Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 75 - 93 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 06-12-2021

YERYÜZÜNÜN DIŞLANMIŞLARI: JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’NUN ALTIN BALIK ADLI ROMANINDA MARJİNAL KARAKTERLER

Öz:
2008 yılında Nobel Edebiyat Ödülü ile taçlandırılan Jean-Marie Gustave Le Clézio, çağdaş Fransız yazınının kayıp uygarlıklara ve üçüncü dünya ülkelerine duyduğu ilgi ve sempati ile dikkat çeken yazarlarından biridir. Köken olarak Maurice Adası’nda büyük topraklara sahip bir aileden gelen ama Fransa doğumlu olan Le Clézio, her zaman iki kökenli olduğunun bilincinde olmuş, Metropol ve Sömürge arasında kendisini parçalanmış hissetmesine karşın her zaman sömürgecilik karşıtı tutumunu romanlarında yansıtmıştır. Le Clézio’nun bir çok romanında yer alan marjinal karakterler de bir yandan onun insanlığa duyduğu sempatiyi tanıtlarken diğer yandan sömürgecilik karşıtı tutumunun taşıyıcıları olarak dikkat çekiyorlar. Biz bu çalışmada Le Clézio’nun Altın Balık adlı romanındaki marjinal karakterler üzerinden iletmeye çalıştığı insanlık sevgisine, sömürgecilik karşıtlığına, Batı Dünyası (Amerika dahil ) eleştirisine odaklanacağız. Büyük yoksunluklar, kötü koşullar, aşağılanmalar, tacizler, karşılaştıkları insanlık dışı davranışların yol açtığı ruhsal çöküntüler içinde bu marjinallerin ortaya koydukları ayakta kalma savaşımına dikkat çekeceğiz. Çoğu zenci, Arap, ve çingenelerden oluşan marjinal karakterler yaşadıkları olumsuzluklarla dünyadaki kötülükleri serimlemeye olanak tanırlarken, yaşamı yalın yanıyla içselleştirmeleriyle de batının hırslı, bireyci, bencil ve sömürgen insanı ile karşıtlık oluşturmaktadırlar. Çalışmamızda bu karşıtlığı da vurgulamaya çalışacağız. Çalışmamızı hazırlarken Fanon, Césaire Said gibi düşünürlerin söylemleri ile marjinallik üzerine yapılmış sosyolojik inceleme ve çalışmaların bize ışık tutacağını umuyoruz
Anahtar Kelime:

THE EARTH'S OUTCASTS : MARGINAL CHARACTERS IN JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’S FISH OF GOLD

Öz:
Crowned with the Nobel Prize for Literature in 2008, Jean-Marie Gustave Le Clézio is, in contemporary French literature, one of the writers who draws attention with his interest and sympathy for lost civilizations and Third World countries. Coming originally from a family with large land in Mauritius but born in France, Le Clézio has always been aware of his two origins, and although he feels torn between the colony and the metropolis and he reveals his anticolonial attitude in his novels. While his marginal characters in his show, on the one hand, his sympathy for the whole humanity, they, on the other hand, attract our attention as the critics of his anti-colonial attitude. In this work, we will try to focus on the love for humanity, anti-colonialism and the criticism of the Western world (including America) that Le Clézio undertakes to reflect through marginal characters in his novels. We will draw our attention to the struggles of surviving by Le Clézio’s marginal characters as a result of the great deprivations, bad conditions, humiliations, abuses, harassments and in the spiritual depressions caused by inhumane treatment. We hope that the writings of certain theorists such as Aimé Césaire, Frantz Fanon and Edward Said and certain sociological works done on marginality will guide us while preparing our work.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • BAREL, Yves (1982), La Marginalité sociale, Paris: Presse Universitaire de France
 • BOULOS, Miriam Stendal (1999), Chemins pour une approche poétique du monde: Le roman selon J.M. G. Le Clézio, Copenhague: Museum Tusculanum Press.
 • CESAIRE, Aimé (1955), Discours sur le colonialisme, Paris: Éditions Présence Africaine.
 • CESAIRE, Aimé, (2007), Barbar Batı, (Çeviren. Güneş Ayas), İstanbul: Salyangoz Yayınları
 • CHAMBERS, Iain (1994), Göç, kültür, kimlik, (Çeviren: İsmail Türkmen&Mehmet Beşikçi, İstanbul: Ayrıntı.
 • COLLINS, Randall ve MAKOXSKY, Michael (2014), Toplumun Keşfi, (Çeviri editörü: Prf. Dr. Nurgün Oktik), Ankara: Nobel.
 • CUCHE, Denys, (2009), “« L'homme marginal » : une tradition conceptuelle à revisiter pour penser l'individu en diaspora”, Revue européenne des migrations internationales, Vol. 25, no 3 p.13-31
 • FANON, Frantz, (2026), Siyah Deri Beyaz Maskeler, (Çeviren: Cahit Koytak), İstanbul, Encore Yayınları.
 • GOFFMAN, Erving, (2014), Damga, (Türkçe Söyleyenler: Ş. Geniş-L.Ünsaldı-S.N. Ağırnaslı ), Ankara: Heretik.
 • LE CLEZIO, J.M.G., (1969), Le livre des fuites, Paris: Gallimard.
 • LE CLEZIO, J.M.G., (1969, Inconnu sur la Terre, Paris: Gallimard.
 • LE CLEZIO, J.M.G., (1997), Altın Balık, (Çeviren: Bahadır Gülmez), İstanbul, İletişim.
 • ONIMUS, Jean (1994), Pour lire Le Clézio, Paris: Presse Universitaire de France.
 • ROBERT, Paul, (1983), Le Petit Robert 1 (Rédaction dirigée par A.Rey et J.ReyDebove), Paris: Le Robert.
 • WACQUANT, Loïc, (2014), Kent Paryaları (Çeviren: Mehmet Doğan), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • GENELAĞDAN ULAŞILAN KAYNAKLAR:
 • RIOUX, Liliane, (1998), Les dimensions spatiale et culturelle de la marginalité : une approchepsychosociologique.(http://horizon.documentation.ird.fr/exldoc/pleins_textes/d ivers4/010017379.pdf adlı internet adresinden 12.01.2020tarihinde ulaşılmıştır.)
 • BOULOUMIE, Arlette (2003) Figures du marginal dans la littérature française et francophone, Angers: Presses universitaries de Rennes. (12.01.2020 tarihinde https://books.openedition.org/pur/28108 adlı internet adresinden ulaşılmıştır.)
APA Hawley J (2020). YERYÜZÜNÜN DIŞLANMIŞLARI: JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’NUN ALTIN BALIK ADLI ROMANINDA MARJİNAL KARAKTERLER. , 75 - 93.
Chicago Hawley John YERYÜZÜNÜN DIŞLANMIŞLARI: JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’NUN ALTIN BALIK ADLI ROMANINDA MARJİNAL KARAKTERLER. (2020): 75 - 93.
MLA Hawley John YERYÜZÜNÜN DIŞLANMIŞLARI: JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’NUN ALTIN BALIK ADLI ROMANINDA MARJİNAL KARAKTERLER. , 2020, ss.75 - 93.
AMA Hawley J YERYÜZÜNÜN DIŞLANMIŞLARI: JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’NUN ALTIN BALIK ADLI ROMANINDA MARJİNAL KARAKTERLER. . 2020; 75 - 93.
Vancouver Hawley J YERYÜZÜNÜN DIŞLANMIŞLARI: JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’NUN ALTIN BALIK ADLI ROMANINDA MARJİNAL KARAKTERLER. . 2020; 75 - 93.
IEEE Hawley J "YERYÜZÜNÜN DIŞLANMIŞLARI: JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’NUN ALTIN BALIK ADLI ROMANINDA MARJİNAL KARAKTERLER." , ss.75 - 93, 2020.
ISNAD Hawley, John. "YERYÜZÜNÜN DIŞLANMIŞLARI: JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’NUN ALTIN BALIK ADLI ROMANINDA MARJİNAL KARAKTERLER". (2020), 75-93.
APA Hawley J (2020). YERYÜZÜNÜN DIŞLANMIŞLARI: JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’NUN ALTIN BALIK ADLI ROMANINDA MARJİNAL KARAKTERLER. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(23), 75 - 93.
Chicago Hawley John YERYÜZÜNÜN DIŞLANMIŞLARI: JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’NUN ALTIN BALIK ADLI ROMANINDA MARJİNAL KARAKTERLER. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8, no.23 (2020): 75 - 93.
MLA Hawley John YERYÜZÜNÜN DIŞLANMIŞLARI: JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’NUN ALTIN BALIK ADLI ROMANINDA MARJİNAL KARAKTERLER. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.23, 2020, ss.75 - 93.
AMA Hawley J YERYÜZÜNÜN DIŞLANMIŞLARI: JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’NUN ALTIN BALIK ADLI ROMANINDA MARJİNAL KARAKTERLER. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2020; 8(23): 75 - 93.
Vancouver Hawley J YERYÜZÜNÜN DIŞLANMIŞLARI: JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’NUN ALTIN BALIK ADLI ROMANINDA MARJİNAL KARAKTERLER. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2020; 8(23): 75 - 93.
IEEE Hawley J "YERYÜZÜNÜN DIŞLANMIŞLARI: JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’NUN ALTIN BALIK ADLI ROMANINDA MARJİNAL KARAKTERLER." Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8, ss.75 - 93, 2020.
ISNAD Hawley, John. "YERYÜZÜNÜN DIŞLANMIŞLARI: JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’NUN ALTIN BALIK ADLI ROMANINDA MARJİNAL KARAKTERLER". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8/23 (2020), 75-93.