Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 20 Sayfa Aralığı: 917 - 921 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31590/ejosat.822906 İndeks Tarihi: 04-12-2021

Farklı Leonardit Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim veBazı Verim Özelliklerine Etkileri

Öz:
Bu çalışma Siirt ili ekolojik koşullarında leonardit uygulamalarının nohutun verim ve bazı verim özelliklerine etkilerini belirlemeküzere 2018-2019 yıllarında yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemedenohut tohumu olarak Azkan çeşidi kullanılmıştır. Leonardit dozları 0, 25, 50, 75, 100 ve 125 kg da-1 olacak şekilde uygulamayapılmıştır. Araştırmada uygulamaların bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, 100-tane ağırlığı vetane verimi özelliklerine etkileri istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre bitki boyu 51,0-57,5 cm, ilkbakla yüksekliği 27,9-33,1 cm, bitkide bakla sayısı 30,2-34,2 adet $bitki^{-1}$ , bitkide tane sayısı 33,2-37,9 adet $bitki^{-1}$ , 100-tane ağırlığı31,2-35,4 g ve tane verimi ise 169,7-208,2 kg $da^{-1}$ arasında değişim göstermiştir. İncelenen tüm özellikler açısından çalışmanın ikiyılında da 100 kg $da^{-1}$ leonardit uygulaması en yüksek değerleri vermiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Siirt ili ekolojikkoşullarında nohut tarımında 100 kg $da^{-1}$ leonardit kullanılması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

The Effects of Different Leonardite Doses on the Yield and Some Yield Properties of Chickpea (Cicer arietinum L.)

Öz:
This study was conducted in 2018-2019 to determine the effects of leonardite applications on the yield and some yield components ofchickpeas in the ecological conditions of Siirt province. The trials were set up with 3 replications according to the randomized blockstrial design. Azkan variety was used as chickpea seed in the experiments. Leonardite doses were applied as 0, 25, 50, 75, 100 and 125kg da-1 . In the research, the effects of the applications on the plant height, first pod height, number of pods per plant, number of seedsper plant, 100-grain weight and grain yield were found to be statistically significant. According to the results of the research, plantheight, first pod height, number of pods per plant, number of seeds per plant, 100-grain weight and grain yield varied between 51,0- 57,5 cm, 27,9-33,1 cm, 30,2-34,2 adet $bitki^{-1}$ , 33,2-37,9 adet $bitki^{-1}$ , 31,2-35,4 g and 169,7-208,2 kg $da^{-1}$ . In terms of all the propertiesexamined, 100 kg $da^{-1}$ leonardite application in both years of the study gave the highest values. According to the results obtained fromthis study, it is recommended to use 100 kg $da^{-1}$ leonardite in chickpea cultivation in Siirt province ecological conditions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA UÇAR Ö, SOYSAL S, ERMAN M (2020). Farklı Leonardit Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim veBazı Verim Özelliklerine Etkileri. , 917 - 921. 10.31590/ejosat.822906
Chicago UÇAR ÖZGE,SOYSAL Sipan,ERMAN Murat Farklı Leonardit Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim veBazı Verim Özelliklerine Etkileri. (2020): 917 - 921. 10.31590/ejosat.822906
MLA UÇAR ÖZGE,SOYSAL Sipan,ERMAN Murat Farklı Leonardit Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim veBazı Verim Özelliklerine Etkileri. , 2020, ss.917 - 921. 10.31590/ejosat.822906
AMA UÇAR Ö,SOYSAL S,ERMAN M Farklı Leonardit Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim veBazı Verim Özelliklerine Etkileri. . 2020; 917 - 921. 10.31590/ejosat.822906
Vancouver UÇAR Ö,SOYSAL S,ERMAN M Farklı Leonardit Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim veBazı Verim Özelliklerine Etkileri. . 2020; 917 - 921. 10.31590/ejosat.822906
IEEE UÇAR Ö,SOYSAL S,ERMAN M "Farklı Leonardit Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim veBazı Verim Özelliklerine Etkileri." , ss.917 - 921, 2020. 10.31590/ejosat.822906
ISNAD UÇAR, ÖZGE vd. "Farklı Leonardit Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim veBazı Verim Özelliklerine Etkileri". (2020), 917-921. https://doi.org/10.31590/ejosat.822906
APA UÇAR Ö, SOYSAL S, ERMAN M (2020). Farklı Leonardit Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim veBazı Verim Özelliklerine Etkileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0(20), 917 - 921. 10.31590/ejosat.822906
Chicago UÇAR ÖZGE,SOYSAL Sipan,ERMAN Murat Farklı Leonardit Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim veBazı Verim Özelliklerine Etkileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 0, no.20 (2020): 917 - 921. 10.31590/ejosat.822906
MLA UÇAR ÖZGE,SOYSAL Sipan,ERMAN Murat Farklı Leonardit Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim veBazı Verim Özelliklerine Etkileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.0, no.20, 2020, ss.917 - 921. 10.31590/ejosat.822906
AMA UÇAR Ö,SOYSAL S,ERMAN M Farklı Leonardit Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim veBazı Verim Özelliklerine Etkileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 0(20): 917 - 921. 10.31590/ejosat.822906
Vancouver UÇAR Ö,SOYSAL S,ERMAN M Farklı Leonardit Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim veBazı Verim Özelliklerine Etkileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 0(20): 917 - 921. 10.31590/ejosat.822906
IEEE UÇAR Ö,SOYSAL S,ERMAN M "Farklı Leonardit Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim veBazı Verim Özelliklerine Etkileri." Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0, ss.917 - 921, 2020. 10.31590/ejosat.822906
ISNAD UÇAR, ÖZGE vd. "Farklı Leonardit Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim veBazı Verim Özelliklerine Etkileri". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 20 (2020), 917-921. https://doi.org/10.31590/ejosat.822906