, J. M., & Veal, M. L., (2002) Preservice teachers' PCK development during peer coaching. Journal of Teaching in Physical Education, 22, 49-68.
 • Jones, M. G., Carter, G., & Rua, M. J. (1999). Children's concepts : Tools for transforming science teachers' knowledge. Science Education, 83, 544-557.
 • Karakoç, Ö. (2003). Kimya öğretmen adaylarının elektrokimya konularındaki alan eğitimi bilgilerinin gelişimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Lynn, S. (2002). Pedagogical content knowledge for teachers. Teaching Elementary Physical Education, 13 (3), 6.
 • Magnusson, S., Borko, H., Krajcik, J. S., & Layman, J. W. (1992, March). The relationship between teacher content and pedagogical content knowledge and student knowledge of heat energy and temperature. Paper presented at NARST Annual Meeting, Boston, Massachussetes. (ERIC Document Reproduction Service No.ED38S43S).
 • Magnusson, S., Borko, H. & Krajcik, J. S. (1994, March). Teaching complex subject matter in science: insights from an analysis of pedagogical content knowledge. Paper presented at NARST Annual Meeting, Anaheim, CA. (ERIC Document Reproduction Service No ED390715).
 • Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources, and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In J. Gess-Newsomc & N. Lederman (Eds.), Examining pedagogical content knowledge (pp. 95- 132). Dordrecht: Kluwer.
 • Mapolelo, D. C. (1999). Do preservice primary teachers who excel in mathematic become good mathematics teachers? Teaching and Teacher Education, 15, 715-725.
 • Mohr, D., & Townsend, J. S. (2002). Using comrehensive teaching models to enhance pedagogical content knowledge. Teaching Elementary Physical Education, 13 (4), 32.
 • Nakiboglu, C, & Karakoç, O. (2001, September). A case study of preservice chemistry teachers' pedagogical content knowledge about practical work. Paper Presented at European Conference on Educational Research (ECER), Lille, France.
 • Ozden, Y. (2000). Ogrenme ve b'grctme. Ankara: Pegem A.
 • Penso, S. (2002). Pedagogical content knowledge: how do student teachers identfy and describe the causes of their pupils' learning difficulties. Asia Pasific Journal of Teacher Education, 30(1), 25-37.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-15.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57, 1-22.
 • Smith, R. G. (1999). Piecing it together: Student teachers building their repertoires in primary science. Teaching and Teacher Education, 15, 301-314.
 • Tamir, P. (1988), Subject matter and related pedagogical knowledge in teacher education. Teaching and Teacher Education, 4 (2), 99-110.
 • van Driel, J. H., Verloop, N., & de Vos, W. (1998). Developing science teachers' pedagogical content knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 35, 673-695.
 • van Driel, Jan H., & de Jong, O. (1999, March). The development of preservice chemistry teachers' pedagogical content knowledge. Paper presented at NARST Annual Meeting, Boston.
 • van Dricl, J. H., de Jong, O., & Verloop, N. (2002). The development of preservice chemistry teachers' pedagogical content knowledge, Science Education, 86, 572-519.
 • Veal, W.R. (1998, April). The evaluation of pedagogical content knowledge in prospective chemistry teachers. Paper presented at NARST Annual Meeting, San Diego.
 • Veal, W. R., Tippins, D., & Bell, J. (1998, April). The evaluation of pedagogical content knowledge in prospective physics teachers. Paper presented at NARST Annual Meeting, San Diego.
 • Watson, S. B., & James, L. (1997, March). The effect of the addition of a practicum experience to an elementary science methods course. Paper Presented at the NARST Annual Meeting, Oak Park, Illinois.
APA NAKİBOĞLU C, KARAKOÇ TOPAL Ö (2005). Öğretmenin Sahip Olması Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Öğretimi. , 181 - 206.
Chicago NAKİBOĞLU CANAN,KARAKOÇ TOPAL ÖZLEM Öğretmenin Sahip Olması Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Öğretimi. (2005): 181 - 206.
MLA NAKİBOĞLU CANAN,KARAKOÇ TOPAL ÖZLEM Öğretmenin Sahip Olması Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Öğretimi. , 2005, ss.181 - 206.
AMA NAKİBOĞLU C,KARAKOÇ TOPAL Ö Öğretmenin Sahip Olması Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Öğretimi. . 2005; 181 - 206.
Vancouver NAKİBOĞLU C,KARAKOÇ TOPAL Ö Öğretmenin Sahip Olması Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Öğretimi. . 2005; 181 - 206.
IEEE NAKİBOĞLU C,KARAKOÇ TOPAL Ö "Öğretmenin Sahip Olması Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Öğretimi." , ss.181 - 206, 2005.
ISNAD NAKİBOĞLU, CANAN - KARAKOÇ TOPAL, ÖZLEM. "Öğretmenin Sahip Olması Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Öğretimi". (2005), 181-206.
APA NAKİBOĞLU C, KARAKOÇ TOPAL Ö (2005). Öğretmenin Sahip Olması Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(1), 181 - 206.
Chicago NAKİBOĞLU CANAN,KARAKOÇ TOPAL ÖZLEM Öğretmenin Sahip Olması Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 5, no.1 (2005): 181 - 206.
MLA NAKİBOĞLU CANAN,KARAKOÇ TOPAL ÖZLEM Öğretmenin Sahip Olması Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.5, no.1, 2005, ss.181 - 206.
AMA NAKİBOĞLU C,KARAKOÇ TOPAL Ö Öğretmenin Sahip Olması Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2005; 5(1): 181 - 206.
Vancouver NAKİBOĞLU C,KARAKOÇ TOPAL Ö Öğretmenin Sahip Olması Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2005; 5(1): 181 - 206.
IEEE NAKİBOĞLU C,KARAKOÇ TOPAL Ö "Öğretmenin Sahip Olması Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Öğretimi." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5, ss.181 - 206, 2005.
ISNAD NAKİBOĞLU, CANAN - KARAKOÇ TOPAL, ÖZLEM. "Öğretmenin Sahip Olması Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Öğretimi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 5/1 (2005), 181-206.