Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü

Yıl: 2021 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 413 - 449 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24955/ilef.1023137 İndeks Tarihi: 25-12-2021

Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü

Öz:
İfade ve basın özgürlüğünün baskıcı yönetimlere karşı toplumdaki ahlaki çöküşün önlenmesinde bir güvence olarak savunulması gerekmektedir. Gerçeğin bastırılması ve fikir çeşitliliğinin aşamalı olarak daraltılması toplum için son derece tehlikeli ve zararlıdır. Bu çalışma, Avrupa Birliği Türkiye raporlarının ifade ve medya özgürlükleri açısından incelenmesine odaklanmaktadır. İlerleme Raporları bağlamında Türkiye’nin 2000-2019 yılları arasında ifade ve basın özgürlüğündeki değişim içerik analizi tekniğiyle incelenecektir. Çalışma Avrupa Komisyonunun, Türkiye’den fikir ve medya özgürlüğünün korunmasına ilişkin birtakım somut adımların atılmasını beklediğini ve Türkiye’nin ifade ve medya özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılması ve özgürlükler alanının genişletilmesi yönünde birtakım yasal düzenlemeler yaptığını göstermektedir. Ancak tavsiyelere rağmen Türkiye’nin ifade ve basın özgürlükleri alanında olumlu bir yönde gelişme sağlayamamıştır.
Anahtar Kelime:

Freedom of Expression and Freedom of Press in Turkey A Review of the European Commission Progress Reports

Öz:
Freedom of expression and press should be defended as a guarantee for the prevention of moral collapse in society against oppressive governments. The suppression of truth and the gradual narrowing of the diversity of ideas are extremely dangerous and harmful to society. This study focuses on the investigation of the EU reports on Turkey in terms of the freedom of expression and media. Changes in freedom of expression and press in Turkey between 2000 and 2019 in the context of progress reports will be examined through content analysis. It shows that the European Commission expects Turkey to take concrete steps to protect freedom of opinion and media and that Turkey made some legal arrangements to remove barriers to freedom of expression and media and expand these freedoms. However, Turkey could not make progress in freedom of expression and press despite recommendations.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akarcalı, Sezer. 1989. “Basının Görevleri ve Basın Özgürlüğü.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 44(1): 265-288.
 • Akkurt, Ali. 2014. Basın Özgürlüğünün Kapsamı ve Sınırları. Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Article 19. 2020. The Global Expression Report 2019/2020. Son erişim tarihi 26 Aralık 2020. https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/10/GxR2019- 20report.pdf.
 • Barry, Norman P. 2005. “Hukuki ve Siyasi Açıdan İfade Hürriyeti.” Teorik Ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti içinde, editör Bekir Berat Özipek, 149-170. İstanbul: Liberal Düşünce Topluluğu.
 • Bradney, Anthony. 2005. “Bir Liberal Demokraside Dinlere Neden Değer Verilmelidir?” Teorik Ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti içinde, editör Bekir Berat Özipek, 149-170. İstanbul: Liberal Düşünce Topluluğu.
 • Council of Europe. 2020. Annual Report 2019 of the European Court of Human Rights. Son erişim tarihi 26 Aralık 2020. https://echr.coe.int/Documents/Annual_report_2019_ENG.pdf.
 • Council of the European Union. 2014. EU Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline. Son erişim tarihi 26 Aralık 2020. https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/ foraff/142549.pdf.
 • Danışman, Ahmet. 1982. Basın özgürlüğünün sağlanması önlemleri: Devletin basın karşısındaki aktif tutumu. AÜ SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi.
 • Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı. Avrupa Birliği Bakanlığı İlerleme Raporları. Son erişim tarihi 17 Şubat 2021. https://www.ab.gov.tr/46224.html.
 • Gölcüklü, Feyyaz. 1970. Haberleşme Hukuku. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Horozgil, Denizhan. 2012. “İfade ve Basın Özgürlüğü Çerçevesinde Soruşturma Evresinde Yayın Yasakları Üzerine Bazı Tespit Ve Değerlendirmeler.” Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2): 146-164.
 • Kaitatzi-Whitlock, Sophia 1996. “Pluralism and media concentration in Europe: media policy as industrial policy.” European journal of communication, 11(4): 453-483.
 • Macovei, Monica. 2005. İfade Özgürlüğü. Strasbourg: Avrupa Konseyi Yayınları.
 • Mill, John Stuart. 2009. Hürriyet Üstüne. Çeviren: M. Osman Dostel. Sadeleştiren: Ömer Çaha. Ankara: Liberte Yayınları.
 • Poptcheva, Maria. 2015. Press freedom in the EU Legal framework and challenges. EPRS| European Parliamentary Research Service, Briefing April.
 • Reporters Without Borders. 2020. 2020 World Press Freedom Index. Son erişim tarihi 26 Aralık 2020. https://rsf.org/en/ranking/2020,#.
 • Safety of Journalists Platform. 2020. Hands Off Press Freedom: Attacks on media in Europe must not become a new normal. Son erişim tarihi 26 Aralık 2020. https://rm.coe.int/annual-report-en-final-23-april-2020/16809e39dd.
 • Sayılgan, Şevket. 1992. “Türkiye’de Basın Özgürlüğü Ve Cumhuriyet Dönemi Anayasalarının Basın Özgürlüğüne Yaklaşımları.” Marmara İletişim Dergisi 1: 267-292.
 • Yayla, Atilla. 2008. “İfade Özgürlüğü Nedir ve Niçin Gereklidir?.” Liberal Düşünce Dergisi 50: 159-176.
APA ÇAKIR E (2021). Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü. , 413 - 449. 10.24955/ilef.1023137
Chicago ÇAKIR EZGİ Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü. (2021): 413 - 449. 10.24955/ilef.1023137
MLA ÇAKIR EZGİ Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü. , 2021, ss.413 - 449. 10.24955/ilef.1023137
AMA ÇAKIR E Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü. . 2021; 413 - 449. 10.24955/ilef.1023137
Vancouver ÇAKIR E Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü. . 2021; 413 - 449. 10.24955/ilef.1023137
IEEE ÇAKIR E "Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü." , ss.413 - 449, 2021. 10.24955/ilef.1023137
ISNAD ÇAKIR, EZGİ. "Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü". (2021), 413-449. https://doi.org/10.24955/ilef.1023137
APA ÇAKIR E (2021). Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü. Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, 8(2), 413 - 449. 10.24955/ilef.1023137
Chicago ÇAKIR EZGİ Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü. Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 8, no.2 (2021): 413 - 449. 10.24955/ilef.1023137
MLA ÇAKIR EZGİ Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü. Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, vol.8, no.2, 2021, ss.413 - 449. 10.24955/ilef.1023137
AMA ÇAKIR E Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü. Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi. 2021; 8(2): 413 - 449. 10.24955/ilef.1023137
Vancouver ÇAKIR E Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü. Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi. 2021; 8(2): 413 - 449. 10.24955/ilef.1023137
IEEE ÇAKIR E "Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü." Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, 8, ss.413 - 449, 2021. 10.24955/ilef.1023137
ISNAD ÇAKIR, EZGİ. "Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü". Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 8/2 (2021), 413-449. https://doi.org/10.24955/ilef.1023137