Yıl: 2021 Cilt: 24 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 405 - 412 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17049/ataunihem.652464 İndeks Tarihi: 29-07-2022

FARKLI BÖLGELERDEN ÖLÇÜLEN ARTERİYAL KAN BASINÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Öz:
Amaç: Bu araştırmanın amacı; kol, baldır ve ayak bileğinden ölçülen kan basınçlarının karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Araştırma 18 yaş üzeri, 50-80kg arasında olan ve araştırmaya gönüllü katılan 130 sağlıklı bireyler üzerinde yapıldı. Sol ve sağ ekstremiteler kendi aralarında değerlendirileceği için önce sol ekstremitedeki üç bölge, ardından sağ ekstremitedeki üç bölgenin ölçümü sağlandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ANOVA ve Bland-Altman plot testi kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalamasının 22.6±5.9, ağırlık ortalamasının ise 63.5±9.0 olduğu saptandı. Sol baldır bölgesinden ölçülen sistolik arteriyal kan basıncının, kol bölgesinden ölçülen değerden ortalama 11mmHg daha yüksek olduğu, ayak bileği bölgesinden ölçülen arteriyal kan basıncının kol bölgesinden ölçülen değerden ortalama 13mmHg daha fazla olduğu belirlendi. Aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi(p<0.05). Sağ baldır bölgesinden ölçülen diyastolik arteriyal kan basıncının, sağ kol bölgesinden ölçülen değerden ortalama 11mmHg daha yüksek, sağ ayak bileği bölgesinden ölçülen kan basıncının sağ kol bölgesinden ölçülen değerden ortalama 15mmHg daha yüksek olduğu bulundu. Aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). Sonuç: Kol, baldır ve ayak bileğinden ölçülen kan basınçlarının aralarında fark olduğu saptandı. Arteriyal kan basıncı ölçümünden en düşük değerin kol bölgesinden, en yüksek değerin ise ayak bileği bölgesinden ölçüldüğü belirlendi. Sonuç olarak, arteriyal kan basıncı ölçümünde, ölçümün kol bölgesinin kullanılamadığı durumlarda baldır bölgesinin kullanılması önerilebilir.
Anahtar Kelime: hemşirelik uygulamaları farklı bölgeler Arteriyal kan basıncı

Comparison of Arterial Blood Pressures Measured from Different Regions

Öz:
Aim: The aim of this study; is the comparison of blood pressure measured from the arms, thighs and calves. Method: The study was carried out on 130 healthy individuals over the age of 18, between 50-80 kg, who volunteered to participate in the study. Since the left and right extremities were evaluated between them, three regions in the left extremity and then three regions in the right extremity were measured. Percentage, ANOVA and Bland-Altman plot test were used for the evaluation of the data. Results: The mean age of the participants was 22.6±5.9 and the mean weight was 63.5±9.0. The systolic arterial blood pressure measured from the left thigh region was 11 mmHg higher than the arm area and the arterial blood pressure measured from the calf region was 13 mmHg higher than the arm area. The difference was found to be statistically significant (p <0.05). The diastolic arterial blood pressure measured from the right thigh region was 11 mmHg higher than the value measured from the right arm region, and the blood pressure measured from the right calf region was 15 mmHg higher than the value measured from the right arm region. The difference was statistically significant (p <0.05). Conclusion: It was determined that there was a difference between the blood pressures measured from the arms, thighs and calves. It was determined that the lowest value was measured from the arm region and the highest value was measured from the calf region. As a result, in the arterial blood pressure measurement, it may be recommended to use the thigh region when the arm region of the measurement cannot be used
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Potter PA, Perry AG. Vital signs. Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice. 6th ed. ANZ edt. St. Louis The C. V. Mosby Company; 2020. p. 650-65.
 • 2. Kozier B, Erb G, Berman A, Snyder S, Harvey S, Morgan-Samuel H. Vital signs. Fundamentals of Nursing. 9th ed. Pearson; 2019. p.414-51.
 • 3. Çakırcalı E. Yaşamsal Bulgular. Atabek Aştı T, Karadağ A, editörler. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı. 5. Baskı. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2020. p. 580-620.
 • 4. Zaybak A, Yapucu Güneş Ü. Hemşirelerin İndirekt Arteriyal Kan Basıncını Ölçme Yöntemleri ile İlgili Gözlemsel Bir Çalışma. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007;11(3):23-8.
 • 5. Checketts, M.R.; Alladi, R.; Ferguson, K.; Gemmell, L.; Handy, J.M.; Klein, A.A.; Love, N.J.; Misra, U.; Morris, C.; Nathanson, M.H.; et al. Recommendations for standards of monitoring during anaesthesia and recovery 2015: Association of anaesthetists of Great Britain and Ireland. Anaesthesia 2016;71:85- 93.
 • 6. Demir Işık R. Yaşam Bulguları. Akça Ay F, editör. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. 4. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; 2007. p.270-06.
 • 7. Ogedegbe G, Pickering T. Principles and Techniques of Blood Pressure Measurement Cardiology Clinics, 2010; 28 pp. 571-86.
 • 8. Block FE, Schulte GT. Ankle Blood Pressure Measurement an Acceptable Alternative to Arm Measurements. Journal of Clinical Monitoring and Computing 1996;13(3):167- 71.
 • 9. Pickering D, Stevens S. How to Measure and Record Blood Pressure? Community Eye Health 2013; 26(84):76.
 • 10. Moore C, Dobson A, Kinagi M, Dillon B. Comparison of Blood Pressure Measured at the Arm, Ankle and Calf. Anaesthesia 2008; 63(12):1327-31.
 • 11. Handler J. The Importance of Accurate Blood Pressure Measurement. The Permanente Journal 2009;13(3):51-4.
 • 12. Wilkes JM, DiPalma JA. Brachial Blood Pressure Monitoring Versus Ankle Monitoring During Colono Scopy. The Southern Medical Journal 2004;97(10):939­41.
 • 13. Lakhal K, Macq C, Ehrmann S, Boulain T, Capdevila X. Noninvasive Monitoring of Blood Pressure in the Critically İll: Reliability according to the Cuff Site (Arm, Thigh, or Ankle). Critical Care Medicine 2012; 40(4):1207-13.
 • 14. Lee S, Chung J, Bae J, Cho YJ, Nam K, Jeon Y. Continuous Non-İnvasive Arterial Pressure Monitoring (ClearSight system) and Ankle Blood Pressure Measurements as Alternatives to Conventional Arm Blood Pressure. Journal of Clinical Medicine 2020; 9:3615.
 • 15. Sheppard JP, Albasri A, Franssen M, et al. Defining the relationship between arm and leg blood pressure readings: a systematic review and meta-analysis. Journal of Hypertension 2019;37:660.
 • 16. Sanghera S, North A, Abernethy S, Wrench I. Arm and Ankle Blood Pressure during Caesarean Section. International Journal of Obstetric Anesthesia 2006;15(1):24­7.
 • 17. Goldstein LN, Wells M, Sliwa K. Blood Pressure Measurements in the Ankle Are Not Equivalent to Blood Pressure Measurements in the Arm. South African Medical Journal On-line Version 2014; 104(12):869-73.
 • 18. Sareen P, Saxena K, Sareen B, Taneja B. Comparison of Arm and Calf Blood Pressure. Indian Journal of Anaesthesia 2012; 56(1): 83–5.
 • 19. Tran N, Hackett H, Cadaver C, Fichera S, Azen C. Comparison of Calf and Brachial Blood Pressures in Infants: is there a Difference between Calf and Brachial Blood Pressures? Journal of Vascular Nursing 2014; 32(4):139-43.
 • 20. Schell K, Briening E, Lebet R, Pruden K, Rawheiser S, Jackson B. Comparison of Arm and Calf Automatic Noninvasive Blood Pressures in Pediatric Intensive Care Patients. Journal of Pediatric Nursing 2011;26(1):3-12.
 • 21. Çapık, C. Statistical Power Analysis and It’s Use in Nursing Studies: Basic Information. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 2014;17(4), 268-74.
APA ciftci b, avşar g, Satıl Y, Ağlamış S (2021). FARKLI BÖLGELERDEN ÖLÇÜLEN ARTERİYAL KAN BASINÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. , 405 - 412. 10.17049/ataunihem.652464
Chicago ciftci bahar,avşar gülçin,Satıl Yunus Emre,Ağlamış Suat FARKLI BÖLGELERDEN ÖLÇÜLEN ARTERİYAL KAN BASINÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. (2021): 405 - 412. 10.17049/ataunihem.652464
MLA ciftci bahar,avşar gülçin,Satıl Yunus Emre,Ağlamış Suat FARKLI BÖLGELERDEN ÖLÇÜLEN ARTERİYAL KAN BASINÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. , 2021, ss.405 - 412. 10.17049/ataunihem.652464
AMA ciftci b,avşar g,Satıl Y,Ağlamış S FARKLI BÖLGELERDEN ÖLÇÜLEN ARTERİYAL KAN BASINÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. . 2021; 405 - 412. 10.17049/ataunihem.652464
Vancouver ciftci b,avşar g,Satıl Y,Ağlamış S FARKLI BÖLGELERDEN ÖLÇÜLEN ARTERİYAL KAN BASINÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. . 2021; 405 - 412. 10.17049/ataunihem.652464
IEEE ciftci b,avşar g,Satıl Y,Ağlamış S "FARKLI BÖLGELERDEN ÖLÇÜLEN ARTERİYAL KAN BASINÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI." , ss.405 - 412, 2021. 10.17049/ataunihem.652464
ISNAD ciftci, bahar vd. "FARKLI BÖLGELERDEN ÖLÇÜLEN ARTERİYAL KAN BASINÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". (2021), 405-412. https://doi.org/10.17049/ataunihem.652464
APA ciftci b, avşar g, Satıl Y, Ağlamış S (2021). FARKLI BÖLGELERDEN ÖLÇÜLEN ARTERİYAL KAN BASINÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(4), 405 - 412. 10.17049/ataunihem.652464
Chicago ciftci bahar,avşar gülçin,Satıl Yunus Emre,Ağlamış Suat FARKLI BÖLGELERDEN ÖLÇÜLEN ARTERİYAL KAN BASINÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 24, no.4 (2021): 405 - 412. 10.17049/ataunihem.652464
MLA ciftci bahar,avşar gülçin,Satıl Yunus Emre,Ağlamış Suat FARKLI BÖLGELERDEN ÖLÇÜLEN ARTERİYAL KAN BASINÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.24, no.4, 2021, ss.405 - 412. 10.17049/ataunihem.652464
AMA ciftci b,avşar g,Satıl Y,Ağlamış S FARKLI BÖLGELERDEN ÖLÇÜLEN ARTERİYAL KAN BASINÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 24(4): 405 - 412. 10.17049/ataunihem.652464
Vancouver ciftci b,avşar g,Satıl Y,Ağlamış S FARKLI BÖLGELERDEN ÖLÇÜLEN ARTERİYAL KAN BASINÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 24(4): 405 - 412. 10.17049/ataunihem.652464
IEEE ciftci b,avşar g,Satıl Y,Ağlamış S "FARKLI BÖLGELERDEN ÖLÇÜLEN ARTERİYAL KAN BASINÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI." Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 24, ss.405 - 412, 2021. 10.17049/ataunihem.652464
ISNAD ciftci, bahar vd. "FARKLI BÖLGELERDEN ÖLÇÜLEN ARTERİYAL KAN BASINÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 24/4 (2021), 405-412. https://doi.org/10.17049/ataunihem.652464