Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 785 - 804 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 06-12-2021

AN APPLICATION OF THE SIX-SEGMENT MESSAGE STRATEGY WHEEL TO BRAND POSTS ON INSTAGRAM

Öz:
Instagram is one of the most important platforms to reach social media users today. Brands can use Instagram for paid partnerships and sponsored posts. They can also use their profiles to reach and engage with consumers by posting photos and videos about their products and services. This study employs Taylor’s (1999) six-segment message strategy wheel to explore how brands are using their Instagram profiles to convey brand messages to their target audiences. 10 brands from various product and service categories are selected and a total of 300 brand posts from February to May 2018 were analyzed. The findings indicate that transmission message strategies are used more than ritual strategies. Ration strategy was most frequently used strategy (75,9%), followed by sensory (45,4%) and routine strategies (33,7%). Ego is the least used strategy (4,3%). General-informational was most frequently used creative approach (62,3%), followed by general-transformational (17,7%) and use occasion (10,0%). It is also revealed in this study that informational creative approaches were used with transmission strategy. Transformational creative approaches’ were used mostly with ritual strategy with the exception of is “Use Occasion” strategy
Anahtar Kelime:

ALTI PARÇALI MESAJ STRATEJİSİ ÇEMBERİNİN INSTAGRAM’DA YAYINLANAN MARKA GÖNDERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMASI

Öz:
Günümüzde Instagram sosyal medya kullanıcılarına erişmek için kullanılabilecek en önemli platformlardan biridir. Markalar Instagram’da ücretli ortaklıklar ya da reklamlar yayınlayabilir. Markalar buna ek olarak Instagram’daki profillerine ürün ve hizmetleri ile ilgili fotoğraflar ve videolar göndererek tüketicilere erişmeye ve onlarla etkileşim kurmaya çalışabilirler. Bu çalışmada Taylor’ın (1999) altı parçalı mesaj stratejisi çemberi kullanılarak markaların hedef kitlelerine mesajlarını Instagram üzerinden nasıl aktardıkları ele alınmıştır. Farklı kategorilerden 10 marka seçilmiş ve bu markaların Şubat-Mayıs 2018 tarihleri arasındaki toplam 300 gönderisi incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, aktarım stratejisi, ritüel stratejisine göre daha fazla kullanılmaktadır. En sık kullanılan mantık stratejisini (%75,9) duyusal (%45,4) ve rutin stratejileri (%33,7) izlemektedir. Ego, en az kullanılan stratejidir (%4,3). Yaratıcı yaklaşımlarda ise sıralama genel bilgisel (%62,3), genel dönüşümsel (%17,7) ve kullanım durumu (%10) şeklindedir. Buna ek olarak, bilgisel yaratıcı yaklaşımların en çok aktarım stratejisi ile; dönüşümsel yaratıcı yaklaşımların ise, kullanım durumu stratejisi hariç olmak üzere, aktarım stratejisi ile birlikte kullanıldığı bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AAKER, David A. and NORRIS, Donald (1982). “Characteristics of TV Commercials Perceived as Informative”, Journal of Advertising Research, 22(2), p. 61-70.
 • BRITO, Pedro Quelhas and PRATAS, Joaquim (2015). “Tourism Brochures: Linking Message Strategies, Tactics and Brand Destination Attributes”, Tourism Management, 48, p. 123-138.
 • CHEN, Huan and TAYLOR, Ron (2012). “Message Strategies of Chinese AwardWinning Print Advertisements: A Longitudinal Analysis Using Taylor’s SixSegment Message Strategy Wheel”, Journal of Intercultural Communication, 30. http://immi.se/intercultural/nr30/chen.html Accessed: 17.02.2020.
 • CONSTINE, Josh (2018). “Instagram Hits 1 Billion Monthly Users, Up from 800m in September”. https://techcrunch.com/2018/06/20/instagram-1-billion-users, Accessed: 19.11.2018
 • DANIEL JR. Emory S.; CRAWFORD JACKSON Elizabeth C.; WESTERMAN David K. (2018). “The Influence of Social Media Influencers: Understanding Online Vaping Communities and Parasocial Interaction through the Lens of Taylor’s Six-Segment Strategy Wheel”, Journal of Interactive Advertising, 18(2), p. 96-109.
 • DELOITTE (2019). Hayatımızın Merkezindeki Mobil Teknolojiler Deloitte Global Mobil Kullanıcı Anketi 2019: Türkiye Yönetici Özeti.
 • FRAZER, Charles F. (1983). “Creative Strategy: A Management Perspective”, Journal of Advertising, 12(4), p.36-41.
 • GOLAN, Guy J and ZAIDNER, Lior (2008). “Creative Strategies in Viral Advertising: An Application of Taylor’s Six-Segment Message Strategy Wheel”, Journal of Computer-Mediated Communication, 13, p. 959-972.
 • HWANG, Jang-Sun; McMILLAN, Sally J.; LEE, Guiohk (2003). “Corporate Web Sites as Advertising: An Analysis of Function, Audience, and Message Strategy”, Journal of Interactive Advertising, 3(2), p. 10-23.
 • INSTAGRAM (2020). https://business.instagram.com, Accessed: 09.04.2020
 • JU, Ilwoo and PARK, Jin Seong (2015). “Communication Strategies in Direct-toConsumer Prescription Drug Advertising (DTCA): Application of the Six Segment Message Strategy Wheel”, Journal of Health Communication, 20(5), p. 546-554.
 • KIM, Juran; McMILLAN, Sally J.; HWANG, Jang-Sun (2005). “Strategies for the Super Bowl of Advertising: An Analysis of How the Web is Integrated into Campaigns”, Journal of Interactive Advertising, 6(1), p. 46-60.
 • LANCASTER, Alyse R. (2010). “Can Taylor’s Six-Segment Message Strategy Wheel Be Applied to Public Service Advertising? An Analysis of Message Strategies Used In Ad Council Campaigns.” American Academy of Advertising Conference Proceedings, Minneapolis.
 • LASKEY, Henry A.; DAY, Ellen.; CRASK Melvin R. (1989). “Typology of Main Message Strategies for Television Commercials”, Journal of Advertising, 18(1), p. 36-41.
 • LATER (2019). “Instagram Marketing: The Definitive Guide”, https://later.com/instagram-marketing, Accessed: 10.04.2020
 • PUTO, Christopher P. and WELLS William D. (1984). “Informational and Transformational Advertising: The Differential Effects of Time”, 11(1), p. 638-643.
 • STATISTA (2020). https://www.statista.com/statistics/272014/global-socialnetworks-ranked-by-number-of-users, Accessed: 09.04.2020
 • TAYLOR, Ronald E. (1999). “A Six-Segment Message Strategy Wheel”, Journal of Advertising Research, 39(6), p. 7-17.
 • TSAI, Wan-Hsiu (Sunny), and LANCASTER, Alyse R. (2012). “Message Strategies in Direct-to-Consumer Pharmaceutical Advertising: A Content Analysis Using Taylor's Six-Segment Message Strategy Wheel”, Health Marketing Quarterly, 29(3), p. 239-255.
 • ULUĞ-YURTTAŞ, Özge and ÖZKOÇAK, Yelda (2020). “Creative Strategies on Turkish Television Advertising: An Application of Taylor’s Six-Segment Message Strategy Wheel”, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), p. 1-16.
 • VAUGHN, Richard (1980). “How Advertising Works: A Planning Model”, Journal of Advertising Research, 20(5), p. 27-33.
APA ZENGİN A, ZENGIN G (2020). AN APPLICATION OF THE SIX-SEGMENT MESSAGE STRATEGY WHEEL TO BRAND POSTS ON INSTAGRAM. , 785 - 804.
Chicago ZENGİN ABDÜLCELİL MÜCAHİD,ZENGIN GÜLDANE AN APPLICATION OF THE SIX-SEGMENT MESSAGE STRATEGY WHEEL TO BRAND POSTS ON INSTAGRAM. (2020): 785 - 804.
MLA ZENGİN ABDÜLCELİL MÜCAHİD,ZENGIN GÜLDANE AN APPLICATION OF THE SIX-SEGMENT MESSAGE STRATEGY WHEEL TO BRAND POSTS ON INSTAGRAM. , 2020, ss.785 - 804.
AMA ZENGİN A,ZENGIN G AN APPLICATION OF THE SIX-SEGMENT MESSAGE STRATEGY WHEEL TO BRAND POSTS ON INSTAGRAM. . 2020; 785 - 804.
Vancouver ZENGİN A,ZENGIN G AN APPLICATION OF THE SIX-SEGMENT MESSAGE STRATEGY WHEEL TO BRAND POSTS ON INSTAGRAM. . 2020; 785 - 804.
IEEE ZENGİN A,ZENGIN G "AN APPLICATION OF THE SIX-SEGMENT MESSAGE STRATEGY WHEEL TO BRAND POSTS ON INSTAGRAM." , ss.785 - 804, 2020.
ISNAD ZENGİN, ABDÜLCELİL MÜCAHİD - ZENGIN, GÜLDANE. "AN APPLICATION OF THE SIX-SEGMENT MESSAGE STRATEGY WHEEL TO BRAND POSTS ON INSTAGRAM". (2020), 785-804.
APA ZENGİN A, ZENGIN G (2020). AN APPLICATION OF THE SIX-SEGMENT MESSAGE STRATEGY WHEEL TO BRAND POSTS ON INSTAGRAM. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(2), 785 - 804.
Chicago ZENGİN ABDÜLCELİL MÜCAHİD,ZENGIN GÜLDANE AN APPLICATION OF THE SIX-SEGMENT MESSAGE STRATEGY WHEEL TO BRAND POSTS ON INSTAGRAM. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 8, no.2 (2020): 785 - 804.
MLA ZENGİN ABDÜLCELİL MÜCAHİD,ZENGIN GÜLDANE AN APPLICATION OF THE SIX-SEGMENT MESSAGE STRATEGY WHEEL TO BRAND POSTS ON INSTAGRAM. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.8, no.2, 2020, ss.785 - 804.
AMA ZENGİN A,ZENGIN G AN APPLICATION OF THE SIX-SEGMENT MESSAGE STRATEGY WHEEL TO BRAND POSTS ON INSTAGRAM. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2020; 8(2): 785 - 804.
Vancouver ZENGİN A,ZENGIN G AN APPLICATION OF THE SIX-SEGMENT MESSAGE STRATEGY WHEEL TO BRAND POSTS ON INSTAGRAM. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2020; 8(2): 785 - 804.
IEEE ZENGİN A,ZENGIN G "AN APPLICATION OF THE SIX-SEGMENT MESSAGE STRATEGY WHEEL TO BRAND POSTS ON INSTAGRAM." Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 8, ss.785 - 804, 2020.
ISNAD ZENGİN, ABDÜLCELİL MÜCAHİD - ZENGIN, GÜLDANE. "AN APPLICATION OF THE SIX-SEGMENT MESSAGE STRATEGY WHEEL TO BRAND POSTS ON INSTAGRAM". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 8/2 (2020), 785-804.