Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 113 - 120 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21541/apjes.441362

SWARA-WASPAS Metodolojisine Dayalı Tedarikçi Seçimi: Türkiye'de Demir-Çelik Endüstrisi Örneği

Öz:
Tedarik zinciri yönetiminin öncelikli süreçlerinden birisi de tedarikçi seçimidir. İşletmelerin rekabet avantajı sağlamaları için kabul edilebilir kalite sınırını aşmadan düşük maliyetle üretim yapmaları gerekmektedir. Bu da iyi yönetilen bir tedarik zinciri ile mümkün olur. İşletmeler tedarikçi seçimi yaparken öncelikle değerlendirme kriterlerini tespit etmeli, daha sonra da alternatifler arasından en uygun olan tedarikçinin seçimini yapmalıdır. Bu çalışma tedarik zinciri yönetiminin bir parçası olan tedarikçi seçimi konusunu ele alır. Çalışmanın amacı, Sakarya ilinde bulunan bir ağır metal fabrikasının üretim hattında kullanılan makine parçasının taşlanması için daha önce en az bir kez çalışılmış 3 tedarikçi arasından en uygun tedarikçinin seçilmesidir. Bu doğrultuda öncelikle bir araştırma ekibi kurulmuş ve bu ekip tarafından değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. Kriter ağırlıklarının belirlenmesi için SWARA yöntemi, alternatifleri değerlendirmek ve sıralamak için ise WASPAS yöntemi kullanılmıştır. İşletme için en uygun alternatif belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Supplier Selection Based on SWARA-WASPAS Methodology: The Case of the Iron Steel Industry in Turkey

Öz:
One of the priority processes of supply chain management is supplier selection. Companies need to produce at low cost without exceeding the acceptable quality limit to achieve competitive advantage. This is possible with a well-managed supply chain. Companies should first determine the evaluation criteria when selecting suppliers, and then select the most suitable supplier from among the alternatives. This study deals with supplier selection, which is part of supply chain management. The aim of the study is to select the most suitable supplier among the 3 suppliers who have worked at least once in order to grind a machine part used in production line of a heavy metal company in Sakarya province. For this reason, a research team has been established and the evaluation criteria have been determined. The SWARA method was used to determine the criterion weights, and the WASPAS method was used to evaluate the alternatives. The most suitable alternative for the company has been identified.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] G. Akyüz, “Bulanık VIKOR Yöntemı̇ ile Tedarı̇kçi Seçı̇mı̇,” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim. Derg., vol. 26, no. 1, pp. 197–215, 2012.
 • [2] M. Dağdeviren and E. Erarslan, “PROMETHEE Sıralama Yöntemı̇ ile Tedarı̇kçi Seçı̇mı̇,” Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Derg., vol. 23, no. 1, pp. 69–75, 2008.
 • [3] E. Aytaç Adalı and A. Tuş Işık, “Bir Tedarikçi Seçim Problemi İçin SWARA ve WASPAS Yöntemlerine Dayanan Karar Verme Yaklaşımı,” Int. Rev. Econ. Manag., vol. 5, no. 4, pp. 56–77, 2017.
 • [4] A. Özdemir, “Ürün Grupları Temelinde Tedarikçi Seçim Probleminin Ele Alınması ve Analitik Hiyerarşi Süreci İle Çözümlenmesi,” Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Derg., vol. 12, no. 1, pp. 55–84, 2010.
 • [5] M. Alimardani, S. Hashemkhani Zolfani, M. H. Aghdaie, and J. Tamošaitienė, “A novel hybrid SWARA and VIKOR methodology for supplier selection in an agile environment,” Technol. Econ. Dev. Econ., vol. 19, no. 3, pp. 533–548, 2013.
 • [6] R. H. Kouchaksaraei, S. H. Zolfani, and M. Golabchi, “Glasshouse locating based on SWARACOPRAS approach,” Int. J. Strateg. Prop. Manag., vol. 19, no. 2, pp. 111–122, 2015.
 • [7] M. K. Ghorabaee, E. K. Zavadskas, M. Amiri, and A. Esmaeili, “Multi-criteria evaluation of green suppliers using an extended WASPAS method with interval type-2 fuzzy sets,” J. Clean. Prod., vol. 137, pp. 213–229, 2016.
 • [8] E. K. Zavadskas, D. Kalibatas, and D. Kalibatiene, “A multi-attribute assessment using WASPAS for choosing an optimal indoor environment,” Arch. Civ. Mech. Eng., vol. 16, no. 1, pp. 76–85, 2016.
 • [9] E. Çakır, G. Akel, and M. Doğaner, “Türkiye’de Faalı̇yet Gösteren Özel Alışveriş Sı̇telerı̇nı̇n Bütünleşı̇k SWARA - WASPAS Yöntemı̇ ile Değerlendı̇rı̇lmesı̇,” Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Derg., vol. 2018, no. 18. EYİ Özel Sayısı, pp. 599–616, 2018.
 • [10] N. Zarbakhshnia, H. Soleimani, and H. Ghaderi, “Sustainable third-party reverse logistics provider evaluation and selection using fuzzy SWARA and developed fuzzy COPRAS in the presence of risk criteria,” Appl. Soft Comput. J., vol. 65, pp. 307–319, 2018.
 • [11] V. Keršuliene, E. K. Zavadskas, and Z. Turskis, “Selection of rational dispute resolution method by applying new step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA),” J. Bus. Econ. Manag., vol. 11, no. 2, pp. 243– 258, 2010.
 • [12] E. K. Zavadskas, Z. Turskis, J. Antucheviciene, and A. Zakarevicius, “Optimization of weighted aggregated sum product assessment,” Elektron. ir Elektrotechnika, vol. 122, no. 6, pp. 3–6, 2012.
 • [13] E. K. Zavadskas, J. Antucheviciene, J. Šaparauskas, and Z. Turskis, “Multi-criteria assessment of facades’ alternatives: Peculiarities of ranking methodology,” Procedia Eng., vol. 57, pp. 107–112, 2013.
 • [14] E. K. Zavadskas, R. Baušys, and M. Lazauskas, “Sustainable assessment of alternative sites for the construction of a waste incineration plant by applying WASPAS method with single-valued neutrosophic set,” Sustainability, vol. 7, pp. 15923–15936, 2015.
APA TOKLU M, ÇAĞIL G, PAZAR E, FAYDALI R (2018). SWARA-WASPAS Metodolojisine Dayalı Tedarikçi Seçimi: Türkiye'de Demir-Çelik Endüstrisi Örneği. ACADEMIC PLATFORM-JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCE, 6(3), 113 - 120. 10.21541/apjes.441362
Chicago TOKLU Merve CENGİZ,ÇAĞIL Gültekin,PAZAR Elif,FAYDALI Rümeysa SWARA-WASPAS Metodolojisine Dayalı Tedarikçi Seçimi: Türkiye'de Demir-Çelik Endüstrisi Örneği. ACADEMIC PLATFORM-JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCE 6, no.3 (2018): 113 - 120. 10.21541/apjes.441362
MLA TOKLU Merve CENGİZ,ÇAĞIL Gültekin,PAZAR Elif,FAYDALI Rümeysa SWARA-WASPAS Metodolojisine Dayalı Tedarikçi Seçimi: Türkiye'de Demir-Çelik Endüstrisi Örneği. ACADEMIC PLATFORM-JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCE, vol.6, no.3, 2018, ss.113 - 120. 10.21541/apjes.441362
AMA TOKLU M,ÇAĞIL G,PAZAR E,FAYDALI R SWARA-WASPAS Metodolojisine Dayalı Tedarikçi Seçimi: Türkiye'de Demir-Çelik Endüstrisi Örneği. ACADEMIC PLATFORM-JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCE. 2018; 6(3): 113 - 120. 10.21541/apjes.441362
Vancouver TOKLU M,ÇAĞIL G,PAZAR E,FAYDALI R SWARA-WASPAS Metodolojisine Dayalı Tedarikçi Seçimi: Türkiye'de Demir-Çelik Endüstrisi Örneği. ACADEMIC PLATFORM-JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCE. 2018; 6(3): 113 - 120. 10.21541/apjes.441362
IEEE TOKLU M,ÇAĞIL G,PAZAR E,FAYDALI R "SWARA-WASPAS Metodolojisine Dayalı Tedarikçi Seçimi: Türkiye'de Demir-Çelik Endüstrisi Örneği." ACADEMIC PLATFORM-JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCE, 6, ss.113 - 120, 2018. 10.21541/apjes.441362
ISNAD TOKLU, Merve CENGİZ vd. "SWARA-WASPAS Metodolojisine Dayalı Tedarikçi Seçimi: Türkiye'de Demir-Çelik Endüstrisi Örneği". ACADEMIC PLATFORM-JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCE 6/3 (2018), 113-120. https://doi.org/10.21541/apjes.441362