İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi

Yıl: 2004 Cilt: 37 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 13 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, a) ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin maruz kaldıkları zorbalık türleri, bunların görülme sıklığı, b) zorbalığın görülme türünde sosyo-ekonomik düzey, sınıf düzeyi ve cinsiyete bağlı farklılıkların olup olmadığı ve son olarak c) zorbalığa maruz kalıp kalmamanın benlik saygısı, depresyon, durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinde nasıl bir farklılaşmaya neden olduğunu araştırmaktır. Araştırmaya 99 kız ve 107 erkek olmak üzere toplam 206 öğrenci katılmıştır (Yaş X=10.8, SS=.62). Analizler, öğrencilerin %40 oranında bedensel, sözel, duygusal ve cinsel zorbalığa maruz kaldıklarını, zorbalığın demografik değişkenlerden çok psikolojik değişkenlerle bağlantılı olduğunu göstermiştir. Bulgular zorbalığın eğitim ortamında gösterilmesi bağlamında tartışılmıştır.
Anahtar Kelime: akran zorbalığı ilk öğretim öğrencileri okul zorbalığı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahmed, E., Braithwaite, V. (2004). Bullying And Victimization: Cause For Concern For Both Families And Schools. Social Psychology of Education, 7, 35-54.
 • Coopersmith, S. (1991). The SEI- Self Esteem Inventories. Palo Alto: Consulting Psychologist Press.
 • Craig, W. M. (1998). The Relationship Among Bullying, Victimization, Depression, Anxiety And Aggression In Elementary School Children. Personality And Individual Differences, 24, 123-130.
 • Craig, W. M., Pepler, D. J. (2003). Identifying And Targeting Risk For Involvement In Bullying And Victimization. The Canadian Journal Of Psychiatry, 48, 577-582.
 • Crick, N. R., Bigbee, M. A. (1998). Relational And Overt Forms Of Peer Victimization: A Multi Informant Approach. Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 66, 337-347.
 • Çınkır, Ş., Karaman-Kepenekci, Y. (2003). Öğrenciler Arası Zorbalık. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 34, 236-253.
 • Deveci, S. E. , Açık, Y. (2002). İlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel Şiddete Maruziyetleri ve Yaklaşımları. Retrieved from http://www.dicle.edu.tr/halks/m9.29.htm
 • Elliot, M. (1997). 101 Ways Of Dealing With Bullying. London: Hodder Children’s Book.
 • Espelage, D.L., Swearer, S. M. (2003). Research on School Bullying and Victimization:What Have We Learned and Where Do We Go From Here? School Psychology Review, 32, 365-383.
 • Farrington, D. P. (1993). Understanding and Preventing Bullying. İçinde: M. Tonry ve N. Morris (Ed). Crime and Justice (Vol.17). Chicago: University of Chicago Press.
 • Güçray, S. (1989). Çocuk Yuvasında ve Ailesi Yanında Kalan 9-10 Ve 11 Yaş Çocukların Özsaygı Gelişimini Etkileyen Bazı Faktörler. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesisosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ireland, J. L., Ireland, C. A. (2003). How Do Offenders Define Bullying? A Study Of Adult, Young And Juvenile Male Offenders. Legal And Criminological Psychology, 8, 159-173.
 • Kovacks, M. (1985). The Children’s Depression İnventory. Psychopharmacology Bulletin, 21, 995-998.
 • Kristensen, S. M., Smith, P. K. (2003). The Use Of Coping Strategies By Danish Children Classed As Bullies, Victims And Bully/Victims And Not Involved in Response to Different Types of Bullying. Scandinavian Journal of Psychology, 44, 479-488.
 • Nabuzoka, D. (2003). Experiences Of Bullying-Related Behaviours By English And Zambian Pupils: A Comparative Study. Educational Research, 45, 95-104.
 • Neary, A., Joseph, S. (1994). Peer Victimisation And Its Relationship To Self Concept And Depression Among Schoolgirls. Personality and Individual Differences, 16, 183-186.
 • Olweus, D. (1993). Bullying At School: What We Know and What We Can Do. Oxford: Blackwell.
 • Öy, B. (1991). Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 2, 132-136.
 • Özusta, H. Ş. (1995). Çocuklar İçin Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 10, 32-44.
 • Pişkin, M. (2002). Okul Zorbalığı: Tanımı, Türleri, İlişkili Olduğu Faktörler Ve Alınabilecek Önlemler. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 531-562.
 • Salmivalli, C. (2002). Is there an Age Decline in Victimization by Peers at School? Educational Research, 44, 269-278.
 • Schafer, M., Werner, N. E., Crick, N. R. (2002). A Comparison of Two Approaches To The Study Of Negative Peer Treatment: General Victimization And Bully/Victim Problems Among German Schoolchildren. British Journal of Developmental Psychology, 20, 281-306.
 • Schwartz, D., Mcfayden-Ketchum, S. A. Dodge, K. A., Pettit, G. P., Bates, J. E. (1998). Peer Victimization As A Predictor Of Behavior Problems At Home And In School. Development and Psychopathology, 10, 87-100.
 • Seals, D., Young, J (2003). Bullying And Victimization: Prevalence And Relationship To Gender, Grade Level, Ethnicity, Self-Esteem, and Depression. Adolescence, 38, 735-747.
 • Smith, P. K., Cowie, H., Olafssen, R. F., Liefooghe (2002). Definitions of Bullying: A Comparison of Terms Used and Age and Gender Differences in a Fourteen-Country International Comparison. Child Development, 73, 1119-1133.
 • Spielberger, C. D. (1973). Manual For The State-Trait Anxiety İnventory For Children. Palo Alto: Consulting Psychologist Press.
 • Spratlen, L. P. (1995). Interpersonal Conflict Which İncludes Mistreatment İn A University Workplace. Violence and Victims, 10, 285-297.
 • Warden, D., Mackinnon, S. (2003). Prosocial Children, Bullies And Victims: An Investigation Of Their Sociometric Status, Empathy And Social Problem Solving Strategies. British Journal of Developmental Psychology, 21, 367-385.
 • Wolke, D., Woods, S., Stanford, K. Ve Schulz, H. (2001). Bullying And Victimization of Primary School Chıldren In England and Germany: Prevalence And School Factors. British Journal of Psychology, 92, 673-696.
 • Yıldırım, S. (2001). The Relationships of Bullying, Family Environment and Popularity. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Yıldırım, S. (2001). Zorbalık, Aile Ortamı ve Popülarite Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Yoon, J. S., Kerber, K. (2003). Bullying. Research in Education, 69, 27-35.
APA KAPCI E (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi. , 1 - 13.
Chicago KAPCI Emine Gül İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi. (2004): 1 - 13.
MLA KAPCI Emine Gül İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi. , 2004, ss.1 - 13.
AMA KAPCI E İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi. . 2004; 1 - 13.
Vancouver KAPCI E İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi. . 2004; 1 - 13.
IEEE KAPCI E "İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi." , ss.1 - 13, 2004.
ISNAD KAPCI, Emine Gül. "İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi". (2004), 1-13.
APA KAPCI E (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 1 - 13.
Chicago KAPCI Emine Gül İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 37, no.1 (2004): 1 - 13.
MLA KAPCI Emine Gül İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.37, no.1, 2004, ss.1 - 13.
AMA KAPCI E İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2004; 37(1): 1 - 13.
Vancouver KAPCI E İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2004; 37(1): 1 - 13.
IEEE KAPCI E "İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37, ss.1 - 13, 2004.
ISNAD KAPCI, Emine Gül. "İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 37/1 (2004), 1-13.