Yıl: 2004 Cilt: 6 Sayı: 3-4 Sayfa Aralığı: 115 - 130 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Polis ve Profesyonellik

Öz:
Profesyonelleşme süreci modern toplumların temel özelliklerinden birisidir.20. yüzyılda polislik dahil olmak üzere tüm meslekler profesyonel statü kazanma arzusu içinde olmuştur. Bu çalışmanın temel amacı Türk polisinin profesyonelleşme düzeyi ile ilgili genel bir değerlendirme yapmaktır. Bunu gerçekleştirmek için öncelikle profesyonellik konusuna kısaca değinilmekte ve ardından profesyonel meslek ölçütleri geliştirilmektedir. Oluşturulan bu temel kriterler çerçevesinde de Türk polisinde eksik olan profesyonel özellikler belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, profesyonel meslek örgütünün bulunmaması, sistematik ve uzmanlığa dayalı mesleki bilgi yetersizliği ile mesleki özerkliğin olmaması Türk polisinin profesyonelleşmesini güçleştirmektedir.
Anahtar Kelime: profesyonelleşme polis özerklik yeterlilik meslek örgütleri

Konular: Tarih Sosyal Çalışma Kültürel Çalışmalar Sanat

Police and Professionalism

Öz:
The process of professionalization has been a major development in modern societies. In the 20th Century all occupations, including police, wished to gain a professional status. This study attempts to make some general assessments on the level of professionalism in the Turkish police. In doing so, the nature of professionalism is briefly examined and the defining characteristics of professions are explored. On the basis of these characteristics the paper seeks to identify what professional characteristics are missing. Finally it is argued that the nonexistence of professional association, lack of systematically obtained specialized knowledge, inadequate professional autonomy due to political and legal impediments result in low level of professionalism in the Turkish police.
Anahtar Kelime: police autonomy proficiency professional associations professionalization

Konular: Tarih Sosyal Çalışma Kültürel Çalışmalar Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Bibliyografik
  • Aydın, I. ve Aydın, E., (2000), Polis Meslek Etiği, Ankara: EGM Barber, B., (1996), "Meslekler Sosyolojisinde Bazı Sorunlar", (Çev. Z. Cirhinli- oğlu) Meslekler ve Sosyoloji, Ankara: Gündoğan Yayınları. Bellis, C, (2000), "Professions in Society", Australian Actuarial Journal, C. 6(1), pp.1-32. Cerrah, I. ve Eryılmaz, M. B., (Der.), (2001), Avrupa Polis Etiği Yönetmeliği ve Açıklayıcı Notlar, Ankara: Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Yayınları. Chackerian, R., (1974), "Police Professionalism and Citizen Evaluations: A Preliminary Look", Public Administration Review, March-April, pp.141-148. Emsley, C, (2000), "The Policeman as Worker: A Comparative Survey", International Review of Social History, C. 45, pp.89-110. Evetts, J., (2003), "The Sociological Analysis of Professionalism" International Sociology, C. 18 (2), pp.395-415. Evetts, J. ve Dingwall, R., (2002), "Professional Occupations in the UK and Europe: Legitimation and Govemmentality", International Review of Sociology, C. 12 (2),pp.l59-171. Freidson, E. (1994), Professionalism Reborn: Theory, Prophecy and Policy, Polity Press. Göksu, Turkut (2002), "Türkiye'de Yönetim Anlayışı ve Polis Davranışı", Türkiye'de Devlet, Toplum ve Polis, Çevik, H. H. Ve T. Göksu (eds), Ankara: Seçkin, ss.69-90. Gültekin, Recep ve Özcan, Yusuf Ziya, (1999), "Türkiye'de Polis ve Politika İlişkisi", Polis Bilimleri Dergisi, C. 1 (4), ss.69-93. Huntington, S., (1957), The Soldier and the State, Cambridge: Harvard Univiversity Press, aktaran Linden, R. (2003) ve RAND (2003). Kelling, G. L. ve Moore, Mark H., (1988), The Evolving Strategy of Policing, http://www.ksg.harvard.edu/criminaljustice/publications/pop4.pdf Linden, R., (2003), Professions, Professionalism, and the Military, (http://www.cda-acd.forces.gc.ca/cfli/engraph/research/pdf/61.pdf) RAND (2003), The Luster in the Badge: Law Enforcement Professionalism and the LAPD, (http://www.rand.org/publications/MR/MR1745/MR1745.ch2.pdf) Ritzer, G., (1975), "Professionalization, Bureaucratization and Rationalization: The Views of Max Weber", Social Forces, C. 53 (4), pp.627-634. Roberg, R. vd., (2000), Police & Society, 2. baskı, Los Angeles: Roxbury. Rueschemeyer, D., (1986), "Comparing Legal Professions Cross-nationally:From a professions-centered to a State-centered Approach", American Bar Foundation Research Journal, pp. 415-446. Savage, S. P., Charman, S., Cope, S., (1996), "Police Governance, The Association of Chief Police Officers and Constitutional Change", Public Policy and Administration C. 11 (2) Summer, pp.92-106. Staufenberger, Richard A., (1977), "Professionalization of the Police: Efforts and Obstacles", Public Administration Review, November-December. Stone A. R ve DeLuca, S. M., (1985), Police Administration, New Jersey: Prentice-Hall. Walker, S., (2003), "The New Paradigm of Police Accountability", Saint Louis University Public Law Review, C. 22 (3), pp.3-52. Yılmaz, H., (2003), Aynasızdan Polise Yol Haritası, Ankara:Atlas Kitapçılık.
APA SÖZEN S (2004). Polis ve Profesyonellik. , 115 - 130.
Chicago SÖZEN SÜLEYMAN Polis ve Profesyonellik. (2004): 115 - 130.
MLA SÖZEN SÜLEYMAN Polis ve Profesyonellik. , 2004, ss.115 - 130.
AMA SÖZEN S Polis ve Profesyonellik. . 2004; 115 - 130.
Vancouver SÖZEN S Polis ve Profesyonellik. . 2004; 115 - 130.
IEEE SÖZEN S "Polis ve Profesyonellik." , ss.115 - 130, 2004.
ISNAD SÖZEN, SÜLEYMAN. "Polis ve Profesyonellik". (2004), 115-130.
APA SÖZEN S (2004). Polis ve Profesyonellik. Polis Bilimleri Dergisi, 6(3-4), 115 - 130.
Chicago SÖZEN SÜLEYMAN Polis ve Profesyonellik. Polis Bilimleri Dergisi 6, no.3-4 (2004): 115 - 130.
MLA SÖZEN SÜLEYMAN Polis ve Profesyonellik. Polis Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3-4, 2004, ss.115 - 130.
AMA SÖZEN S Polis ve Profesyonellik. Polis Bilimleri Dergisi. 2004; 6(3-4): 115 - 130.
Vancouver SÖZEN S Polis ve Profesyonellik. Polis Bilimleri Dergisi. 2004; 6(3-4): 115 - 130.
IEEE SÖZEN S "Polis ve Profesyonellik." Polis Bilimleri Dergisi, 6, ss.115 - 130, 2004.
ISNAD SÖZEN, SÜLEYMAN. "Polis ve Profesyonellik". Polis Bilimleri Dergisi 6/3-4 (2004), 115-130.