Yıl: 2003 Cilt: 0 Sayı: 37 Sayfa Aralığı: 128 - 143 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kant'ta Matematiğin Felsefi Temelleri

Öz:
-
Anahtar Kelime: mantık Kant bilgi felsefesi sentetik önermeler matematik aritmetik felsefe analitik önermeler geometri

Konular: Felsefe
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Coffa, J. A., The Semantic Tradition From Kant to Carnap (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1991).
 • Çitil, A., Kant'ın Transandantal Düşüncesinde Nesne Kuramı ve Bu Kuramın Derinleştirilmesinin Yol Açtığı Bazı Sorunlar, yayınlanmamış doktora tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2000.
 • Frege, G., The Foundations of Arithmetic, İng. çev. J. L. Austin, 2. baskı (Evanston, İL: Northwestern Univ. Press, 1968).
 • Hacıkadiroğlu, V., "Matematik Önermeleri Üzerine", Felsefe Tartışmaları 20 (Aralık 1996), İstanbul.
 • Hubert, D., Foundations of Geometry (La Salle: Open Court, 1988).
 • Hume, D., An Enquiry Concerning Human Understanding, 2. baskı, editör E. Steinberg (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1993)
 • Irzık, G., "Geometrik Aksiyomların Doğası ve Frege-Hilbert Tartışması", Bilim Felsefesi Seminerleri içinde, Benan Dinçtürk (ed.) (TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, 1997), ss. 53-65.
 • Jones, E., Reading the Book of Nature (Atina: Ohio Univ. Press, 1989).
 • Kant, I., Critique of Pure Reason, İng. çev. N. K. Smith (New York: St Martin's Press, 1965). Kant, I., Prolegomena To Any Future Metaphysics That Can Qualify as a Science, İng. çev. P. Cams, 13 Baskı (Chicago: Open Court, 1996). Kant, I., Logic, İng. çev. R. S. Hartman ve W. Schwarz (New York: Dover Pub., 1988).
 • Koç, Y., 1996, "Matematiğin Ontoloji Bakımından Kant ile Frege Karşılaştırması", Felsefe Arkivi 35 (1996), İstanbul.
 • Koç, Y., 1994, "Mekan ve Nesne", Felsefe Arkivi 29 (1994), İstanbul.
 • Leibniz, G. W., Philosophical Essays, İng. çev. R. Ariew ve D. Garber (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1989)
 • Özekes, H., "Matematik ve Düşünmek", Bilim ve Felsefe Toplantıları, Muğla Üniversitesi, 28 Mart 2002, Muğla (Yayınlanmamış Bildiri).
 • Riehl, A., Phil. Crit, Der philosophische Kriticismus und seine Bedeutung für die positive Wissenschaft, vols. I ve II, (Leipzig: Engelmann, 1879).
 • Russell, B., "Letter to Frege" (1902), J. van Heijenoort, From Frege to Gödel içinde (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967), ss. 124-125.
 • Türker, S., Aristoteles, Gazzali ile Leibniz'de Yargı Mantığı (İstanbul: Dergah Yayınlan, 2002).
 • Whewell, W., History of Scientific ideas (Londra: Parker, 1858).
APA YALÇIN Ş (2003). Kant'ta Matematiğin Felsefi Temelleri. , 128 - 143.
Chicago YALÇIN Şahabettin Kant'ta Matematiğin Felsefi Temelleri. (2003): 128 - 143.
MLA YALÇIN Şahabettin Kant'ta Matematiğin Felsefi Temelleri. , 2003, ss.128 - 143.
AMA YALÇIN Ş Kant'ta Matematiğin Felsefi Temelleri. . 2003; 128 - 143.
Vancouver YALÇIN Ş Kant'ta Matematiğin Felsefi Temelleri. . 2003; 128 - 143.
IEEE YALÇIN Ş "Kant'ta Matematiğin Felsefi Temelleri." , ss.128 - 143, 2003.
ISNAD YALÇIN, Şahabettin. "Kant'ta Matematiğin Felsefi Temelleri". (2003), 128-143.
APA YALÇIN Ş (2003). Kant'ta Matematiğin Felsefi Temelleri. Felsefe Dünyası, 0(37), 128 - 143.
Chicago YALÇIN Şahabettin Kant'ta Matematiğin Felsefi Temelleri. Felsefe Dünyası 0, no.37 (2003): 128 - 143.
MLA YALÇIN Şahabettin Kant'ta Matematiğin Felsefi Temelleri. Felsefe Dünyası, vol.0, no.37, 2003, ss.128 - 143.
AMA YALÇIN Ş Kant'ta Matematiğin Felsefi Temelleri. Felsefe Dünyası. 2003; 0(37): 128 - 143.
Vancouver YALÇIN Ş Kant'ta Matematiğin Felsefi Temelleri. Felsefe Dünyası. 2003; 0(37): 128 - 143.
IEEE YALÇIN Ş "Kant'ta Matematiğin Felsefi Temelleri." Felsefe Dünyası, 0, ss.128 - 143, 2003.
ISNAD YALÇIN, Şahabettin. "Kant'ta Matematiğin Felsefi Temelleri". Felsefe Dünyası 37 (2003), 128-143.