Yıl: 2019 Cilt: 17 Sayı: 66 Sayfa Aralığı: 31 - 54 Metin Dili: Türkçe

TÜRK EDEBİYATINI NE YANA YASLAMALI? NİHAL ATSIZ’IN MİLLİ KANONU

Öz:
Bu çalışma, Nihal Atsız’ın Türk Edebiyatı Tarihinin hem milli kanon tartışmalarındaki hem yazarın düşünce dünyasındaki yerini tespit etmeyi amaçlar. Kanon, hitap ettiği insan topluluğunu ortak değerler etrafında birleştirmeyi hedefler ve bu maksatla bir araya getirilen eserlerin tümünü ifade eder. Eserin yayınlandığı dönemdeki edebiyat tarihi çalışmaları ve edebiyat tartışmaları, entelektüel üretim sürecindeki bağlamı görmeye olanak tanırken ortak değerlere ilişkin yargılar, yazarların ideolojik patikalarının yol haritasını sunar. Nihal Atsız özelinde tarih ile edebiyat, milli kahramanda kesişir ve milli kahraman, milletin ruhunu yansıtan destansı ve anıtsal anların tecessüm etmiş halidir. Edebiyat, milli kahramanı gösterme işlevini üstlenirken milli kahraman, tarihsel bir bütünlük yaratıp Atsız’ın ideolojik hattı doğrultusunda politik bir geleceğin şekillenmesine yarar.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Çevre Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Sosyal > Bilgi, Belge Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Müzik
Sosyal > Sosyal > Felsefe
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Sanat
Sosyal > Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > Sosyal > Edebiyat
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Sosyal > Dil ve Dil Bilim
Sosyal > Sosyal > Bilim Felsefesi ve Tarihi
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Sosyal > Kentsel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > Kadın Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > İletişim
Sosyal > Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Etik
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Mantık
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyal > Tiyatro

Where to Align Turkish Literature? The National Canon of Nihal Atsız

Öz:
This study aims to locate the place of Nihal Atsiz’s work Türk Edebiyatı Tarihi both in the debates on the national canon and in his world of thought. The canon is supposed to compound the human community affected by it around the common values. Whilst the works on the history of literature and the debates on literature during the period the work of Nihal Atsiz was published enable the context in the intellectual production process to turn out to be seen, attitudes to the common values present the route map of the ideological pathways of authors. Particularly in Nihal Atsız’s vantage point, history and literature intersect each other on the national hero, and this national hero is the embodied appearance of epic and monumental moments representing the spirit of the nation. While literature is to undertake the responsibility to unveil the national hero, the latter, by building a historical totality, is to be beneficial to forming a political future toward the ideological horizon of Atsız.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Çevre Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Sosyal > Bilgi, Belge Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Müzik
Sosyal > Sosyal > Felsefe
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Sanat
Sosyal > Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > Sosyal > Edebiyat
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Sosyal > Dil ve Dil Bilim
Sosyal > Sosyal > Bilim Felsefesi ve Tarihi
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Sosyal > Kentsel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > Kadın Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > İletişim
Sosyal > Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Etik
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Mantık
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyal > Tiyatro
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akün, Ömer F. (1990), “Bir Türk Edebiyatı Tarihi Yazmak Mümkün Müdür?…”, Dergah Dergisi (Cilt:1, Sayı.1) (Mart) 12-13.
 • Akün, Ömer F. (2003), “Mehmet Fuad Köprülü”, TDİA (Cilt 28) (Ankara) 471-486.
 • Armağan, Yalçın (2011), İmkansız Özerklik (İstanbul: İletişim Yayınları).
 • Atsız (1941), “Türk Tarihine Bakışımız Nasıl Olmalıdır?”, Çınaraltı (Cilt:1,Sayı.1) (9 Ağustos 1941) 6-8.
 • Atsız, Hüseyin N. (1943), Türk Edebiyatı Tarihi (İstanbul: Işık Basımevi).
 • Atsız, Hüseyin N. (1966), Türk Tarihinde Meseleler (Ankara: Afşin Yayınları).
 • Atsız, Hüseyin N. (2011a), Türk Edebiyatı Tarihi (İstanbul: Ötüken Neşriyat).
 • Atsız, Hüseyin N. (2011b), Türk Tarihinde Meseleler (İstanbul: Ötüken Neşriyat).
 • Atsız, Hüseyin N. (2011c), Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar (İstanbul: Ötüken Neşriyat).
 • Atsız, Hüseyin N. (2011d), Tarih, Kültür ve Kahramanlar (İstanbul: Ötüken Neşriyat).
 • Birkan, Tuncay (2019), Dünya ile Devlet Arasında Türk Muharriri (İstanbul: Metis Yayınları).
 • Bloom, Harold (2018), Batı Kanonu (İstanbul: İthaki Yayınları) (Çev. Ç. Pala Mull).
 • Eagleton, Terry (2015), İdeoloji (İstanbul: Ayrıntı Yayınları) (Çev. Muttalip Özcan).
 • Easthope, Antony (2019), Edebiyatın Dönüşümü: Edebiyat Çalışmalarından Kültür Çalışmalarına (İstanbul: Dergah Yayınları) (Çev. M. Akşehir Uygur).
 • Ercilasun, Ahmet B. (2018), Atsız: Türkçülüğün Mistik Önderi (Ankara: Panama Yayıncılık).
 • Jusdanis, Gregory (1998), Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür (İstanbul: Metis Yayınları) (Çev. Tuncay Birkan).
 • Kandiyoti, Deniz (2019), Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar (İstanbul: Metis Yayınları) (Çev. A. Bora ve F. Sayılan).
 • Köprülü, Mehmet F. (1980), Türk Edebiyatı Tarihi (İstanbul: Ötüken Neşriyat).
 • Okay, Mehmet O. (1994), “Edebiyat Tarihi”, TDİA (Cilt:10) (İstanbul) 403- 405.
 • Saraçoğlu, Cenk (2004), “Ülkücü Hareketin Bilinçaltı Olarak Nihal Atsız”, Toplum ve Bilim (Sayı.100) 100-124.
 • Sertkaya, Osman F. (2014), “Kür Şad Adının Etimolojisi Veya Türk Tarihinde Kür Şad Adlı Bir Kişi Var Mıdır?”, Gazi Türkiyat (Sayı.14) 1-10.
 • Yılmaz, Murat (2015), “Nihal Atsız’ın Tarih Algısı ve Türk Tarihi Hakkındaki Görüşleri”, Turkish Studies (Cilt:10, Sayı.9) 469-484.
APA KICIROĞLU N (2019). TÜRK EDEBİYATINI NE YANA YASLAMALI? NİHAL ATSIZ’IN MİLLİ KANONU. Eğitim Bilim Toplum, 17(66), 31 - 54.
Chicago KICIROĞLU Nuri Fudayl TÜRK EDEBİYATINI NE YANA YASLAMALI? NİHAL ATSIZ’IN MİLLİ KANONU. Eğitim Bilim Toplum 17, no.66 (2019): 31 - 54.
MLA KICIROĞLU Nuri Fudayl TÜRK EDEBİYATINI NE YANA YASLAMALI? NİHAL ATSIZ’IN MİLLİ KANONU. Eğitim Bilim Toplum, vol.17, no.66, 2019, ss.31 - 54.
AMA KICIROĞLU N TÜRK EDEBİYATINI NE YANA YASLAMALI? NİHAL ATSIZ’IN MİLLİ KANONU. Eğitim Bilim Toplum. 2019; 17(66): 31 - 54.
Vancouver KICIROĞLU N TÜRK EDEBİYATINI NE YANA YASLAMALI? NİHAL ATSIZ’IN MİLLİ KANONU. Eğitim Bilim Toplum. 2019; 17(66): 31 - 54.
IEEE KICIROĞLU N "TÜRK EDEBİYATINI NE YANA YASLAMALI? NİHAL ATSIZ’IN MİLLİ KANONU." Eğitim Bilim Toplum, 17, ss.31 - 54, 2019.