Yıl: 2021 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 343 - 361 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.47107/inifedergi.880181

COVID-19 AŞI HABERLERİNDE ÇERÇEVELEME: HABER SİTELERİNDE AŞI HABERLERİNİN SUNUMU

Öz:
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, sağlık haberciliğinin önemini de gözler önüne sermiştir. Bu süreçte, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de gündem konusunu aşılar oluşturmaktadır. Covid-19 sürecinde haberlerin dezenformasyon yaratmayacak şekilde sunulması planlanırken, aynı dikkatin aşı haberlerine de gösterilmesi gerekmektedir. Bu sebeple virüse karşı yapılan bilimsel çalışmalar kadar, bunların kamuoyuna aktarılması da önemli bir husustur. Aşı haberlerinin nasıl çerçevelendiğinin ortaya konması, haber kaynakları, haber-inşa stratejileri ile haberlerde ön plana çıkan ideolojinin ortaya konması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Haberde kullanılan çerçeveler, toplumsal yapının içinde şekillenmekte ve güç ilişkilerinden bağımsız var olmamaktadır. Bu durum haberlerin ideolojik yanlılığını da ortaya koymaktadır. Bu çalışma ile hem ulusal hem de uluslararası medyada aşı haberlerinin nasıl sunulduğu ortaya konmak istenmiş ve Sputnik, Independent, DW, BBC, Hürriyet, Sabah, HaberTürk, Sözcü, T24 ve Dokuz8 Haber’in internet sitelerinde yer alan aşı haberleri içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma, Türkiye’de coronavirüse karşı Faz 3 çalışmalarının başladığı 16.09.2020 tarihinden itibaren 16.10.2020’ye kadar olan aşı haberleri ile sınırlandırılmıştır. Bu süreçte coronavirüse karşı geliştirilen aşıları konu edinen 199 haber tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; aşı haberlerine en çok Sabah’ın internet sitesinde rastlanmıştır. Uluslararası medyanın haber kaynaklarını daha çok politikacılar oluştururken, ulusal medyada haber kaynağını sağlık çalışanları oluşturmaktadır. 11 farklı haber çerçevesi bağlamında değerlendirilen haberlerde, en çok kullanılan çerçeveler sırasıyla; sorumluluk yükleme, bilgi verme, tedbir ve kontrol, sayılarla belirtme ve bilimsel gelişme şeklinde yer aldığı görülmüştür. En çok kullanılan haber-inşa stratejisi ise birleştirme olmuştur. Bu durum haberlerde iyimser bir tablonun çizildiğini, hem ulusal hem de uluslararası medyanın kendi politikaları doğrultusunda haberlere şekil verdiğini göstermiştir. Eleştirel haber dili yerine birleştirici anlayış ön plana çıkmakta
Anahtar Kelime: Covid-19, Haber Siteleri Sağlık Haberciliği,

FRAMIG IN COVID-19 VACCIE NEWS: AN EXAMPLE OF NEWS WEBSITE

Öz:
The pandemic process of, which affected the entire world, also demonstrated the importance of health journalism. In this process, vaccines are on the agenda in Turkey, as in other countries. During the Covid-19 process, it is planned that the news will be presented in a way that does not create disinformation, while the same attention must be paid to the vaccine news. For this reason, as well as scientific studies against the virus, it is important to transfer them to the public. The aim of this study is to determine how vaccine news is framed, the content of news sources, the news-building strategies used and the ideology that comes to the fore in the news. The frames used in news are formed within the social structure and do not exist independently of power relations. This also reveals the ideological bias of the news. This study revealed how both national and international media presented vaccine news and examined vaccine news on the websites of Sputnik, Independent, DW, BBC, Hürriyet, Sabah, HaberTürk, Sözcü, T24 and Dokuz8 News by content analysis method. The study was limited to vaccine news from 16.09.2020, when the first vaccination against coronavirus began in Turkey, to 16.10.2020. During this process, 199 news stories were identified that were the subject of vaccines developed against coronavirus. According to the results obtained; vaccine news was most often found on Sabah's website. Politicians make up the news sources of the international media, while health workers make up the news sources of the national media. 11 in News evaluated in the context of different news frameworks, the most commonly used frameworks were in the form of responsibility loading, providing information, measures and control, specifying numbers and scientific development, respectively. The most commonly used news-building strategy has been merging. This has shown that an optimistic picture is drawn in the news, and that both national and international media shape the news in accordance with their own policies. Instead of critical news language, unifying language been made.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KAZAZ M, PALA S, KAZAZ A (2021). COVID-19 AŞI HABERLERİNDE ÇERÇEVELEME: HABER SİTELERİNDE AŞI HABERLERİNİN SUNUMU. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 343 - 361. 10.47107/inifedergi.880181
Chicago KAZAZ Mete,PALA Saibe,KAZAZ Arzu COVID-19 AŞI HABERLERİNDE ÇERÇEVELEME: HABER SİTELERİNDE AŞI HABERLERİNİN SUNUMU. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6, no.1 (2021): 343 - 361. 10.47107/inifedergi.880181
MLA KAZAZ Mete,PALA Saibe,KAZAZ Arzu COVID-19 AŞI HABERLERİNDE ÇERÇEVELEME: HABER SİTELERİNDE AŞI HABERLERİNİN SUNUMU. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.6, no.1, 2021, ss.343 - 361. 10.47107/inifedergi.880181
AMA KAZAZ M,PALA S,KAZAZ A COVID-19 AŞI HABERLERİNDE ÇERÇEVELEME: HABER SİTELERİNDE AŞI HABERLERİNİN SUNUMU. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2021; 6(1): 343 - 361. 10.47107/inifedergi.880181
Vancouver KAZAZ M,PALA S,KAZAZ A COVID-19 AŞI HABERLERİNDE ÇERÇEVELEME: HABER SİTELERİNDE AŞI HABERLERİNİN SUNUMU. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2021; 6(1): 343 - 361. 10.47107/inifedergi.880181
IEEE KAZAZ M,PALA S,KAZAZ A "COVID-19 AŞI HABERLERİNDE ÇERÇEVELEME: HABER SİTELERİNDE AŞI HABERLERİNİN SUNUMU." İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6, ss.343 - 361, 2021. 10.47107/inifedergi.880181
ISNAD KAZAZ, Mete vd. "COVID-19 AŞI HABERLERİNDE ÇERÇEVELEME: HABER SİTELERİNDE AŞI HABERLERİNİN SUNUMU". İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6/1 (2021), 343-361. https://doi.org/10.47107/inifedergi.880181