Yıl: 2020 Cilt: 22 Sayı: TBMM’nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı Sayfa Aralığı: 16 - 29 Metin Dili: Türkçe DOI: doi.org/10.32709/akusosbil.774822 İndeks Tarihi: 14-12-2021

Dünden Bugüne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri

Öz:
Bu çalışmada, başlangıçtan bu yana 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan etkinliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, 100 yıldır kutlanan ve Dünyada ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan etkinliklerine farklı bir bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır. Bayram kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin belirlenmesi, bu bayramın bir turizm değeri olarak değerlendirilmesi bakımından önemlidir. Derleme niteliğinde olan bu çalışmada bilgilerin toplanması için tarama yöntemi kullanılmıştır. Taramalar, 23 Nisan Bayramı ve tarihçesi ile ilgili kitap, arşiv, gazete, web sayfası, sosyal medya ve makalelerin incelenmesi şeklinde yapılmıştır. Bu süreçte özellikle 23 Nisan kapsamında yürütülen etkinliklere bakılmıştır. Taramalar 10 Mart ve 12 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmıştır. Yapılan taramalar sonucunda; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı başlangıçta ulusal olarak yürütülen, sonrasında ise uluslararası çapta yürütülen bir Mega etkinlik haline gelmiştir. Bu bayram kapsamında yapılan etkinlikler, diğer birçok festival, şenlik ve şölenlerde yapılanlardan daha fazla çeşitlilik, ziyaretçi sayısı, gelir sağlama ve ulusal-uluslararası yayılım gösterme gibi artı değerlere sahiptir. Ayrıca, bu bayram önemli bir insan hareketliliği ve tanıtım sağlamakta ve birçok insan bu vesileyle bir araya gelmekte ve birbirlerini ve ülkelerini hatta yörelerini tanıtmaktadır. Bu yönleri ile bu Bayram bir turistik etkinlik olarak ve etkinlik turizm çeşidi olarak dikkate alınabilir.Anahtar Kelimeler: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, turizm, etkinlik
Anahtar Kelime:

April 23 National Sovereignty and Children's Day Events from Past to Today

Öz:
In this study, it is aimed to determine the activities carried out within the scope of 23 April National Sovereignty and Children's Day since the beginning. It is also trying to bring a different perspective to the April 23 events, which have been celebrated for 100 years and are the first children's festival in the world. Determining the activities carried out within the scope of the festival is important in terms of evaluating this festival as a tourism value. In this review study, scanning method was used to collect information. The scans were made in the form of examining books, archives, newspapers, web pages, social media and articles related to April 23 and its history. In this process, especially the activities carried out within the scope of April 23 were examined. Scans were conducted between 10 March and 12 May 2020. As a result of the scans, April 23 National Sovereignty and Children's Day became a mega event that was conducted nationally and then internationally. In addition, this festival provides significant human mobility and promotion, and many people come together on this occasion and introduce each other and their country, even their region. With these aspects this Holiday can be considered as a tourist event and as a type of event tourism.Keywords: April 23 National Sovereignty and Children's Day, tourism, events
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akın, V. (1997). 23 Nisan Millã Hakimiyet ve Çocuk Bayramı'nın tarihçesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(3), 91-96.
 • Akşam Gazetesi, 25 Nisan 1928. Milli Kütüphane Arşivi, Ankara.
 • Allen J., O'Toole W., McDonnell I. & Harris R., (2011). Festival and special event management (Fifth Edition), John Wiley and Sons Ltd., Milton Queensland Australia,
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi, (2020). https://www.ankara.bel.tr/haberler/buyuksehirdenbaskentli-cocuklara-ozel-23-nisan-kutlamasi/ (Erişim tarihi: 10.04.2020)
 • Aral, N., ve Gürsoy, F. (2001). Çocuk hakları çerçevesinde çocuk ihmal ve istismarı. Milli Eğitim Dergisi, 151(5), 27-54.
 • Archive, 2010 http://web.archive.org/web/20100428025859/http://www.trt.net.tr/23Nisan/tarihce.aspx? (Erişim tarihi:01.05.2020).
 • Archive, 2016 https://web.archive.org/web/20170608030940/http://www.childrensweek.org.au/whatchildren.php (Erişim tarihi: 03.05.2020).
 • Aslan, İ. (2000). Cumhuriyet dönemi kültürel miraslarımızdan 23 Nisan çocuk bayramı. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 13.
 • Aydın, A. F. (2011). A brief introduction to the camel wrestling events ın western Turkey. Camel conference at SOAS. University of London 55-60
 • Aydın, M. K., Aydın, M., ve Kaya, F. (2016). Malatya halkevi öncülüğünde kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri (1932-1951). Electronic Turkish Studies, 11(18).
 • Aymankuy, Y., ve Ceylan, U. (2013). Ailelerin turistik ürün satın alma karar sürecinde çocukların rolü (Yerli turistler üzerinde bir araştırma). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 45(12), 105- 122.
 • Begiç, H. N. (2017). Anadolu’da yaşatılmaya çalışılan ahşap oyuncak üretimine bir örnek; Dedemin Oyuncakları Atölyesi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 10(19), 15-26.
 • Berberoğlu, T. (2013). Etkinliklerin destinasyona etkileri: 2011 Erzurum universiade kış oyunları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Bulvar Gazetesi, 1985. Milli Kütüphane Arşivi, Ankara.
 • Burley, P. & Imbert, D.S. (2009). The vancouver international children’s festival, Canada: reflections on the coordination of a successful event volunteer program. Holmes, K., & Smith, K. (Ed), Managing Volunteers in Tourism içinde, 195-203, USA: Routledge.
 • Cantürk, C. (2018). Çocuk bayramı. Ankara: Yade Yayınları.
 • Childrensfestival, 2020 https://www.childrensfestival.ca/about/ (Erişim tarihi: 03.05.2020).
 • CIOFF, (2020). http://www.cioff.org/events-festival.cfm/fr/799/Chine_TaipeiYilan_Intern._Children_s_Folklore_%26_Folkgame_Festival_YICFFF_(Erişim tarihi: 03.05.2020).
 • Cumhuriyet Gazetesi, 1 Nisan 1929. Milli Kütüphane Arşivi, Ankara.
 • Çakıcı, C. ve İyitoğlu, Ö. G. V. (2012). Tatil kararlarında aile üyelerinin rolü: Antalya ilinde tatil yapan aileler üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 117-134.
 • Çakır, G. (2019). Atatürk Dönemi’nde çocuk, kadın ve aile algısı (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çelebi, M. (2004). Atatürk'ün himayesinde kurulan Türk maarif cemiyeti. Tarih İncelemeleri Dergisi, 19, 35-53.
 • Demiralp, D. (2014). İlkçağ Anadolu'sunun Frigya yöresinden yükselen bir hüzün tınısı-Antik metinlerin ışığında Satyr Marsyas' ın trajik öyküsü. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 88- 104.
 • Ekin, Y. (2011). Etkinlik turizmi kapsamında festivaller ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin yerel halk üzerindeki sosyal etkileri konulu bir araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi), Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Koç, B. T. D., ve Güdek, M. Y. (2012). Modernleşme döneminde Osmanlı’da çocuk eğitimi ve literatürü (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Getz, D. (2008). Event tourism: definition, evolution, and research. Tourism Management, 3 (29): 403-428
 • Güler, B. (2009). Televizyon yayınlarında çocuk ve çocuk sorunlarının işlenişi: TRT'de çocuk temeli yayınların analizi (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Günöz, M. (2007). Türkiye’de çocuk işçiliği sorunu ve çözüm önerileri (Uzmanlık tezi). T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Gürbüz Türk Çocuğu Gazetesi, Nisan 1927. Milli Kütüphane Arşivi, Ankara.
 • Habertürk, 23.04.2020 https://hthayat.haberturk.com/23-nisan-2020-etkinlikleri-1073822 (Erişim tarihi: 24.04.2020).
 • Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi, 22 Nisan 1927. Milli Kütüphane Arşivi, Ankara.
 • Hürriyet Gazetesi, 23 Nisan 1959. Milli Kütüphane Arşivi, Ankara.
 • Hürriyet Gazetesi, 24 Nisan 1959. Milli Kütüphane Arşivi, Ankara.
 • Hürriyet, 22.04.2002. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23-nisan-programi-67099 (Erişim tarihi: 29.04.2020).
 • Hürriyet, 07.03.2017. https://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/apollon-ile-marsyasin-kapistigidinarda-muzik-yarismasi-sirasi-cocuklarda-40361657 (Erişim tarihi: 07.11.2020).
 • Hürriyet, 23.04.2019. https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/cosku-dolu-23-nisan41191272 (Erişim tarihi: 29.04.2020).
 • Hürriyet, 23.04.2020 https://www.hurriyet.com.tr/galeri-trt-23-nisan-videolari-ne-zamancikacak-trt-23-nisan-videolari-saat-kacta-yayinlanacak-41501410 (Erişim tarihi: 25.04.2020).
 • İkdam Gazetesi, 24 Nisan 1929. Milli Kütüphane Arşivi, Ankara.
 • Jago, L., Dwyer, L., Lipman, G., Lill, D. V., ve Vorster, S. (2010). Optimising the potential of mega-events: an overview. International Journal of Event and Festival Management, 1 (3): 220-237
 • Jenkins, R. L. (1978). Family vacation decision-making. Journal of Travel Research, 16(4), 2-7.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kestellioğlu, G. (2011). Yerel demokrasi ve kent konseyleri: Kahramanmaraş örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 121-140.
 • Kocatürk, U. (2000). Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti tarih kronolojisi 1918-1938. (3. Baskı). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Kozak, M. (2018). Bilimsel araştırma: tasarım, yazım ve yayım teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Kuşlu, M. ve Özer, B. (2012). Yerel yönetimlerdeki yönetim bilgi sistemleri ve karar destek süreçleri: Manisa Belediyesi örneği. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 389- 410.
 • Lu, H. Y. (2011). ‘Children's Dreamland': constructing national identity through a children's festival in post-authoritarian Taiwan. Journal of Tourism and Cultural Change, 9(4), 271-285.
 • Masterman, G., 2004, Strategic Sports Event Management. Elsevier Butterworth Heinemann.
 • McNeal, J. U., & Yeh, C. H. (1997). Development of consumer behavior patterns among Chinese children. Journal of consumer marketin, 14(1), 45-59.
 • Milliyet, 23.04.2020 https://www.milliyet.com.tr/gundem/23-nisanda-balkonda-istiklal-marsisaat-kacta-okunacak-istiklal-marsi-ne-zaman-okunur-6196284 (Erişim tarihi: 25.04.2020).
 • Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 http://www.meb.gov.tr/mill-egitim-bakanligindan-23-nisana-100- yil-marsi/haber/20745/tr (Erişim tairihi: 10.04.2020).
 • Mezkit, S. G. (2019). Millî kimliğin oluşturulması bağlamında 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı (Yayımlanmamış doktora tezi) Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Nationaltoday, 2020 https://nationaltoday.com/german-world-childrens-day/ (Erişim tarihi: 05.05.2020).
 • Notimerica, 2020 https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-celebra-dia-nino-mexico-30- abril-20180430130047.html (Erişim tarihi: 05.05.2020).
 • Okay, C. (1998). Osmanlı çocuk hayatında yenileşmeler 1850-1900. İstanbul: Kırkambar Yayınları.
 • Önal, M. (2014). Cumhuriyet dönemi halka yönelik politikalar içerisinde “çocuk” 1923-1938 (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Özçelik, M. (2011). 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın ortaya çıkışı ve 1922-1929 yılları arasında 23 Nisan kutlamaları. Gazi Akademik Bakış, (09), 265-284.
 • Özer, Y. E. (2013). Çocuk hakları, katılım ve yerel düzeyde uygulaması: Türkiye örneği. C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (1), 245-258.
 • Öztan, G. G. (2013). Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Postman, N. (1995). Çocukluğun yokoluşu. (K. İnal, Çev.). Ankara: İmge Yayınları.
 • Quinn, B. (2009). Festivals, events and tourism. London: The Sage Handbook of Tourism Studies.
 • Sabah, 06.04.2013 https://www.sabah.com.tr/gundem/2013/04/06/23-nisanda-koltuk-devri-bitti (Erişim tarihi: 29.04.2020).
 • Sabah, 2020 https://www.sabah.com.tr/video/haber/dunyanin-dort-bir-yanindaki-cocuklar-23- nisanin-100uncu-yilini-boyle-kutladi-video (Erişim tarihi: 25.04.2020).
 • Sınmaz Sönmez, C. (2015). Çanakkale Savaşları’nı anma ve kutlama etkinlikleri (1916-1938). http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/COMU/1377/Cahide_S%c4% b1nmaz_S%c3%b6nmez.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Erişim tarihi: 28.04.2020)
 • Sonsaat Gazetesi, 16 Nisan 1929. Milli Kütüphane Arşivi, Ankara.
 • Sözcü, 22.04.2020 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/23-nisan-kutlamalari-dijital-ortamatasindi-5766016/ (Erişim tarihi: 23.04.2020).
 • Tarımeri, N. (2018). Himaye-İ Etfal Cemiyeti’nden Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu’na. http://sosyalhizmetuzmanlari.com/Uploads/MakaleFile/3105fa01-53a9-4964-9e25- 93c42724a014.pdf (Erişim tarihi: 10.03.2020).
 • TBMM Zabıt Ceridesi, 1928
 • https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d03/c005/tbmm03005001.pdf (Erişim tarihi: 15.03.2020).
 • T.C. Resmi Gazete 1951 https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7882.pdf (Erişim tarihi: 22.04.2020).
 • T.C. Resmi Gazete 1981 https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17284.pdf (Erişim tarihi: 22.04.2020).
 • T.C. Resmi Gazete, 1995 https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22184.pdf (Erişim tarihi: 23.04.2020).
 • Temizgüney, F. (2019). Demokrat Parti Dönemi 23 Nisan Milli Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı Kutlamaları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 145-172.
 • TRT, 23Nisan, 2020 https://twitter.com/trt23nisan/status/1253289087760506880/photo/1 (Erişim tarihi: 05.05.2020).
 • Tuna, M. ve Akpınar, A. (2018). Etkinlik Turizmi. Aydın, Ş. ve Boz, M. (Ed.). Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler II içinde, 265-284 Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Türk Dil Kurumu, (2019). https://sozluk.gov.tr/ (Erişim tarihi: 12.03.2020).
 • Ulus Gazetesi, 21 Nisan 1959. Milli Kütüphane Arşivi, Ankara.
 • Ulus Gazetesi, 24 Nisan 1959. Milli Kütüphane Arşivi, Ankara.
 • Vakit Gazetesi, 24 Nisan 1927. Milli Kütüphane Arşivi, Ankara.
 • Van Der Wagen , L. (2001). Event management: for tourism, cultural, business and sporting (2. b.). Frenchs Forest, Nsw: Pearson Education Australia.
 • Vatan Gazetesi, 24 Nisan 1959. Milli Kütüphane Arşivi, Ankara.
 • Wikipedia, (2020). https://en.wikipedia.org/wiki/Children's_Day (Erişim tarihi: 05.05.2020).
 • Yalçınkaya, E., ve Azrak, Y. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çocuk meclislerine ilişkin görüşleri: nitel bir çalışma. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 8(1), 151-169.
 • Yılmaz, Ş. (2009). Osmanlıdan Cumhuriyete sıbyan mekteplerinde yenilik ve gelişmeler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
APA AKOĞLAN KOZAK M, Mutlu Bayın D (2020). Dünden Bugüne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri. , 16 - 29. doi.org/10.32709/akusosbil.774822
Chicago AKOĞLAN KOZAK Meryem,Mutlu Bayın Dilek Dünden Bugüne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri. (2020): 16 - 29. doi.org/10.32709/akusosbil.774822
MLA AKOĞLAN KOZAK Meryem,Mutlu Bayın Dilek Dünden Bugüne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri. , 2020, ss.16 - 29. doi.org/10.32709/akusosbil.774822
AMA AKOĞLAN KOZAK M,Mutlu Bayın D Dünden Bugüne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri. . 2020; 16 - 29. doi.org/10.32709/akusosbil.774822
Vancouver AKOĞLAN KOZAK M,Mutlu Bayın D Dünden Bugüne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri. . 2020; 16 - 29. doi.org/10.32709/akusosbil.774822
IEEE AKOĞLAN KOZAK M,Mutlu Bayın D "Dünden Bugüne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri." , ss.16 - 29, 2020. doi.org/10.32709/akusosbil.774822
ISNAD AKOĞLAN KOZAK, Meryem - Mutlu Bayın, Dilek. "Dünden Bugüne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri". (2020), 16-29. https://doi.org/doi.org/10.32709/akusosbil.774822
APA AKOĞLAN KOZAK M, Mutlu Bayın D (2020). Dünden Bugüne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(TBMM’nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı), 16 - 29. doi.org/10.32709/akusosbil.774822
Chicago AKOĞLAN KOZAK Meryem,Mutlu Bayın Dilek Dünden Bugüne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22, no.TBMM’nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı (2020): 16 - 29. doi.org/10.32709/akusosbil.774822
MLA AKOĞLAN KOZAK Meryem,Mutlu Bayın Dilek Dünden Bugüne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.TBMM’nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı, 2020, ss.16 - 29. doi.org/10.32709/akusosbil.774822
AMA AKOĞLAN KOZAK M,Mutlu Bayın D Dünden Bugüne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 22(TBMM’nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı): 16 - 29. doi.org/10.32709/akusosbil.774822
Vancouver AKOĞLAN KOZAK M,Mutlu Bayın D Dünden Bugüne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 22(TBMM’nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı): 16 - 29. doi.org/10.32709/akusosbil.774822
IEEE AKOĞLAN KOZAK M,Mutlu Bayın D "Dünden Bugüne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri." Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, ss.16 - 29, 2020. doi.org/10.32709/akusosbil.774822
ISNAD AKOĞLAN KOZAK, Meryem - Mutlu Bayın, Dilek. "Dünden Bugüne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22/TBMM’nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı (2020), 16-29. https://doi.org/doi.org/10.32709/akusosbil.774822