Yıl: 2004 Cilt: 6 Sayı: 22 Sayfa Aralığı: 251 - 258 Metin Dili: Türkçe

Türkiye'ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımcılarının İstihdama Etkisi

Öz:
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, kalkınmaya olan katkısının anlaşılmasıyla, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin ilgi odağı haline gelmiştir. Günümüzde, yabancı sermayenin beraberinde getirdiği teknolojik gelişme ve istihdam artışının, yabancı yatırımları çeken ülkelerin ekonomilerine büyüme ve refah artışı olarak yansıdığı görüşü hakimdir. Öte yandan, gittikleri ülkelerde yeni iş olanakları yaratan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, ülkelerin işsizlik sorununun çözümüne de katkıda bulundukları, literatürde geniş bir kabul görmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı, Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının istihdam düzeyi üzerindeki etkisini analiz etmektir. Bu nedenle çalışmada, Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, istihdam düzeyi üzerindeki etkisi ampirik olarak test edilmektedir. Bu amaçla kurulan ekonometrik modellerin sonuçlarına göre, Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, istihdam düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.
Anahtar Kelime: istihdam yabancı yatırımlar Türkiye yabancı sermaye

The Impact of Foreign Direct Investment on Employment Level in Turkey

Öz:
Foreign direct investments became the limelight of many developed and developing countries since it has been established that it contributes to the development of countries. At present, the widely accepted view is that technological progress and increase in employment which accompany with foreign direct investment, have positive effect on economies. On the other hand, it is also widely accepted view in the literature that foreign direct investments, leading to new employment opportunities, help easing unemployment problem. In this respect, the main purpose of this paper is to analyse emprically the impact of foreign direct investment on employment level in Turkey. Thus, some econometric models were established to test the impact of foreign direct investment on employment level in Turkey. According to test results of these models there has not been a meaningful relationship between employment level and foreign direct investment in Turkey for the 1991-2002 period.
Anahtar Kelime: foreign investments employment foreign capital Turkey

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] DPT, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın No: DPT:2514-ÖİK:532, Ankara, 2000.
 • [2] SEYİDOĞLU, H„ Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, İstanbul, 1993.
 • [3] KARLUK, R., "Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Katkısı", Ekonomik İstikrar, Büyüme ve Yabancı Sermaye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Yayıma Hazırlayan: A. Tarhan, Ankara, Şubat 2001.
 • [4] MALLAMPALLY, P.; SAUVANT, K. P., "Foreign Direct Investment in Developing Countries", Finance&Devehpment, Volume 36, Number 1, March 1999.
 • [5] ANDERSEN, P. S.; HAINAUT, P., "Foreign Direct Investment and Employment in the Industrial Countries", BIS Working Papers, No.61, November 1998.
 • [6] OKSAY, S., "Çokuluslu Şirketler Teorileri Çerçevesinde Yabancı Sermaye Yatırımlarının İncelenerek Değerlendirilmesi", Dış Ticaret Dergisi, Sayı:8, Ocak 1998.
 • [7] UNCTAD, World Investment Report 2001, United Nations, New York and Geneva, 2001.
 • [8] DEİK.Türkiye'nin Yabancı Sermaye Ortamının Değerlendirilmesi, Engeller-Öneriler, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Türk-Japon İş Konseyi, İstanbul, Aralık 2000.
 • [9] CHRISTIANSEN, H.; BERTRAND, A., "Trends and Recent Developments in Foreign Direct Investment", OECD, June 2003.
 • [10] SABIR, H., "Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Gelişmekte olan Ülkelere Yönlendirici Politikalar", Dış Ticaret Dergisi, Ekim 2002.
 • [11] LOUNGANI, P.; RAZIN, A., "How Beneficial is Foreign Direct Investment for Developing Countries?", Finance&Development, Volume 38, Number 2, June 2001.
 • [12] MICKIEWICZ, T.; RADOSEVIC, S.; VARBLANE , U., "The Value of Diversity: Foreign Direct Investment and Employment in the Central Europe During Economic Recovery", ESRC "One Europe or Several?" Programme,Working Paper 05/2000.
 • [13] AKDİŞ, M., "Dünya'da ve Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları ve Beklentiler", İnceleme Yarışması-Mansiyon, Dünya'da ve Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları ve Beklentiler, YASED Yayınları No:33, İstanbul, 1988.
 • [14] BALDWIN, R. E., "The Effect of Trade and Foreign Direct Investment on Employment and Relative Wages", NBER Working Paper Series, Working Paper No. 5037, National Bureau of Economic Research, February 1995.
 • [15] BLOMSTRÖM, M.; FORS, G.; LIPSEY, R. E., "Foreign Direct Investment and Employment: Home Country Experience in the United States and Sweden", NBER Working Paper Series, Working Paper No. 6205, National Bureau of Economic Research, October 1997.
 • [16] FIGLIO, D. N.; BLONIGEN, B. A., "The Effects of Direct Foreign Investment on Local Communities", NBER Working Paper Series, Working Paper No. 7274, National Bureau of Economic Research, July 1999.
 • [17] AIZENMAN, J., "Foreign Direct Investment, Employment Volatility and Cyclical Dumping", NBER Working Paper Series, Working Paper No. 4683, National Bureau of Economic Research, March 1994.
 • [18] ALTZINGER, W.; BELLALE, C, "Direct versus Indirect FDI: Impact on Domestic Exports and Employment", Working Papers Series, Working Paper No. 9, Vienna University of Economics and Business Administration, November 1999.
 • [19] ÖZAG, F., "Yabancı Sermayenin Piyasa Yapısına Etkisi", erc/metu, VI. International Conference in Economics,September 11-14, 2002, Ankara.
APA BİLGİN M (2004). Türkiye'ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımcılarının İstihdama Etkisi. ÖNERİ, 6(22), 251 - 258.
Chicago BİLGİN MEHMET HÜSEYİN Türkiye'ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımcılarının İstihdama Etkisi. ÖNERİ 6, no.22 (2004): 251 - 258.
MLA BİLGİN MEHMET HÜSEYİN Türkiye'ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımcılarının İstihdama Etkisi. ÖNERİ, vol.6, no.22, 2004, ss.251 - 258.
AMA BİLGİN M Türkiye'ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımcılarının İstihdama Etkisi. ÖNERİ. 2004; 6(22): 251 - 258.
Vancouver BİLGİN M Türkiye'ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımcılarının İstihdama Etkisi. ÖNERİ. 2004; 6(22): 251 - 258.
IEEE BİLGİN M "Türkiye'ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımcılarının İstihdama Etkisi." ÖNERİ, 6, ss.251 - 258, 2004.
ISNAD BİLGİN, MEHMET HÜSEYİN. "Türkiye'ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımcılarının İstihdama Etkisi". ÖNERİ 6/22 (2004), 251-258.