Yıl: 2021 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 749 - 760 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.30798/makuiibf.800405 İndeks Tarihi: 29-07-2022

EXCHANGE RATE DETERMINATION BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THE TURKISH CASE

Öz:
Artificial Neural Networks as one of the Artificial Intelligence applications, which is the leading candidate for the greatest innovation of the century, has been started to be used in solving the complex problems of the economy for a while. Among them, predicting the exchange rate is one of the utmost important complex issues to be determined especially for the small open economies, such as Turkey, where the changes in exchange rate influence all the other variables in the economy, from macro variables to microones. This paper aims to analyze the exchange rate determination between Turkish Lira and American Dollar by using Artificial Neural Networks through the Monetarist Model. As a result, very close results to the real values were obtained. It can be said that although in exchange rate estimation both Artificial Neural Networks -Levenberg Marquardt and Artificial Neural Networks-Quasi-Newton models give good results, the Artificial Neural Networks -Levenberg Marquardt model is more successful in general terms.
Anahtar Kelime: Exchange Rate Determination Artificial Neural Networks Turkish Case

YAPAY SİNİR AĞLARI ARACILIĞIYLA DÖVİZ KURUNU BELİRLEME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Öz:
Yüzyılın en büyük inovasyonu için öncü aday olan Yapay Zeka uygulamalarından biri olarak Yapay Sinir Ağları, bir süredir ekonominin karmaşık problemlerini çözmekte kullanılmaya başlanmıştır. Onların arasında, döviz kurunu tahmin etme, döviz kurundaki değişikliğin makro değişkenlerden mikro değişkenlere kadar ekonomideki diğer tüm değişkenleri etkilediği Türkiye gibi özellikle küçük açık ülkeler için belirlenmesi gereken en önemli karmaşık konulardan biridir. Bu makale, Türk Lirası ve Amerikan Doları arasındaki Döviz Kurunu belirmeyi parasalcı modeller kapsamında Yapay Sinir Ağlarını kullanarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak, gerçek değerlere çok yakın sonuçlar elde edilmiştir. Söylenebilir ki döviz kuru tahmininde hem Yapay Sinir Ağları- Levenberg Marquardt hem de Yapay Sinir Ağları- Quasi-Newton modelleri iyi sonuç verse de Yapay Sinir Ağları- Levenberg Marquardt modeli genel anlamda daha başarılıdır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA SARIALİOĞLU HAYALİ A, Babacan H (2021). EXCHANGE RATE DETERMINATION BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THE TURKISH CASE. , 749 - 760. 10.30798/makuiibf.800405
Chicago SARIALİOĞLU HAYALİ AYÇA,Babacan Hasan Törehan EXCHANGE RATE DETERMINATION BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THE TURKISH CASE. (2021): 749 - 760. 10.30798/makuiibf.800405
MLA SARIALİOĞLU HAYALİ AYÇA,Babacan Hasan Törehan EXCHANGE RATE DETERMINATION BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THE TURKISH CASE. , 2021, ss.749 - 760. 10.30798/makuiibf.800405
AMA SARIALİOĞLU HAYALİ A,Babacan H EXCHANGE RATE DETERMINATION BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THE TURKISH CASE. . 2021; 749 - 760. 10.30798/makuiibf.800405
Vancouver SARIALİOĞLU HAYALİ A,Babacan H EXCHANGE RATE DETERMINATION BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THE TURKISH CASE. . 2021; 749 - 760. 10.30798/makuiibf.800405
IEEE SARIALİOĞLU HAYALİ A,Babacan H "EXCHANGE RATE DETERMINATION BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THE TURKISH CASE." , ss.749 - 760, 2021. 10.30798/makuiibf.800405
ISNAD SARIALİOĞLU HAYALİ, AYÇA - Babacan, Hasan Törehan. "EXCHANGE RATE DETERMINATION BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THE TURKISH CASE". (2021), 749-760. https://doi.org/10.30798/makuiibf.800405
APA SARIALİOĞLU HAYALİ A, Babacan H (2021). EXCHANGE RATE DETERMINATION BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THE TURKISH CASE. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 749 - 760. 10.30798/makuiibf.800405
Chicago SARIALİOĞLU HAYALİ AYÇA,Babacan Hasan Törehan EXCHANGE RATE DETERMINATION BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THE TURKISH CASE. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8, no.2 (2021): 749 - 760. 10.30798/makuiibf.800405
MLA SARIALİOĞLU HAYALİ AYÇA,Babacan Hasan Törehan EXCHANGE RATE DETERMINATION BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THE TURKISH CASE. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, 2021, ss.749 - 760. 10.30798/makuiibf.800405
AMA SARIALİOĞLU HAYALİ A,Babacan H EXCHANGE RATE DETERMINATION BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THE TURKISH CASE. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 8(2): 749 - 760. 10.30798/makuiibf.800405
Vancouver SARIALİOĞLU HAYALİ A,Babacan H EXCHANGE RATE DETERMINATION BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THE TURKISH CASE. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 8(2): 749 - 760. 10.30798/makuiibf.800405
IEEE SARIALİOĞLU HAYALİ A,Babacan H "EXCHANGE RATE DETERMINATION BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THE TURKISH CASE." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8, ss.749 - 760, 2021. 10.30798/makuiibf.800405
ISNAD SARIALİOĞLU HAYALİ, AYÇA - Babacan, Hasan Törehan. "EXCHANGE RATE DETERMINATION BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THE TURKISH CASE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8/2 (2021), 749-760. https://doi.org/10.30798/makuiibf.800405