Yıl: 2005 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 124 - 132 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yaşlılık, huzurevi ve yaşam yolculukları:Bir psikodrama grup çalışması

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, psikodrama yönelimli bir grup çalışmasının huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerde uygulanabilirliğini, psikolojik ve davranışsal sorunlarla başetme becerileri üzerine etkisini araştırmaktır. Yöntem: Huzurevinde kalan, iletişimi bozucu etkiye sahip bedensel ve ciddi ruhsal sorunu olmayan 11 yaşlı gönüllü erkek ile çalışıldı. Araştırmada psikodrama yönelimli 18 grup çalışması yapıldı. Oturumlar haftada bir gün ve her biri 2.5-3 saat olacak şekilde düzenlendi. Onikinci oturumdan itibaren kurumda bakım veren personel grubu da sürece katıldı. Terapistler her oturum için grup gözlemlerini kaydettiler. Anksiyete ve depresyon düzeylerini değerlendirmek amacıyla Geriatrik Depresyon Ölçeği, Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Yaşlılarla yapılan psikodramanın kullanıldığı grup çalışmasında ısınmanın geç olması nedeniyle oyunlaştırma ileri oturumlarda gerçekleşti. Grup sürecinde üyelerin spontanlık, yaratıcılık ve empati özelliklerinin arttığı, dolayısıyla başkalarıyla iletişimin, onlara yardım etme davranışının, sorunlarla başetme becerilerinin olumlu anlamda değiştiği, duyguların ve düşüncelerin sözel ifadelerinin giderek arttığı gözlendi. Grupların bitiminde somatik ve toplam anksiyete puanları başlangıca göre belirgin düzeyde azaldı. Sonuç: Bu çalışma, psikodramatik grup çalışmasının yaşlılarda uygulanabilirliğini, psikolojik ve davranışsal alanda iyileşmeye ve hayatın anlamını keşfetmeye yardım edebildiğini göstermiştir.
Anahtar Kelime: Yaşlı bakım evleri Yaşlı Hayat değiştiren olaylar Erkek Bakım evleri Uyum, psikolojik Psikodrama

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Buchanan DR (1982) Psychodrama: A humanistic approach to psychiatric treatment for the elderly. Hosp Community Psychiatry, 33:220-223.
  • Carman MB, Nordin SR (1984) Psychodrama: a therapeutic modality for the elderly in nursing homes. Clin Gerontol, 3:15-24.
  • Clark MM, Corbisiero JR, Procidano ME. ve ark. (1984) The effectiveness of Assertive Training with elderly psychiatric outpatients. Community Ment Health J, 20:262-268.
  • Kübler-Ross E, Kessler D (2000) Yaşam Dersleri (Çev. S Soner). Dönüşüm Basım Yayın Tanıtım Tic. Ltd. Şti. İzmir, 2002.
  • Özbek A, Leutz G (1987) Psikodrama Grup Psikoterapisinde Sahnesel Etkileşim. Ankara.
  • Öztürk O (1985) Psikanaliz ve Psikoterapi. Sevinç Matbaası, Ankara.
  • Tufan İ (2002) Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık-Sosyolojik Yaşlanma. Aykırı Yayıncılık, İstanbul.
  • Türkçapar H (2001) Yaşlı hastalarda kognitif terapi. 3P Dergisi, 9:289-94.
  • Schützenberger-Ancelin A (1979) Psikodrama Yöntemlerinin Bir Özet Sunumu. (Çev. A Özbek) I Bulut, AM Aktaş, H Kumbasar (Ed.) Grup Psikoterapileri Derneği Yayın No 4. Ankara, 1995.
  • Vaccaro FJ (1990) Application of social skills training in a group of institutionalised aggressive elderly subjects. Psychol Aging, 5:369-78.
APA OĞUZHANOĞLU K, OSMAN Ö (2005). Yaşlılık, huzurevi ve yaşam yolculukları:Bir psikodrama grup çalışması. , 124 - 132.
Chicago OĞUZHANOĞLU Kalkan Nalan,OSMAN Özdel Yaşlılık, huzurevi ve yaşam yolculukları:Bir psikodrama grup çalışması. (2005): 124 - 132.
MLA OĞUZHANOĞLU Kalkan Nalan,OSMAN Özdel Yaşlılık, huzurevi ve yaşam yolculukları:Bir psikodrama grup çalışması. , 2005, ss.124 - 132.
AMA OĞUZHANOĞLU K,OSMAN Ö Yaşlılık, huzurevi ve yaşam yolculukları:Bir psikodrama grup çalışması. . 2005; 124 - 132.
Vancouver OĞUZHANOĞLU K,OSMAN Ö Yaşlılık, huzurevi ve yaşam yolculukları:Bir psikodrama grup çalışması. . 2005; 124 - 132.
IEEE OĞUZHANOĞLU K,OSMAN Ö "Yaşlılık, huzurevi ve yaşam yolculukları:Bir psikodrama grup çalışması." , ss.124 - 132, 2005.
ISNAD OĞUZHANOĞLU, Kalkan Nalan - OSMAN, Özdel. "Yaşlılık, huzurevi ve yaşam yolculukları:Bir psikodrama grup çalışması". (2005), 124-132.
APA OĞUZHANOĞLU K, OSMAN Ö (2005). Yaşlılık, huzurevi ve yaşam yolculukları:Bir psikodrama grup çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(2), 124 - 132.
Chicago OĞUZHANOĞLU Kalkan Nalan,OSMAN Özdel Yaşlılık, huzurevi ve yaşam yolculukları:Bir psikodrama grup çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 16, no.2 (2005): 124 - 132.
MLA OĞUZHANOĞLU Kalkan Nalan,OSMAN Özdel Yaşlılık, huzurevi ve yaşam yolculukları:Bir psikodrama grup çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.16, no.2, 2005, ss.124 - 132.
AMA OĞUZHANOĞLU K,OSMAN Ö Yaşlılık, huzurevi ve yaşam yolculukları:Bir psikodrama grup çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2005; 16(2): 124 - 132.
Vancouver OĞUZHANOĞLU K,OSMAN Ö Yaşlılık, huzurevi ve yaşam yolculukları:Bir psikodrama grup çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2005; 16(2): 124 - 132.
IEEE OĞUZHANOĞLU K,OSMAN Ö "Yaşlılık, huzurevi ve yaşam yolculukları:Bir psikodrama grup çalışması." Türk Psikiyatri Dergisi, 16, ss.124 - 132, 2005.
ISNAD OĞUZHANOĞLU, Kalkan Nalan - OSMAN, Özdel. "Yaşlılık, huzurevi ve yaşam yolculukları:Bir psikodrama grup çalışması". Türk Psikiyatri Dergisi 16/2 (2005), 124-132.