Yıl: 2021 Cilt: 31 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 943 - 951 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18069/firatsbed.863275 İndeks Tarihi: 11-12-2021

TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASI ŞOKLARININ ÇIKTI ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ

Öz:
Devletin ekonomi üzerindeki rolü iktisat teorisinin en çok tartışılan konulardan biridir. Ekonomik konjonktürde özellikle yirminci yüzyılda yaşanan gelişmeler devletin ekonomideki rolüne ve maliye politikalarının etkinliğine yeni bir boyut kazandırmıştır. Kamu harcamaları ise devletin ekonomiye müdahalesini sağlayan önemli bir maliye politikası aracıdır. Literatürde kamu harcamaları ve iktisadi büyüme ilişkisini farklı yaklaşımlarla ele alan çok sayıda teorik ve ampirik çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada ise Türkiye ekonomisinde Wagner ve Keynes yaklaşım bağlamında 1971-2019 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak maliye politikası şoklarının çıktı üzerindeki asimetrik etkisi incelenmektedir. Uygulanan nedensellik test sonuçlarına göre, negatif maliye politikası şokundan çıktının pozitif şokuna doğru nedensellik bulunmaktadır. Parametre tahminlerine göre ise pozitif maliye politikası şokunun, çıktı üzerinde negatif maliye politikası şokundan daha fazla etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Asymmetric Effect of Fiscal Policy Shocks on Output in Turkey

Öz:
The role of the state in the economy is one of the most debated topics in economic theory. Developments in the economic conjuncture, especially in the twentieth century, have given a new meaning to the role of the state in the economy and the effectiveness of fiscal policies. Public expenditures are an important fiscal policy tool that enables the state to intervene in the economy. There are many theoretical and empirical studies in the literature that deals with the relationship between public expenditures and economic growth using different approaches. In this study, the asymmetric effect of fiscal policy shock on output in Turkey is analyzed using annual data from 1971 to 2019 according to the Wagner and Keynes approach. According to the causality test results, there is causality running from negative fiscal policy shock to the positive shock of output. Also, according to the parameter estimates, it was found that the positive fiscal policy shock is more effective on output than the negative fiscal policy shock.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA özek y, bayat t (2021). TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASI ŞOKLARININ ÇIKTI ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ. , 943 - 951. 10.18069/firatsbed.863275
Chicago özek yavuz,bayat tayfur TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASI ŞOKLARININ ÇIKTI ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ. (2021): 943 - 951. 10.18069/firatsbed.863275
MLA özek yavuz,bayat tayfur TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASI ŞOKLARININ ÇIKTI ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ. , 2021, ss.943 - 951. 10.18069/firatsbed.863275
AMA özek y,bayat t TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASI ŞOKLARININ ÇIKTI ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ. . 2021; 943 - 951. 10.18069/firatsbed.863275
Vancouver özek y,bayat t TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASI ŞOKLARININ ÇIKTI ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ. . 2021; 943 - 951. 10.18069/firatsbed.863275
IEEE özek y,bayat t "TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASI ŞOKLARININ ÇIKTI ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ." , ss.943 - 951, 2021. 10.18069/firatsbed.863275
ISNAD özek, yavuz - bayat, tayfur. "TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASI ŞOKLARININ ÇIKTI ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ". (2021), 943-951. https://doi.org/10.18069/firatsbed.863275
APA özek y, bayat t (2021). TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASI ŞOKLARININ ÇIKTI ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2), 943 - 951. 10.18069/firatsbed.863275
Chicago özek yavuz,bayat tayfur TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASI ŞOKLARININ ÇIKTI ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 31, no.2 (2021): 943 - 951. 10.18069/firatsbed.863275
MLA özek yavuz,bayat tayfur TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASI ŞOKLARININ ÇIKTI ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.31, no.2, 2021, ss.943 - 951. 10.18069/firatsbed.863275
AMA özek y,bayat t TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASI ŞOKLARININ ÇIKTI ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 31(2): 943 - 951. 10.18069/firatsbed.863275
Vancouver özek y,bayat t TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASI ŞOKLARININ ÇIKTI ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 31(2): 943 - 951. 10.18069/firatsbed.863275
IEEE özek y,bayat t "TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASI ŞOKLARININ ÇIKTI ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ." Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, ss.943 - 951, 2021. 10.18069/firatsbed.863275
ISNAD özek, yavuz - bayat, tayfur. "TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASI ŞOKLARININ ÇIKTI ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 31/2 (2021), 943-951. https://doi.org/10.18069/firatsbed.863275