Yıl: 2019 Cilt: 17 Sayı: 66 Sayfa Aralığı: 10 - 30 Metin Dili: Türkçe

TÜRKİYE'DE KİTLESEL İŞSZİLİK: KAMU-ÖZEL ORTAK PROJESİ Mİ?

Öz:
Bu çalışmada, Türkiye’de işsizliğin dünya genelindeki ortalamaya kıyasla çok daha yüksek oranlarda seyretmesine yol açan etkenlerden ikisi incelenmektedir. Bunlardan ilki, iş gününün hukuka aykırı bir şekilde uzatılması; ikincisi ise kamuda istihdam edilenlerin sayısının nüfusa kıyasla son derece düşük tutulmasıdır. Makalede, Türkiye’de özel sektör işyerlerinde işgününün hukuka aykırı bir şekilde uzatılmasına ve dolayısıyla emek sömürüsünün yasa dışı yollarla artırılmasına yönelik bir tür angarya stratejisinin işverenler tarafından yaygın bir şekilde hayata geçirildiği açıklanmakta ve bu durumun işsizlikle ilişkisi konusunda niceliksel çözümlemelere yer verilmektedir. Makalede, ayrıca, Türkiye’de kamu sektöründe istihdam edilenlerin nüfusa oranı, farklı ülkelerdeki oranlarla karşılaştırılmakta; böyle bir karşılaştırma üzerinden Türkiye’de kamusal istihdamın göreli olarak çok düşük olduğu tespit edilmekte ve “istihdamsız devlet” olarak nitelendirdiğimiz bu yapının, milyonlarca işsizi kamu sektöründe işe girme olanağından mahrum bıraktığına dair nicel bulgular sunulmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Çevre Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Sosyal > Bilgi, Belge Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Müzik
Sosyal > Sosyal > Felsefe
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Sanat
Sosyal > Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > Sosyal > Edebiyat
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Sosyal > Dil ve Dil Bilim
Sosyal > Sosyal > Bilim Felsefesi ve Tarihi
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Sosyal > Kentsel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > Kadın Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > İletişim
Sosyal > Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Etik
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Mantık
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyal > Tiyatro

Mass Unemployment in Turkey: Is it Public-Private Joint Project?

Öz:
Abstract In this study, two of the factors that have led to significantly higher unemployment rate in Turkey compared to the world average unemployment rate are examined. The first one is the illegal extension of the working day; the second is to keep the number of people employed in the public sector extremely low compared to the size of the country’s population. The article tries to shed light on drudgery strategy that is adopted widely by employers in the private sector to extend working day contrary to the law which resulted in increasing labour exploitation by employers. Relation of this situation with unemployment is analysed quantitatively. This article also compares population ratio of those employed in the public sector in Turkey with the rates in different countries. Through this comparison it is determined that public employment in Turkey is too low and quantitative data is presented to show how this “jobless state” structure led to deprivation of millions of unemployed from the opportunity to get a job in the public sector.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Çevre Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Sosyal > Bilgi, Belge Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Müzik
Sosyal > Sosyal > Felsefe
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Sanat
Sosyal > Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > Sosyal > Edebiyat
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Sosyal > Dil ve Dil Bilim
Sosyal > Sosyal > Bilim Felsefesi ve Tarihi
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Sosyal > Kentsel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > Kadın Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > İletişim
Sosyal > Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Etik
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Mantık
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyal > Tiyatro
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • Allison, P. J. et al. (2020) “Current Work Hours and Coronary Artery Calcification (CAC): The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA)”, American Journal of Industrial Medicine, (63).
 • BİANET (2017) “Erdoğan: Grevlere OHAL’den İstifadeyle Anında Müdahale Ediyoruz”, (https://bianet.org/bianet/siyaset/188225-erdogan-grevlereohal- den-istifadeyle-aninda-mudahale-ediyoruz), erişim tarihi: 5 Ocak 2020.
 • Boratav, K (2019) Türkiye İktisat Tarihi: 1908-2015 (24. baskı), Ankara: İmge Kitabevi.
 • Boratav (2014a) “İslami Faşizme Geçiş Sürecindeyiz”, Redaksiyon, (10).
 • Boratav, K. (2014b) “AKP İktidarı ve Sermaye”, Sol Haber, (https://haber. sol.org.tr/yazarlar/ korkut-boratav/akp-iktidari-ve-sermaye-88451), erişim tarihi: 3 Aralık 2019.
 • Çelik, A. (2003) “Yeni İş Yasasının Anlamı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (48).
 • Dinh, H. et al. (2017) “Hour-Glass Ceilings: Work-Hour Thresholds, Gendered Health Inequities”, Social Science and Medicine, (176).
 • DİSK (2004) 12. Genel Kurul Kararları, (Karar No 6: 4857 Sayılı Kölelik Yasasına Karşı Mücadele), 4-6 Haziran 2004, (http://disk.org.tr/2006/03/12- genel-kurul-kararlari/), erişim tarihi: 8 Ocak 2020.
 • DİSK-AR (2020) İşsizlik ve İstihdamın Görünümü: 2019 Yıllık Rapor, (http:// disk.org.tr/wp-content/ uploads/2020/03/DISK-AR-2019-Y), erişim tarihi: 21 Mart 2020.
 • Einstein, A. (1960) Ideas and Opinions (5. baskı), New York: Crown Publishers.
 • Ercan, F. (2003) “İş Kanunu Sermayeye Ne Kazandırdı?”, MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu, (http://www.antimai.org/bs/fercan2.htm), erişim tarihi: 19 Ocak 2020.
 • Johnston, D. (2014) “Yoksulluk ve Bölüşüm: Yeniden mi Neoliberal Gündemde?”, Saad-Filho, A. ve Johnston, D. (der.) Neoliberalizm: Muhalif Bir Seçki (2. baskı) içinde, (çevirenler: Ş. Başlı ve T. Öncel), İstanbul: Yordam Kitap.
 • Keynes, J. M. (2010) Essays in Persuasion, Basingstoke: Palgrave Macmillan. Marx, K. (2018) Kapital, Cilt I (11. baskı), Çeviren: M. Selik ve N. Satlıgan, İstanbul: Yordam Kitap.
 • Nishiyama, K. ve Johnson, J. V. (1997) “Karoshi-Death from Overwork: Occupational Health Consequences of the Japanese Production Management”, (Sixth Draft for International Journal of Health Services, http://workhealth.org/whatsnew/lpkarosh. html), erişim tarihi: 12 Ocak 2020.
 • Saad-Filho, A. ve Johnston, D. (2014) “Giriş”, Saad-Filho, A. ve Johnston, D. (der.) Neoliberalizm: Muhalif Bir Seçki (2. baskı) içinde, (çevirenler: Ş. Başlı ve T. Öncel), İstanbul: Yordam Kitap.
 • Savran, S. (2008) Kod Adı Küreselleşme: 21. Yüzyılda Emperyalizm, İstanbul: Yordam Kitap.
 • Savran, S., Tanyılmaz, K. ve Tonak, E. A. (der.) (2015) Marksizm ve Sınıflar: Dünyada ve Türkiye’de Sınıflar ve Mücadeleleri, (2. baskı), İstanbul: Yordam Kitap.
 • Shields, M. (1999) “Long Working Hours and Health”, Health Reports / Statistics Canada, 11 (2).
 • TÜİK (2018) İşgücü İstatistikleri 2018 Yılı Mikro Veri Seti (CD), Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu.
 • EUROSTAT, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Veri Tabanı (https://ec.europa.eu/ eurostat/home?).
 • ILOLEGAL, Uluslararası Çalışma Örgütü İş Mevzuatı Veri Tabanı (https:// www.ilo.org/dyn/ travail/travmain.byCountry2).
 • ILOSTAT, Uluslararası Çalışma Örgütü İstatistik Veri Tabanı (https://ilostat. ilo.org).
 • OECD.Stat, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü İstatistik Veri Tabanı (https://stats.oecd. org/).
 • TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu Veri Tabanı (http://www.tuik.gov.tr/Start. do).
 • WB DATA, Dünya Bankası Nüfus Veri Tabanı (https://data.worldbank.org/ indicator/sp.pop. totl).
APA GÜNGÖR F (2019). TÜRKİYE'DE KİTLESEL İŞSZİLİK: KAMU-ÖZEL ORTAK PROJESİ Mİ?. Eğitim Bilim Toplum, 17(66), 10 - 30.
Chicago GÜNGÖR Fatih TÜRKİYE'DE KİTLESEL İŞSZİLİK: KAMU-ÖZEL ORTAK PROJESİ Mİ?. Eğitim Bilim Toplum 17, no.66 (2019): 10 - 30.
MLA GÜNGÖR Fatih TÜRKİYE'DE KİTLESEL İŞSZİLİK: KAMU-ÖZEL ORTAK PROJESİ Mİ?. Eğitim Bilim Toplum, vol.17, no.66, 2019, ss.10 - 30.
AMA GÜNGÖR F TÜRKİYE'DE KİTLESEL İŞSZİLİK: KAMU-ÖZEL ORTAK PROJESİ Mİ?. Eğitim Bilim Toplum. 2019; 17(66): 10 - 30.
Vancouver GÜNGÖR F TÜRKİYE'DE KİTLESEL İŞSZİLİK: KAMU-ÖZEL ORTAK PROJESİ Mİ?. Eğitim Bilim Toplum. 2019; 17(66): 10 - 30.
IEEE GÜNGÖR F "TÜRKİYE'DE KİTLESEL İŞSZİLİK: KAMU-ÖZEL ORTAK PROJESİ Mİ?." Eğitim Bilim Toplum, 17, ss.10 - 30, 2019.