Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 2290 - 2300 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21597/jist.828759 İndeks Tarihi: 10-12-2021

Materyal Destekli Öğretim Yönteminin İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci BaşarısınaEtkisi

Öz:
Matematik öğretiminde matematik derslerinin kendine has soyut yapısı bu dersin anlaşılmasındagüçlüklere neden olmaktadır. Bu bağlamda matematik öğretiminin konuya uygun materyallerlesomutlaştırılarak desteklenmesi, zengin öğrenme yaşantılarının sağlanması son derece önemlidir. İlköğretim 8.sınıf matematik konularının öğretiminde materyal destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisini amaçlayan buçalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın amacı, problemi ve varsayımları verilmiş veliteratür taraması yapılmıştır. İkinci bölümde araştırmada kullanılan yöntem ile ilgili bilgiler ele alınmaktadır.Üçüncü bölümde Van il merkezindeki bir ilköğretim okulunda uygulanan testler ile elde edilen bulgulara vebulguların yorumlanmasına yer verilmektedir. Dördüncü bölümde, sonuç yer almaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, C., 2005. Aktif Öğrenmenin Matematik Başarısı Üzerine Etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Y. Y. Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Altun, Y., 2016. Ortaöğretim matematik öğretiminde geleneksel öğretim ile etkinlik temelli öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(27): 466-485.
 • Aydın, B., Doğan, M., 2012. Matematik Öğretimi: Geçmişten Günümüze Matematik Önündeki Engeller. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2): 89-95.
 • Baki, A., 2003. Matematikçiler Bülteni, Tr.Net, Sayı: 2.
 • Bozkurt, A., Akalın, S., 2010. Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirmenin ve Kullanımının Yeri, Önemi ve Bu Konuda Öğretmenin Rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27: 47-56.
 • Cengizhan, S., 2008. Modüler Öğretim Tasarımının Farklı Öğrenme Stiline Sahip Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Öğrenme Kalıcılığına Etkisinin Belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 4: 98-116.
 • Güler, H. K., Çakmak, D., Kavak, N., 2013. Karikatürlerle Yapılan Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1): 149-160.
 • Gündüz, S., Odabasi, F., 2004. Bilgi Çaginda Ögretmen Adaylarinin Egitiminde Ögretim Teknolojileri ve Materyal Gelistirme Dersinin Önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, (TOJET), 3(1): 43-48.
 • Eygü, H., Karaman, S., 2013. Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Memnuniyet Algıları Üzerine Bir Araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1): 36-59.
 • Lerman, S., 2014. Encyclopedia of Mathematics Education. London South Bank University, London. 163.
 • MEB, 2018. İlköğretim (1-8. Sınıflar) Matematik Dersi Öğretim Programı. Ankara.
 • Moyer, P. S., 2001. Are we having fun yet? How teachers use manipulatives to teach mathematics. Educational Studies in Mathematics, 47: 175-197.
 • Olkun, S., Toluk, Z , 2003. İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. ANI yayıncılık, Ankara. 320.
 • Özmantar F., Bingölbali E., 2009. Etkinlik Tasarımı ve Temel Tasarım Prensipleri, İlköğretimde Kavram Yanılgıları ve Çözüm Yolları. Pegem Akademi, Ankara.
 • Pesen, C., 2003. Matematik Öğretimi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 378.
 • Podolak, M., Młynarska, M., Kawałek, A., Śnieżek, W., Napiórkowska, G., 2014. Modern Methods of Teaching – Learning Mathematics and Related Subjects. Erasmus+, European Union.
 • Tabuk, M., 2003. İlköğretim 7. Sınıflarda “Çember, Daire Ve Silindir” Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Başarıya Etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tez). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Uysal Koğ, O., 2012. Görselleştirme Yaklaşımı İle Yapılan Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimi Üzerindeki Etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Yıldız, R., 2004. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Konya, Atlas Kitabevi. 50-70.
APA ALTUN Y, ÇATAL M (2021). Materyal Destekli Öğretim Yönteminin İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci BaşarısınaEtkisi. , 2290 - 2300. 10.21597/jist.828759
Chicago ALTUN Yener,ÇATAL Mahfuz Materyal Destekli Öğretim Yönteminin İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci BaşarısınaEtkisi. (2021): 2290 - 2300. 10.21597/jist.828759
MLA ALTUN Yener,ÇATAL Mahfuz Materyal Destekli Öğretim Yönteminin İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci BaşarısınaEtkisi. , 2021, ss.2290 - 2300. 10.21597/jist.828759
AMA ALTUN Y,ÇATAL M Materyal Destekli Öğretim Yönteminin İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci BaşarısınaEtkisi. . 2021; 2290 - 2300. 10.21597/jist.828759
Vancouver ALTUN Y,ÇATAL M Materyal Destekli Öğretim Yönteminin İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci BaşarısınaEtkisi. . 2021; 2290 - 2300. 10.21597/jist.828759
IEEE ALTUN Y,ÇATAL M "Materyal Destekli Öğretim Yönteminin İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci BaşarısınaEtkisi." , ss.2290 - 2300, 2021. 10.21597/jist.828759
ISNAD ALTUN, Yener - ÇATAL, Mahfuz. "Materyal Destekli Öğretim Yönteminin İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci BaşarısınaEtkisi". (2021), 2290-2300. https://doi.org/10.21597/jist.828759
APA ALTUN Y, ÇATAL M (2021). Materyal Destekli Öğretim Yönteminin İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci BaşarısınaEtkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(3), 2290 - 2300. 10.21597/jist.828759
Chicago ALTUN Yener,ÇATAL Mahfuz Materyal Destekli Öğretim Yönteminin İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci BaşarısınaEtkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11, no.3 (2021): 2290 - 2300. 10.21597/jist.828759
MLA ALTUN Yener,ÇATAL Mahfuz Materyal Destekli Öğretim Yönteminin İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci BaşarısınaEtkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.3, 2021, ss.2290 - 2300. 10.21597/jist.828759
AMA ALTUN Y,ÇATAL M Materyal Destekli Öğretim Yönteminin İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci BaşarısınaEtkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2021; 11(3): 2290 - 2300. 10.21597/jist.828759
Vancouver ALTUN Y,ÇATAL M Materyal Destekli Öğretim Yönteminin İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci BaşarısınaEtkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2021; 11(3): 2290 - 2300. 10.21597/jist.828759
IEEE ALTUN Y,ÇATAL M "Materyal Destekli Öğretim Yönteminin İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci BaşarısınaEtkisi." Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11, ss.2290 - 2300, 2021. 10.21597/jist.828759
ISNAD ALTUN, Yener - ÇATAL, Mahfuz. "Materyal Destekli Öğretim Yönteminin İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci BaşarısınaEtkisi". Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11/3 (2021), 2290-2300. https://doi.org/10.21597/jist.828759