Yıl: 2005 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 5 - 8 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Onbir erişkin ekstrapulmoner tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi

Öz:
Tüberküloz (Tbc) her doku ve organı tutabilir ve çok geniş bir klinik spektruma sahiptir. Bu çalışmada 15.10.2003-31.05.2004 tarihleri arasında hastanemiz İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ve İç Hastalıkları polikliniklerine başvurarak akciğer dışı Tbc tanısı almış onbir erişkin olgu geriye yönelik olarak değerlendirilmiştir. Beş olguya Tbcplörezi, iki olguya milier Tbc, birer olguya da intestinal Tbc, Tbc peritonit, Tbc lenfadenit ve renal Tbc tanıları konmuştur. Olguların yaşları 22-58 arasında, ortalama 42±10.6 olarak bulunmuştur. Hastaların 10'unda (% 91) aile içinde tüberküloz öyküsü saptanmıştır. En önemli başvuru yakınmaları kilo kaybı (% 82) ve iştahsızlık (% 82) olmuştur. Ateş sadece 2 (% 18) hastada başvuru yakınmaları arasında yer almıştır. Tüm olgularda eritrosit sedimentasyon hızı ve C-reaktif protein düzeyi normal değerlerin üzerinde bulunmuştur. PPD testinde indürasyon çapları bir olgu dışında diğer olgularda 15 mm'nin üzerinde saptanmış, milier Tbc tanısı konulan bir olgunun test sonucu ise anerjik (indürasyon yok) olarak değerlendirilmiştir. Olguların 8'inde (% 73) anemi tespit edilmiştir. Rutin biyokimyasal incelemelerde total protein, albumin, AST, ALT, BUN ve kreatinin değerleri normal sınırlarda ölçülmüştür. Olgularımızın ilk yakınmalarının kilo kaybı ve iştahsızlık olması, ateş yakınmasının ise daha az belirtilmesi çalışmamızın diğer çalışmalardan farkını oluşturmaktadır. Ayrıca olguların % 91 'inde tüberküloz temas öyküsünün olması ve 7.5 aylık kısa bir sürede tüberkülozlu hastaların nadiren başvurduğu hastanemizde 11 olgulük ekstrapulmoner tüberküloz olgusunun saptanması, bu bölgede ciddi bir tüberküloz prevelansının olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelime: Erişkin Tüberküloz Geriyedönük çalışma

Konular: Tıbbi İnformatik Solunum Sistemi Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Pediatri

Extrapulmonary tuberculosis in adults: An analysis of eleven patients

Öz:
Tuberculosis can involve almost every organ system and has a wide clinical spectrum. In this study, we retrospectively evaluated 11 adult patients with extrapulmonary tuberculosis admitted to Infectious Diseases and Clinical Microbiology Clinic and Internal Medicine Clinic between 15 October 2003 and 31 May 2004. Tuberculous pleurisy was diagnosed in 5 patients, miliary tuberculosis in 2, intestinal tuberculosis in 1, tuberculous peritonitis in 1, tuberculous lymphadenitis in 1 and renal tuberculosis in 1 patient. The mean age was 42±10.6 (range, 22-58). Ten patients had tuberculosis history infamily-members. The most common presenting symptoms were weight loss and anorexia. Fever was the main manifestation in only 2 patients. Erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein levels were above the normal values. The enduration of tuberculin skin tests were above 15 mm except one patient with miliary tuberculosis in whom no enduration was obs Anemia was present in 8 patients (73 %). Total protein, albumin, AST, ALT, BUN and creatinine were within the reft ranges. As the presenting symptoms of our patient group were weight loss and anorexia, the results of our study wen different from other studies in the literature. The high rate of tuberculosis history in family members (91 %) and the m of extrapulmonary tuberculosis cases in a relatively short period of 7.5 months in a hospital to which tuberculosis apply rarely illustrates high infection prevalence in this region.
Anahtar Kelime: Retrospective Studies Adult Tuberculosis

Konular: Tıbbi İnformatik Solunum Sistemi Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ERTUĞRUL M, Karaaslan T, ERTUĞRUL Ö (2005). Onbir erişkin ekstrapulmoner tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi. , 5 - 8.
Chicago ERTUĞRUL M. Bülent,Karaaslan Tahsin,ERTUĞRUL Özden Onbir erişkin ekstrapulmoner tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi. (2005): 5 - 8.
MLA ERTUĞRUL M. Bülent,Karaaslan Tahsin,ERTUĞRUL Özden Onbir erişkin ekstrapulmoner tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi. , 2005, ss.5 - 8.
AMA ERTUĞRUL M,Karaaslan T,ERTUĞRUL Ö Onbir erişkin ekstrapulmoner tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi. . 2005; 5 - 8.
Vancouver ERTUĞRUL M,Karaaslan T,ERTUĞRUL Ö Onbir erişkin ekstrapulmoner tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi. . 2005; 5 - 8.
IEEE ERTUĞRUL M,Karaaslan T,ERTUĞRUL Ö "Onbir erişkin ekstrapulmoner tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi." , ss.5 - 8, 2005.
ISNAD ERTUĞRUL, M. Bülent vd. "Onbir erişkin ekstrapulmoner tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi". (2005), 5-8.
APA ERTUĞRUL M, Karaaslan T, ERTUĞRUL Ö (2005). Onbir erişkin ekstrapulmoner tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi. ANKEM Dergisi, 19(1), 5 - 8.
Chicago ERTUĞRUL M. Bülent,Karaaslan Tahsin,ERTUĞRUL Özden Onbir erişkin ekstrapulmoner tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi. ANKEM Dergisi 19, no.1 (2005): 5 - 8.
MLA ERTUĞRUL M. Bülent,Karaaslan Tahsin,ERTUĞRUL Özden Onbir erişkin ekstrapulmoner tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi. ANKEM Dergisi, vol.19, no.1, 2005, ss.5 - 8.
AMA ERTUĞRUL M,Karaaslan T,ERTUĞRUL Ö Onbir erişkin ekstrapulmoner tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi. ANKEM Dergisi. 2005; 19(1): 5 - 8.
Vancouver ERTUĞRUL M,Karaaslan T,ERTUĞRUL Ö Onbir erişkin ekstrapulmoner tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi. ANKEM Dergisi. 2005; 19(1): 5 - 8.
IEEE ERTUĞRUL M,Karaaslan T,ERTUĞRUL Ö "Onbir erişkin ekstrapulmoner tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi." ANKEM Dergisi, 19, ss.5 - 8, 2005.
ISNAD ERTUĞRUL, M. Bülent vd. "Onbir erişkin ekstrapulmoner tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi". ANKEM Dergisi 19/1 (2005), 5-8.